Πως το κράτος μέσω του ΤΧΣ προσπαθεί να απεμπλακεί απο την συμμετοχή του στις τράπεζες!


Κυβέρνηση και θεσμοί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις από πέρσι το καλοκαίρι προκειμένου να διαμορφωθεί το νέο σχέδιο νόμου για τον ρόλο και τη λειτουργία του ΤΧΣ. Αν και το σχέδιο δεν έχει ακόμη πάρει τελική μορφή, εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο προς ψήφιση από τη Βουλή μέσα στο πρώτο εξάμηνο.
Από τις τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να πυροδοτηθούν εξελίξεις σχετικά με την ταχύτητα και τον τρόπο μείωσης των ποσοστών του ΤΧΣ από τις τράπεζες.


Πρώτον, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι ο Έλληνας φορολογούμενος έχει επιβαρυνθεί για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και έχει υποστεί ζημία. Αυτό θα διασφαλιστεί με στρατηγικό πλάνο αποεπένδυσης και σταδιακής εξασθένησης του βέτο και του λόγου που θα έχει το ΤΧΣ στις αποφάσεις των τραπεζών, βάσει κριτηρίων.

Δεύτερον, να τεθεί ένας χρονικός ορίζοντας κατά τον οποίο το ΤΧΣ θα πρέπει να έχει απεμπλακεί πλήρως από τις τράπεζες, καθώς αποτελεί "βαρίδι" για την προσέλκυση κεφαλαίων. Το σχέδιο, μέχρι στιγμής, προβλέπει την πλήρη έξοδο του ΤΧΣ από τις τράπεζες μέχρι τη λήξη του, που τοποθετείται το 2025. Ωστόσο η κυβέρνηση με τους θεσμούς αναζητούν τρόπο ώστε να υπάρχει η πρόβλεψη για ολοκλήρωση της αποεπένδυσης νωρίτερα, δηλαδή μέχρι το 2023.
 Bέτο και αμοιβές

Στο σχέδιο προβλέπεται η σταδιακή εξασθένηση της ισχύος του σε ό,τι αφορά το βέτο (ειδικά δικαιώματα) στις αποφάσεις των διοικήσεων τραπεζών και στα θέματα αμοιβών των μελών των διοικητικών συμβουλίων. Ειδικότερα, αναζητείται ένα κρίσιμο ποσοστό, με το οποίο θα συμφωνήσουν θεσμοί και κυβέρνηση, κάτω από το οποίο το ΤΧΣ θα χάνει το βέτο. Για παράδειγμα, εάν αυτό το ποσοστό κλείσει στο 20%, τότε, με βάση τα σημερινά ποσοστά, θα ισχύει το βέτο στην Εθνική Τράπεζα (40%), την Τράπεζα Πειραιώς (27%) και την Attica Bank (63%), ενώ δεν θα ισχύει στην Alpha Bank (9%) και τη Eurobank (1,4%). To θέμα του βέτο είχε συνδεθεί με την εξασφάλιση των δανείων από τον ESM για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών ως μέτρο ελέγχου. Ωστόσο από τότε μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και προκύπτουν θέματα διακυβέρνησης, όπως, για παράδειγμα, μέτοχος μειοψηφίας να μπλοκάρει αποφάσεις της πλειοψηφίας.

Ένα άλλο σημείο του σχεδίου σχετίζεται με τις αμοιβές των τραπεζιτών. Σήμερα υπάρχει το πλαφόν που φτάνει τις αποδοχές του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Το σχέδιο προβλέπει ότι το ΤΧΣ θα έχει λόγο για τις αμοιβές και ότι θα ισχύει το πλαφόν μέχρι οι τράπεζες να εξυγιανθούν. Ως κριτήριο θα χρησιμοποιηθεί η μείωση του ποσοστού των κόκκινων δανείων, για παράδειγμα κάτω του 5%. Από τη στιγμή που μια τράπεζα μειώσει τα κόκκινα δάνεια ως ποσοστό του συνόλου των χορηγήσεων κάτω από το ποσοστό που θα αποφασιστεί, τότε το ΤΧΣ δεν θα παρεμβαίνει στις αποφάσεις για τις αμοιβές.
 Εξελίξεις

