ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ

Δελτίο των 11

 Απρίλιος εν Ουψάλα και εις Σκανδι-Ναυΐαν σημαίνει -1°C. Κρύο καί χιών. 11 Μαρτίου 2010. 
Η Σουηδική Βουλή αναγνωρίζει τήν Γενοκτονία Αρμενίων καί Ελλήνων τού Πόντου το 1915, όπως έπραξεν καί η Ιταλία του Ματτέο Σαλβίνι προ ημερών (Απρίλιος 2019). 
ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ 11/3/2010, τό 43% τού ΠΑΣΟΚ-γεωργάκη καί τό 4,60% τού Ψύριζα Τσιπρά εψήφιζαν τό Γενοκτόνον καί Ελληνοκτόνον Νομοσχέδιον περί ΑΠΟΔΟΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ. Το οποίον ενώ κατεργήθη επί Αντωνίου τού Σαμαρά επανήλθεν και εψηφίσθη ΑΥΤΟΥΣΙΟΝ επί Τσιπροφιάσκου ενώ ο Κατακαϊμένος ένιπτεν τάς χείρας του ως o παράδοξος "procurator" Pontius Pilatus της Ιουδαίας, συμφώνως με τον Tacitus. Ίδε, Codex Mediceus 68 II fol. 38 r: en:Cornelius Tacitus Annales 15:44, περί τό 115 μεχ. 
Αλλά ενώ ο Pontius Pilatus Prefect of Judea (καί τίποτε άλλον), ουδέποτε ένιψεν χείρας καί πρόσωπον ενώπιον της θεάς Δίκης διότι ουδείς λόγος υφίστατο, ο Π. Καμένος καί πλείστοι τής Βουλής τό έπραξαν.
 Με συνέπεια το «κουρέλιασμα» τής Ελληνογενείας και Ελληνικής Ιθαγενείας. Περί τού Ποντίου(!!) Πιλάτου ας διαβάσετε καί ερευνήσετε τά κάτωθι. «The "Pilate Inscription" from Caesarea Maritima, Israel The inscription reads: This building - Tiberium By Pontius Pilatus Prefect of Judea Has been built». https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/MII.png/800px-MII.png.
 Εν συνεχεία 36% «μπούφοι» εψήφισαν τόν Σεπτέμβριον 2015 Τσιπροψείριζα διά να συνεχίση το ΦΘΟΝΕΡΟΝ ΕΡΓΟΝ ΑΠΟΔΟΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
 Εννοώ ότι ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ, ΟΙ ΑΘΕΑΤΟΙ ήδη από Μαρδο-χάϊ (Μαρδονίου) ΜΑΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ. 
Ας σημειώσωμεν επίσης και το Ιστορικόν-γεωγραφικόν γεγονός ότι ουδέποτε ώμιλήθη Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΝ ΧΩΡΙΟΝ ΝΑΖΑΡΕΤ και επομένως ΟΥΔΕΙΣ εκ Ναζαρέτ ωμίλησεν ή έγραψεν τήν Ελληνικήν γλώσσαν έως και τήν εγκατάλειψιν τής Ναζαρέτ τό 80 μεχ.
 Ουδέποτε, εν συνεχεία, ο Αβραάμ ωμίλησεν τήν Ελληνικήν γλώσσαν. Ο οποίος Αβραάμ ο «εβραιοφερμένος» εξ ανατολών ως και οι απόγονοί του έως τού Ιωσήφ και τής Μαριάμ ούτε ήτο Έλλην τό γένος, ούτε απέκτησεν σχέσιν (είτε απέκτησαν) ή συγγένειαν μετά των Ελλήνων. 
Οπωσδήποτε όμως έκαστος Άμπραχαμ, Ισαάκ, Γιάκομπ και οι λοιποί έως τόν όποιον νεώτερον Γιόσεφ, είχεν, είχαν καί έχουν το ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ιδίας «Αβρααμικής» καταγωγής καί Εθνικών καταβολών. 
Ομοίως καί έκαστος τουρκμένος, ο παμπλυθής «ένοικος» εις τήν Μικράν Ασίαν και Ιωνίαν. Και ας κατέχει τήν Ιωνίαν τής Σμύρνης διά τών όπλων.
 Όλοι λοιπόν έχουν ΚΑΤΑΓΩΓΗΝ καί δικαίωμα αναδείξεως τής ιδίας ιθαγενείας αυτών. Πόσον μάλλον εμείς οι ίδιοι οι οποίοι έχομεν καταδείξει εις τήν ανθρωπότητα τή ανάγκην αναδείξεως, κατοχυρώσεως καί ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ τού αυτού γένους, τής λατρείας καί τής μητρικής γλώσσας.
 Ποίοι είναι λοιπόν οι όποιοι τουρκμενικής καταγωγής μετανάσται οι οποίοι έχουν τό θράσος νά μας στερήσουν το ΔΙΚΑΙΩΜΑ αναγνωρίσεως τής Γενοκτονίας 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων και Ελλήνων το 2015, 353.000 Ελλήνων Ποντίων τήν 19 Μαΐου 1919; 
Είτε εκατομμυρίων Ελλήνων τής Μικράς Ασίας, Ασσυρίων, Ελλήνων τής Αλεξανδρείας και Ελλήνων τής Κύπρου; 
Πόσον μάλλον τής ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ τών Ελλήνων τού 2010-2019 και τήν συνεχιζομένην αντικατάστασιν ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ, υπό νεοφερμένους από τα βάθη τής Ασίας και τής Αφρικής;
 Αύτη ταύτη η πολιτική Γενοκτονία κατόπιν εισβολής ονομάζεται. Αναισθησίαν καί αδιαφορίαν όμως επιδεικνύουν οι «φίλοι» μας Γιουρωπαίοι.
Διότι έκαστος φροντίζει τά της χώρας του. 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
Ουψάλα  


 ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.