Οι αγρότες παραγωγοί λαϊκών αγορών και το μπλέξιμό τους στα ΚΑΔ

Οι παραγωγοί λαϊκών αγορών είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι του πρωτογενούς τοµέα. Πρόκειται για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, µε τα οποία τροφοδοτούν τις κεντρικές λαχαναγορές της χώρας,  φροντίζοντας να βρίσκονται καθηµερινά στο τραπέζι των περισσότερων. Παράλληλα βγαίνουν οι ίδιοι στις λαϊκές αγορές καθηµερινά, προσφέροντας στους πολίτες τα φρέσκα προϊόντα τους.
Μέχρι και το 2016, οι παραγωγοί λαϊκών αγορών, οι οποίοι καλλιεργούσαν µία µικρή έκταση- τόση όση χρειαζόταν για να µπορούν να ανταπεξέλθουν στη ζήτηση της λαϊκής, εµφάνιζαν στην εικόνα τους στο taxis, ως κύρια δραστηριότητα «αγρότης του ειδικού καθεστώτος» και ως δευτερεύουσα «λιανική πώληση σε πάγκους λαϊκών αγορών». Αυτό δεν το επέλεξαν οι ίδιοι, ούτε οι λογιστές τους, αλλά προβλεπόταν από το νόµο.
Με την ΠΟΛ.1201 άλλαξε ο τρόπος απεικόνισης και από 01.01.17 ήταν υποχρεωµένοι να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για τα αγροτικά τους προϊόντα, ανεξάρτητα από το ποσό του τζίρου ή των αγροτικών επιδοτήσεων.
Η διάταξη όριζε µεταξύ άλλων ότι: […στις περιπτώσεις των παραγωγών λαϊκών αγορών, η µετάταξη στο κανονικό καθεστώς για τα αγροτικά τους εισοδήµατα, θα γίνει αυτόµατα και οι ίδιοι [δηλαδή οι λογιστές τους] δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτα. Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε τελικά αυτή η αλλαγή αυτόµατα και χρειάστηκε ολόκληρη διαδικασία για τη µεταβολή της στο Μητρώο της ∆ΟΥ, αφού από λάθος της υπηρεσίας, διατηρήθηκε στο Μητρώο ταυτόχρονα, ο κωδ. 01000000 που αντιστοιχεί σε αγρότη ειδικού καθεστώτος, µε τον ΚΑ∆ για υπαίθριους πάγκους και αγορές.
Όλη η αναστάτωση από πλευράς Σωµατείων και Οµοσπονδιών των παραγωγών-πωλητών λαϊκών δηµιουργείται, όχι τόσο για την αποζηµίωση 800 ευρώ [την οποία µέχρι σήµερα έχουν λάβει ελάχιστοι]. Έχει δηµιουργηθεί από το ότι η µη ένταξη των παραγωγών-πωλητών λαϊκών αγορών στις επιχειρήσεις που πλήττονται, τους στερεί τη δυνατότητα να ωφεληθούν από τις διευκολύνσεις που παρέχονται για τις ρυθµίσεις, για τις καταβολές των βεβαιωµένων οφειλών, τη µείωση 25% των εµπρόθεσµων καταβληθέντων υποχρεώσεων, τη µεταφορά των επιταγών, κ.λπ.
Κάποιοι έχουν λάβει την αποζηµίωση αυτή, εκµεταλλευόµενοι τη δυνατότητα αλλαγής ΚΑ∆ που είχε δοθεί από το υπουργείο. Αν όµως στο µέλλον τους δηµιουργηθεί πρόβληµα, ας φροντίσουν να το λύσουν.
Εξηγώ τι εννοώ: Είτε αρέσει είτε όχι, τα πράγµατα είναι ως εξής:
Ο παραγωγός πωλητής λαϊκών αγορών είναι αγρότης και όχι λαϊκατζής. Χωρίς την ιδιότητα του αγρότη, δεν θα υπήρχε καν η δευτερεύουσα δραστηριότητά του, ως πωλητή λαϊκών αγορών.
Η κύρια ΚΑ∆ του παραγωγού είναι ένας από τους ΚΑ∆ που αντιστοιχούν στην παραγωγική του δραστηριότητα, όπως κηπευτικά κ.λπ.
Ο ΚΑ∆ 47.81, 47.89, 47.99, είναι ό,τι πιο κοντινό για να χρησιµοποιηθεί για τον παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών. Άρα, ο αγρότης που παράγει κηπευτικά θερµοκηπίου έχει ως κύριο ΚΑ∆ τον 01.13.39.02.
Μερικοί προέβησαν σε αλλαγή ΚΑ∆ και δήλωσαν ως κύριο τον 47.81 π.χ., δηλώνοντας ως δευτερεύοντα ΚΑ∆ την παραγωγή των κηπευτικών θερµοκηπίου.
∆εν θα συνεχίσω περαιτέρω γιατί θα γίνω κακός, είτε µε αγρότες είτε µε λογιστές και δεν θα το ήθελα.
Τα πράγµατα είναι πολύ απλά:
Παραγωγός: Η κύρια δραστηριότητα του είναι αγρότης, άρα καλλιεργεί, άρα παράγει, άρα κύριος ΚΑ∆ δραστηριότητας = ΚΑ∆ που αντιστοιχεί στην καλλιέργεια (π.χ. 01….).
Προϋπόθεσηµπορεί να πουλάει ΜΟΝΟ ό,τι παράγει. Σε περίπτωση που αγοράσει ίδια πράγµατα και τα πουλάει από τον πάγκο του, ασκεί εµπορική δραστηριότητα, ενώ τα πράγµατα που αγόρασε, παρότι είναι ίδια µε αυτά που παράγει, είναι εµπορεύµατα κα όχι προϊόντα.
Οι παραγωγοί – πωλητές λαϊκών αγορών έπρεπε ήδη να είχαν ενταχθεί. Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα να γίνει αυτό, µε τον πιο απλό τρόπο: να καταχωρηθούν α) ο αριθµός αδείας λαϊκής αγοράς και β) ο Αριθµός ΦΤΜ του κάθε παραγωγού.
Οφείλουν στα συναρµόδια υπουργεία Οικονοµικών και Ανάπτυξης, να το δουν άµεσα και χωρίς ιδιαιτερότητες. Άλλωστε, όλοι οι παραγωγοί-πωλητές λαϊκών δεν ξεπερνούν τους 25.000-30.000 πανελλαδικά.
Έχουν πληγεί όλοι και ανεξάρτητα από το ποιοι τελικά θα ενισχυθούν από την αποζηµίωση των 800 ευρώ πρέπει να ενταχθούν όλοι ανεξαιρέτως στα ευνοϊκά µέτρα µετάθεσης των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων τους, για να µπορέσουν να πάρουν µια ανάσα.
Έναρξη φορολογικών δηλώσεων
Το σύστηµα άνοιξε, όµως τίποτα πλέον δεν θα είναι το ίδιο. Η σύνταξη της φορολογικής δήλωσης γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις δια του τηλεφώνου ή µέσω τηλεδιάσκεψης. Γι’ αυτό, επικοινωνήστε µε τον λογιστή σας, προγραµµατίστε το ραντεβού σας και ολοκληρώστε έγκαιρα την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.