ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

 Ελλάδα, Παλάτι, Parthenon, Εικονική, Ερείπια, Κτίριο

Χειμών καί χιών εις τό -1°C παρά τάς Σκανδιναυΐας.  Επαναλαμβάνω τό ρηθέν: «Όποιος λαός περιφρονεί τήν ιστορίαν τής χώρας του και αδιαφορεί διά τά λάθη είναι καταδικασμένος νά τα βιώση πάλιν».  Μήπως ζούμε ως Έλληνες τήν περίοδον τών σταυροφοριών; Μισέλληνες (καί όχι «ανθέλληνες»), βρυκόλακες, τριτοκοσμικοί εγκληματίαι, ισλαμισταί, έμποροι ναρκωτικών καί άλλοι εισβάλουν εις τήν Ελλάδαν συνεχώς από τό 1993. 
Τήν καλυτέρα οργάνωσιν τού υπάρχοντος Παρακράτους. Αυτήν τήν εντολήν έδωσαν αι διεθνείς συμμορίαι τών τραπεζιτών εις τούς Αγγλοδίδακτους πολιτικούς τών Αθηνών. 

Στόχος, «Η Ολοκλήρωσις τής Καταστροφής τής Ελλάδος».  Θεωρώ πραγματικότητα ότι τό παρακράτος επιβάλλει τήν πολιτική τών υπερκρατικών είτε αν θέλετε επιβλέπει τήν πραγματοποίησιν τών εντολών τής Παν-κοσμίας Διακυβερνήσεως. Τόν τελευταίον καιρόν επιχειρεί νά αναδείξη τά «πράσινα» κόμματα. «Κλίμα» παντού. Κλίμα καί «πράσινα άλογα»!  Αυτά λοιπόν τά σκοτεινά κόμματα μολύνουν καθημερώς τήν ατμόσφαιρα.  Πώς;  Μά όπου συμμετέχουν εις τήν κυβέρνησιν επιβάλλουν βαρείς φόρους καί κτίζουν ...οικολογικούς ουρανξύστας! 

Κτίζουν εις παραθαλάσσια μέρη ενώ επιβάλλουν τά «ανοικτά σύνορα».  Σωζουν τόν ...πλανήτη Εarth! Δεκάδες ΜΚΟ προπαγανδίζουν τά «πράσινα άλογα» (τά αιολικά γαϊδούρια) Δίχως νά λαμβάνεται υπ΄ όψιν η πραγματική καταστροφή. Ένδεκα χιλιάδες ερευνηταί υπέγραψαν προσφάτως έκκλησιν διά τό ...Κλίμα! Πρόκειται περί ...εντολής πληρωμής από όποια κρατικά ταμεία!  Κάτι ως ΚΥΟΤΟ, ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ, κλπ. Παραλλήλως δέ παρακράτος, υπόκοσμος, καί «αριστεροκομμουνίστας» διαδηλώνουν, καταστρέφουν, καίνε, ή διότι τά «φράγκα» ετελείωσαν είτε διότι κάποιος «κυβρνητικός» αρνείται νά εφαρμόση τήν 3ην ή τήν 10ην εντολήν.  Οι πάντες εντός καί περί τών ΜΚΟ ευρίσκονται stand by (εις επιφυλακήν)! 

Εννοώ ότι καί εφέτος θά κάνη τόν ίδιον καί χειρότερον χειμώνα, όπως πέρυσι καί πρίν πενήντα έτη. Ενώ τό κυριότερον τών μεγάλων προβλημάτων, η πληθυσμιακή αύξησις τών τριτοκοσμικών, συνεχίζεται. Καί άν οι τριτοκοσμικοί απαιτήσουν νά ζήσουν όπως οι εύποροι τών «πολιτισμένων χωρών», τότε τό «κλίμα» θά ...ξεραθή!  Οι Έλληνες όμως επέζησαν τόν Κατακλυσμόν τού Δευλίωνος πρό 11.500 έτη, τό παρακράτος καί τόν κατακλυσμόν τών βαρβάρων θά φοβηθούν! 
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος  Ουψάλα 

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.