Καταγγελία φωτιά στην ΑΑΔΕ για ακυρότητα συμβάσεων μεταξύ servicers και εταιριών απόκτησης δανείων από Ιρλανδία, Λουξεμβούργο


Τι αναφέρει η φορολογική νομοθεσία και ποια είναι τα ερωτήματα που τίθενται προς τη φορολογική αρχή Μείζον θέμα εγείρεται για τις εταιρίες που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια αλλά και τους servicers μετά από ερωτήματα που υπεβλήθησαν στην ΑΑΔΕ. Ειδικότερα με βάση τα όσα αναφέρονται-καταγγέλονται οι συμβάσεις διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ Εταιρειών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας και το Λουξεμβούργο και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις κινούνται εκτός νομοθετικού πλαισίου και άρα δεν έχουν ισχύ.

Τα ερωτήματα-καταγγελία υπέβαλε η δικηγορική εταιρία ΠΑΛΑΖΗΣ-ΜΑΓΓΟΛΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με βάση τα όσα αναφέρουν «λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Νόμου 1882/1990 («Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση κσι έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α43/23-03-1990):

«Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οιανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής αλλιώς δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. »

Παράλληλα, με νεότερη τροποποίηση του νόμου «τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κστάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990», η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο»,

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών που δεν είναι οι εταιρίες διαχείρισης πιστώσεων ούτε απόκτησης δανείων.

Η δικηγορική εταιρία παραθέτει μάλιστα σειρά συμβάσεων που έχουν ανακοινωθεί και θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα προς την ΑΑΔΕ τα οποία είναι τα εξής:

1 . Εφόσον οι εταιρείες αυτές (Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με έδρα στο εξωτερικό και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις) δεν υπάγονται στις προαναφερόμενες εξαιρέσεις της ΠΟΛ. 1270/16.11.2000, αφού σύμφωνα με τον καταστατικό τους σκοπό δεν είναι Τράπεζες ή Χρηματιστηριακές επιχειρήσεις ή Ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, ενώ ούτε εμπίπτουν στις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα μεταξύ τους καταρτισθέντα συμφωνητικά διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990;

2. Είναι υποχρέωση αμφότερων των ως άνω μερών που κατάρτησαν την σύμβαση διαχείρισης να υποβάλλουν με τη διαδικασία που προβλέπει η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ-Β' ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών

της παραγράφου 16 άρθρου 8 του Ν. 1882/1990, ΦΕΚ 246 B' 117.02.2015, ήτοι ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXlSnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 N. 1882/1990», η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20 η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου Οκτωβρίου εκάστου έτους, τα ως άνω καταρτισθέντα συμφωνητικά;

3. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης από ένα ή και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, ποιες οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων;

Νίκος Καρούτζος 

www.bankingnews.gr

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.