Διαφήμιζαν 7χιλιαρα κι έδωσαν 300 ευρώ στους ελαιοπαραγωγούς


Σύµφωνα µε στοιχεία που φέρνει στο φως η Agrenda, µόλις 171 ελαιοπαραγωγοί (0,001% των αιτούντων) κατάφεραν να εξασφαλίσουν το µέγιστο ποσό των 4.000 ευρώ, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων µετά βίας ξεπέρασε το χιλιάρικο αποζηµίωσης.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία των αιτήσεων για τις αποζηµιώσεις ελαιοπαραγωγών µέσω του Μέτρου 21 η κατανοµή έγινε ως εξής: 300 ευρώ έλαβαν 57.172 παραγωγοί, 600 ευρώ 20.499 παραγωγοί, 1.100 ευρώ 35.733 αιτούντες. Με 2.000 ευρώ αποζηµιώθηκαν 6.988 ελαιοπαραγωγοί, µε 2.500 ευρώ 3.516, 3.000 ευρώ πήραν 1.264 αιτούντες και 3.500 ευρώ, 278 παραγωγοί. Το µέγιστο ποσό των 4.000 ευρώ όπως προαναφέρθηκε πιστώθηκαν µόλις 171 ελαιοπαραγωγοί µε πάνω από 200 στρέµµατα καλλιεργούµενη έκταση.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως τα κοινοτικά κονδύλια που διατέθηκαν µέσω του ΠΑΑ εξαντλήθηκαν σε αυτό το Μέτρο. Με βάση µάλιστα την κοινοτική νοµοθεσία περί µεταβατικής ΚΑΠ που δηµοσιεύτηκε στις 23 ∆εκεµβρίου 2020, η χώρα µας δεν έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τον κουµπαρά των κονδυλίων 2021-2022 για να προκηρύξει άλλο παρόµοιο Μέτρο στα πλαίσια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, ο κανονισµός αναφέρει:

Για την ανταπόκριση στις επιπτώσεις της κρίσης που προκύπτουν από την επιδηµική έξαρση της COVID-19, η διάρκεια του µέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 39β του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει να επεκταθεί για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ρευστότητας που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση, την εµπορία ή την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Η στήριξη για το εν λόγω µέτρο θα πρέπει να χρηµατοδοτείται από 2 % κατ’ ανώτατο όριο από τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ που διατίθενται στα κράτη µέλη για την περίοδο 2014-2020.

Κάνουμε Like and share το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε. Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.