Ο νέος νόμος και οι τελικές λεπτομέρειες αναμένεται ότι θα πυροδοτήσουν εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις μειώσεις των ποσοστών του ΤΧΣ στις τράπεζες, καθώς θα προβλέπεται χρονικός ορίζοντας και κριτήρια-κίνητρα (π.χ. βέτο, αμοιβές, ανεξαρτησία τράπεζας κ.λπ.). Έτσι, πέρα από τη δρομολογημένη περίπτωση της Attica Bank, όπου μέχρι τέλος Μαρτίου αναμένεται μια νέα κεφαλαιακή αύξηση (εκτιμάται γύρω στα 170 εκατ. ευρώ), ώστε το ιδιωτικό σχήμα ΤΜΕΔΕ-Ellington να αποκτήσει το σημερινό ποσοστό του ΤΧΣ (63%) και το τελευταίο να πέσει κοντά στο 25%, σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται η μείωση του ποσοστού του ΤΧΣ και στην Εθνική Τράπεζα, κατά 50%, δηλαδή να μειωθεί από το περίπου 40% στο 20% στο β’ εξάμηνο του 2022.

Οι αλλαγές για το ΤΧΣ στο τραπέζι των συζητήσεων με τον ESM

Ο βασικός στόχος της αλλαγής του νόμου για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είναι διττός: Πρώτον, να αποκτήσει ένα πιο ευέλικτο σχήμα, λειτουργώντας ως επενδυτής. Δεύτερον, να τεθεί χρονικός ορίζοντας, με στρατηγικό πλάνο αποεπένδυσης και πλήρους απεμπλοκής από τις τράπεζες.

Οι βασικές αλλαγές του νόμου που βρίσκονται σε συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών μέχρι αυτήν τη στιγμή είναι οι εξής:

Πρώτον, επέκταση της διάρκειας της ζωής του ΤΧΣ μέχρι τέλος του 2025, από 31 Δεκεμβρίου 2022.

Δεύτερον, κατάρτιση στρατηγικού πλάνου αποεπένδυσης, με στόχο την πλήρη απεμπλοκή του από τις τράπεζες μέχρι το 2025. Εδώ, η διαπραγμάτευση μπορεί να καταλήξει στη δυνατότητα να απεμπλακεί έως δύο έτη νωρίτερα, δηλαδή το 2023, κατόπιν εγκρίσεων από το υπ. Οικονομικών, θεσμών, συμβουλίου ευστάθειας κ.λπ.

Τρίτον, αλλαγή των οργάνων στην εσωτερική δομή, που θα αντικατασταθούν από ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο μπορεί να διορίζει συμβούλους προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις.

