Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για καθυστερήσεις πληρωμών από τα νοσοκομεία
Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη ορθή εφαρμογή των κανόνων βάσει της Οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως τονίζει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της, οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, μειώνοντας τη ρευστότητα, εμποδίζοντας την ανάπτυξη, παρεμποδίζοντας την ανθεκτικότητα και δυνητικά παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές.


Υπό το τρέχον οικονομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις και ιδίως οι ΜμΕ βασίζονται σε τακτικές πληρωμές για να λειτουργήσουν και να επενδύσουν, διευκρινίζει.

Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών για τις αρχές δημόσιας υγείας). Τηρώντας αυτές τις προθεσμίες πληρωμών, οι δημόσιες αρχές δίνουν ένα καλό παράδειγμα στην καταπολέμηση της κακής κουλτούρας πληρωμών.

Η παραπομπή

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω πρακτικών πληρωμών από ελληνικά δημόσια νοσοκομεία προς τους προμηθευτές τους που παραβιάζουν την Οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών.

Αυτά τα νοσοκομεία δεν σέβονται την υποχρέωση να παρέχουν άμεση εξόφληση των χρεών τους όταν οι προμηθευτές συμφωνούν να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους για τόκους, αντίθετα με την πάγια νομολογία. Η Επιτροπή παρέπεμψε ήδη την Ελλάδα στο Δικαστήριο τον Νοέμβριο του 2023 σε άλλη υπόθεση Καθυστερημένης Πληρωμής, με στόχο τις υπερβολικές καθυστερήσεις πληρωμών από τα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα (INFR(2019)2298).

Οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που εργάζονται στον τομέα της υγείας, ιδίως των ΜμΕ. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, αυτές οι επιχειρήσεις διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στον γρήγορο εφοδιασμό των νοσοκομείων, βοηθώντας τα να παραμείνουν λειτουργικά.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η καθυστερημένη πληρωμή προκαλεί διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα έντονες όταν επιχειρήσεις και πελάτες βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Το διασυνοριακό εμπόριο επηρεάζεται αναπόφευκτα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η Οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές θεσπίζει αυστηρά μέτρα τα οποία, όταν εφαρμόζονται σωστά από τις χώρες της ΕΕ, συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.


Τα κράτη μέλη έχουν ειδική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές πληρώνουν εγκαίρως τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται. Η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην αποτελεσματικότερη επιβολή των διατάξεων της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ισχυρότερων εργαλείων παρακολούθησης και επιβολής.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.