Ενίσχυση στις υδατοκαλλιέργειες μέσω ΕΣΠΑ!!
Οικονομική ενίσχυση έως 2 εκατ. ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ή έως 900 ευρώ ανά τόνο σε σχέση με την ονομαστική δυναμικότητα και το προϊόν εκτροφής, θα μπορούν να λάβουν όσες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργεια, μονάδες γλυκών νερών και οστρακοκαλλιέργειας) ενταχθούν στη νέα δράση του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ.

Η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 "Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19" που αφορά στην παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο θα δέχεται αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2021.
Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτουν στο σύνολό τους τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

2. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019.

3. Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 αδιαλείπτως από την 01/01/2019 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Διαθέτουν παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες πρέπει να πληρούται το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων:

i. Αφορούν την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ειδών γλυκέων υδάτων ή την καλλιέργεια οστράκων.

ii. Η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δικαιούχο -στον οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών όρων τους-, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

5. Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης, για το σύνολο των παραγωγικών τους μονάδων οι οποίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις.

6. Δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης.

7. Η ληφθείσα αντιστάθμιση καλύπτει αποκλειστικά τις απώλειες που προκλήθηκαν ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19, σύμφωνα με την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα Δικαιούχου.

Για την καταβολή της ενίσχυσης, οι Δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 14 της παρούσας.
Τι χρηματοδοτείται

Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά πράξη προσδιορίζεται ως ακολούθως: Ενίσχυση = - Δαπάνες 2020 - {[Δαπάνες 2019 / Κύκλος Εργασιών 2019] * Κύκλος Εργασιών 2020}όπου: Δαπάνες έτους t: Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί:

- Στις φορολογητέες εισροές που αποτυπώνονται στο πεδίο 367 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα Φ2) του Δικαιούχου, όπως υποβλήθηκαν για την περίοδο Φεβρουάριος-Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

- Στην συνολική αξία των αγορών με απαλλαγή από τον αναλογούντα ΦΠΑ που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Φεβρουάριος-Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους (μόνο για τους Δικαιούχους

- που έχουν υπαχθεί στην εν λόγω διάταξη.

Ο κύκλος εργασιών έτους t είναι το συνολικό ποσό των φορολογητέων εκροών που αποτυπώνεται στο πεδίο 312 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα Φ2) του δικαιούχου, όπως υποβλήθηκαν για την περίοδο Φεβρουάριος-Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.


Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.