Δημόσια διαβούλευση για το αιολικό πάρκο στον Αράκυνθο


 


 

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.» (του ομίλου Intrakat), στη θέση «Σγουρόβερκο»  του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Tίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 23-3-2022!

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ Σγουρόβερκο θα βρίσκεται 7,5χλμ βορειοανατολικά από την πόλη του Μεσολογγίου και πλησίον των χωριών Ξηραίικα, Ανω και Κάτω Κουδουνι και Ευηνοχώρι και θα αποτελείται από έξι   ανεμογεννήτριες ισχύος 6,6MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα 102,5 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 77,5 μέτρα.

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία των Βουνών της Αιτωλοακαρνανιας σημειώνει πως καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το δημοτικό συμβούλιο, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής να λάβουν γνώση της ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρη μελέτη και παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν τις ενστάσεις τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ”Δ11”.

Οι επισημάνσεις της Κίνησης Πολιτών

α) Το έργο θα βρίσκεται εξ ’ολοκλήρου εντός της Ειδικής Ζώνης Προστασίας (ΕΖΠ) περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2310010 «Όρος Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας» και 1,9χλμ από την περιοχή Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Natura 2000 με κωδικό GR2310015 «Δέλτα Αχελώου, λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού και εκβολές Εύηνου, νήσοι Εχινάδες, νήσος Πεταλάς, Δυτικός Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας».
β) Αρνητική είναι η γνωμοδότηση του Δασαρχείου Μεσολογγίου (αρ. πρωτ. 122727/14-03-2023) για την κατασκευή του συγκεκριμένου αιολικού σταθμού, η οποία έχει κατατεθεί στην δημόσια διαβούλευση του έργου, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
γ) Η εταιρεία (Greekstream Energy Α.Ε.) του υπό αξιολόγηση έργου είναι αυτή που είχε υποβάλει μελέτη για τους: ΑΣΠΗΕ Κακομάλι Ξηρομέρου Αιτ/νίας (βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση έως 14.4.2022), ΑΣΠΗΕ Καλιακούδα Ναυπακτίας (βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση έως 28.6.2022), ΑΣΠΗΕ Ρουπάκια Ναυπακτίας (βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση έως 6.7.2022) και ΑΣΠΗΕ Καστρουμάς Ναυπακτίας (βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση έως 20.7.2022). Υποστηρίζει πως όλες οι μελέτες τις οποίες έχει υποβάλει παρουσιάζουν σοβαρότατες ελλείψεις και σημάδια προχειρότητας και αντιγραφής από άλλες μελέτες, γεγονός που υποδηλώνει την αφερεγγυότητα της υπόψη εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι, σε όλους τους ανωτέρω ΑΣΠΗΕ -εκτός του ΑΣΠΗΕ Κακομάλι- περιβαλλοντικός μελετητής των έργων ήταν η «Αναστασίου Γ. – Μπαλτογιάννη Φ. Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο SYLVESTRIS Ο.Ε. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ως αδειοδοτούσα αρχή, οφείλει να εξετάσει πολύ προσεκτικά όλα τα στοιχεία όπως παρουσιάζονται από τον φορέα και τον μελετητή του έργου στην παρούσα μελέτη.
δ) Από την αρχή του έτους, αριθμούμε μέχρι στιγμής στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικά τέσσερις (4) δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατηγορίας Α’, δηλ. διαβουλεύσεις για δεκαοκτώ (18) ανεμογεννήτριες. Το 2022 αριθμήσαμε συνολικά έντεκα (11) δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς Κατηγορίας Α’, δηλ. για εβδομήντα οκτώ (78) ανεμογεννήτριες και υπήρξαν οι εγκρίσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πάνω από είκοσι πέντε (25) ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών Κατηγορίας Β’ στην Αιτωλοακαρνανία. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα εκατόν πενήντα τρεις (153) ανεμογεννήτριες στην Αιτωλοακαρνανία, σε Ναυπακτία, Θέρμο, Ξηρόμερο, Ακαρνανικά και Βάλτο, ενώ υπό αδειοδότηση βρίσκονται έργα για τουλάχιστον άλλες πεντακόσιες (500) !

Παράλληλα  η Κίνηση Πολιτών παραθέτει  οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:

Αξίζει ΌΛΟΙ να αφιερώσουμε 15 λεπτά από τον χρόνο μας για να εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση!

Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί με τη μορφή αρχείου “pdf” στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1467 , κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.

[Στην παραπάνω διεύθυνση μπορούμε να βρούμε την ΜΠΕ του έργου, κατηγορίας Α1, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2211856311, να ενημερωνόμαστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχουμε στην διαβούλευση, μόνο εάν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ].

Οδηγίες για την εγγραφή μας στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94G KPtIqgk/view?usp=sharing

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκουμε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (συμπληρώνουμε μόνο τα προσωπικά μας στοιχεία εάν το επιθυμούμε και ύστερα το καταθέτουμε με τη μορφή αρχείου “pdf” στο ΗΠΜ, στη διαβούλευση του έργου): https://docs.google.com/document/d/1akajxqSV7m8pW8ANk-t7MpDSj15LwaWRgkB7zLGwAnM/edit?usp=sharing

(Το παραπάνω αρχείο είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα Google Drive. Ανοίγουμε το αρχείο και πατάμε πάνω δεξιά στην γραμμή εργαλείων στη θέση «Αρχείο->Δημιουργία Αντιγράφου» για να δημιουργήσουμε νέο αντίγραφο, εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε το Δ11. Στη θέση «Αρχείο->Λήψη->Έγγραφο PDF» πατάμε για να το αποθηκεύσουμε ως αρχείο pdf).

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ.

 Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.