Τέταρτον, επαναπροσδιορισμός του βέτο στις αποφάσεις των δ.σ. των τραπεζών για όλα τα θέματα, όπως επιχειρηματικές και στρατηγικές αποφάσεις, μεταβολή στα κεφάλαια, αμοιβές κ.λπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βέτο και η ισχύς του ΤΧΣ στις αποφάσεις (χρήση των ειδικών δικαιωμάτων του) θα συνδέονται με το ποσοστό που κατέχει σε ένα πιστωτικό ίδρυμα. Δηλαδή δεν θα μπορεί να έχει την ίδια ισχύ (βέτο) στη Eurobank με ποσοστό 1,5% και στην Εθνική με 40%. Συνεπώς, αναζητείται το κρίσιμο εκείνο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της κάθε τράπεζας κάτω από το οποίο το ΤΧΣ θα χάνει εντελώς το βέτο ή θα εξασθενεί η ισχύς του στις αποφάσεις. Από τις έως τώρα πληροφορίες για το σχέδιο, το βέτο δεν θα ισχύει σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Εδώ, συζητούνται και θέματα διακυβέρνησης για το πώς και πότε μπορεί η μειοψηφία (ΤΧΣ) να μπλοκάρει αποφάσεις της πλειοψηφίας του βασικού-στρατηγικού μετόχου. Από την άλλη, η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη αν ληφθεί υπόψη η συνεισφορά του ΤΧΣ και του φορολογούμενου στις ανακεφαλαιοποιήσεις και στη στήριξη του τραπεζικού συστήματος για να φτάσει στη σημερινή κατάσταση. Κάτι που συνδέεται με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Πέμπτον, αλλαγές στην πολιτική αμοιβών, όπου θα καταργείται το σημερινό πλαφόν και ο έλεγχος από το ΤΧΣ, βάσει στοχοθεσίας στη μείωση των κόκκινων δανείων. Σήμερα το ποσοστό που συζητείται για τη σύνδεση της εξυγίανσης, δηλαδή του ποσοστού κόκκινων δανείων, με το βέτο και την περαιτέρω ευελιξία των τραπεζών, είναι το 5%. Σήμερα η ανώτατη αμοιβή δεν μπορεί να ξεπερνά εκείνη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Από τη στιγμή που είναι απαραίτητη η προσέλκυση ικανών στελεχών και με διεθνή εμπειρία, θα πρέπει να αμβλυνθούν τα κριτήρια για το σταθερό και μεταβλητό κομμάτι των αμοιβών (π.χ. μπόνους, stock options κ.λπ.), σύμφωνα μάλιστα με τις οδηγίες τις οποίες προωθεί και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ).

Έκτον, μικρότερες απαιτήσεις εργασιακής εμπειρίας ακόμα για τα μη εκτελεστικά μέλη του δ.σ. των τραπεζών. Για παράδειγμα, απαιτείται σήμερα 15ετής εμπειρία, με τουλάχιστον τρία χρόνια σε διεθνή οργανισμό, για ένα μη εκτελεστικό μέλος. Επαναπροσδιορισμός των προσόντων και της απαιτούμενης εμπειρίας των εκτελεστικών μελών των δ.σ. των τραπεζών (π.χ. για τον πρόεδρο να απαιτείται τουλάχιστον 10ετής εμπειρία, τα ξένα μέλη να γνωρίζουν και να μιλούν την ελληνική γλώσσα κ.λπ.).
Οι προτεραιότητες των τραπεζών
 

Έχοντας πληρώσει το κόστος της εξυγίανσης την τελευταία διετία με εντατικές τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων, οι ελληνικές τράπεζες φέτος θα καρπωθούν τα πρώτα αποτελέσματα των εταιρικών τους αναδιαρθρώσεων, των ντιλ του 2021 και τη φθηνή ακόμα ρευστότητα των αγορών. Για τις τράπεζες, το 2022 ξεκινά η επαναλαμβανόμενη ισχυρή κερδοφορία, η μείωσης των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο πλέον ποσοστό, η θετική πιστωτική επέκταση, μαζί με τη σταδιακή απεμπλοκή του ποσοστού του ΤΧΣ από το μετοχικό τους κεφαλαίο, προσελκύοντας φρέσκα ιδιωτικά κεφάλαια. Εθνική Τράπεζα και Eurobank ανοίγουν τη συζήτηση, μαζί με τις αρμόδιες αρχές, για διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2022, δηλαδή από το 2023. Από το 2023 θα ακολουθήσει η Alpha Bank και, ίσως, η Πειραιώς.

Αν και θα υπάρξει αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, οι τράπεζες προβλέπουν μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου λόγω ανταγωνισμού. Η συνολική καθαρή χρηματοδότηση το 2022 εκτιμάται σε 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,6 δισ. ευρώ θα αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά με αναλογία 4 προς 6. Οι τράπεζες θα εκμεταλλευτούν τα χαμηλά επιτόκια για άντληση κεφαλαίων μέσω ομολογιακών εκδόσεων, συνολικού ύψους 1,5-2 δισ. ευρώ. Επίσης, δεν αποκλείονται νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου προσωπικού, καθώς τον στόχο για μέχρι 6.000 εργαζόμενους και 300 καταστήματα έχουν πετύχει οι δύο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.


Με πληροφορίες από capital.gr 

 

 Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.