Έως 26 Μαΐου οι διορθώσεις για πληρωμή των Βιολογικών ΠΑΑ στην εκκαθάριση 2023Προθεσμία μέχρι τις 26 Μαΐου έχουν όσοι έχουν ενταχθεί στην 5η πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020» για να προβούν σε διορθώσεις τυχών σφαλμάτων και να επιβεβαιωθούν εκ νέου τα στοιχεία των συμβάσεων με τα αρχεία της ΑΑΔΕ. Επίσης, εως τις 31 Μαΐου καλούνται οι δικαιούχοι να προχωρήσουν και σε τροποποιήσεις ή μεταβιβάσεις των τεχνικών δελτίων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενημερώνονται οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020, ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μέτρου, κατ' εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιγράφονται στο πλαίσιο του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 2848/145689/28-12-2016 Κ.Υ.Α. και της υπ΄αριθ. 2916/374421/28-12-2021 Κ.Υ.Α, τα αποτελέσματα του ελέγχου των στοιχείων που υπέβαλαν, περί σύναψης νόμιμης σύμβασης με σύμβουλο, μετά τη διασταύρωση με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) - ημερομηνία εξαγωγής δεδομένων 19/2/2024.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προβούν σε σχετική διόρθωση των σφαλμάτων (απορριπτόμενες συμβάσεις) με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους με τη χρήση των κωδικών τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μέτρου στο σύνδεσμο (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16),  μέχρι και την 26η  Μαΐου 2024,  προκειμένου να επιβεβαιωθούν εκ νέου τα στοιχεία των συμβάσεων με τα αρχεία της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται πως το αποτέλεσμα του νεότερου ελέγχου θα ληφθεί υπόψη στην 1η εκκαθάριση πληρωμών του έτους 2023.

Έως τις 31 Μαΐου τροποποιήσεις ή μεταβιβάσεις των τεχνικών δελτίων

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. 1664/134212/15-5-2024 τροποποίηση προηγούμενης εγκυκλίου 2579/349745/21-11-2022 για τον καθορισμό των διαδικασιών ανάκλησης και τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης όλων των δράσεων της αρ. 189/22614/27-1-2022 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2-14-2020, σε εφαρμογή των παρ. Β & Γ του άρθρου 13 της αριθ.2916/374421/24.12.21, (ΦΕΚ 6266Β΄) απόφασης.

Αναλυτικότερα, με την παρούσα εγκύκλιο τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 2579/349745/21- 11-2022 εγκύκλιος ως εξής:

1.Τροποποιείται η παρ. Β.Ιβ. της Ενότητας Β ως κάτωθι:

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει μέσω του ΠΣ ένα και μόνο αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου έως και τη 15η Μαΐου κάθε έτους, το οποίο θα αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της κάθε δράσης και θα ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεών του. Κατ’ εξαίρεση για το 3ο έτος εφαρμογής το χρονικό διάστημα ορίζεται από 1ης Απριλίου έως και τη 31η Μαΐου.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον εγκριθεί το αίτημα του δικαιούχου, εφαρμόζονται κυρώσεις όπου προβλέπεται.

2.Τροποποιείται η παρ. Β.ΙIIε. της Ενότητας Β ως κάτωθι:

Ο μεταβιβαστής με αίτημά του μέσω του ΠΣ δηλώνει το σύνολο ή τμήμα της ενταγμένης στη Δράση/σεις εκμετάλλευσης που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τα στοιχεία του αποδέκτη της μεταβίβασης. Ο μεταβιβαστής σε κάθε περίπτωση οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις του για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται για το προηγούμενο έτος εφαρμογής για το οποίο υπέβαλε ΕΑΕ/αίτηση πληρωμής.

Ο αποδέκτης με τη σειρά του, αφού εγγραφεί στο ΠΣ, αποδέχεται τη μεταβίβαση, η οποία σημαίνει και την αποδοχή των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο μεταβιβαστής. Ο αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να κάνει την αποδοχή για το σύνολο του αιτήματος του μεταβιβαστή, καθώς μερική αποδοχή δεν νοείται. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης ο αποδέκτης εκτυπώνει το οριστικοποιημένο έντυπο. Ο αποδέκτης υποχρεούται να συνάψει σύμβαση με γεωπόνο σύμβουλο και να καταχωρήσει τη σύμβαση αυτή στο ΠΣ, καθώς και νέα σύμβαση ή τροποποίηση ήδη υπάρχουσας με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ).

Η περίοδος υποβολής του αιτήματος μεταβίβασης από το δικαιούχο- μεταβιβαστή ορίζεται από 1ης Απριλίου έως και τη 15η Μαΐου κάθε έτους και το αίτημα αφορά το επόμενο έτος εφαρμογής.

Κατ’ εξαίρεση για το 3ο έτος εφαρμογής το χρονικό διάστημα ορίζεται από 1ης Απριλίου έως και τη 31η Μαΐου.

Η σχετική εγκύκλιος είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.