Φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειες τους δεν παίρνουν το επίδομα θέρμανσης!!


Ο λόγος αποκλεισμού  των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τις εστίες τους ....... ότι είναι προστατευόμενα μέλη στη φορολογική δήλωση των γονιών τους. 
O νόμος εξαιρεί μεν από τη λήψη του επιδόματος τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των γονιών τους ως εξαρτώμενα μέλη, πλην όμως στην περίπτωση  των φοιτητών, ο νόμος έχει κενά καθώς αν δεν δηλωθούν ως εξαρτώμενα μέλη από τους γονείς τους δεν θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και θα μείνουν ανασφάλιστοι! 
Το σύστημα TAXIS ενώ θα έπρεπε αν ελέγχει τα εισοδηματικά κριτήρια των φοιτητών, με βάση τη δική τους δήλωση, δεν τους επιτρέπει καν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το επίδομα, με το αιτιολογικό ότι είναι προστατευόμενα μέλη σε άλλη φορολογική δήλωση.Διαπιστώθηκε   από πολλά  παιδιά που σπουδάζουν μακριά  και παρότι πληρούσαν τις φορολογικές προϋποθέσεις, δηλαδή υποβολή φορολογικής δήλωσης, και συμβόλαιο ενοικίου – ρεύματος στο όνομά τους, εντούτοις το σύστημα τους απέκλεισε από την υποβολή αίτησης επειδή είναι προστατευόμενα μέλη για να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη!
Το παράδοξο  όμως είναι ότι αν ο γονιός δεν δικαιούται το επίδομα επειδή υπερβαίνει τα εισοδηματικά όρια, δεν θα το πάρει ούτε το παιδί του που είναι φοιτητής/τρια με δική του δήλωση, μισθωμένο σπίτι και εντός εισοδηματικών ορίων, μόνο και μόνο επειδή είναι εξαρτώμενο τέκνο στη δήλωση των γονιών του για να μην μείνει ανασφάλιστο! 
Αλλά και να πάρει ο γονιός το επίδομα, πάλι θα μείνει απ΄ έξω το παιδί του επειδή είναι στη δήλωση προστατευόμενο μέλος, ασχέτως αν υποβάλλει φορολογική δήλωση, έχει μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομά του και επίσης πληρώνει τους λογαριασμούς ρεύματος που επίσης είναι στο όνομά του. 
Ο νόμος έχει αποκλείσει τα προστατευόμενα μέλη από τη λήψη επιδομάτων για συγκεκριμένους λόγους, και σίγουρα όχι για να μην παίρνουν επίδομα τα πρόσωπα που με βάση τη φορολογική νομοθεσία το δικαιούνται. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για στρέβλωση που η κυβέρνηση οφείλει να διορθώσει. 
Στην περίπτωση των φοιτητών ο σκόπελος του προστατευόμενου μέλους μπορεί να διορθωθεί ....στους φοιτητές που κάνουν δική τους φορολογική δήλωση και είναι προστατευόμενα μέλη στη δήλωση των γονιών τους μόνο και μόνο για να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, να δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης από τη στιγμή που, έχουν μισθωμένη οικία στο όνομά και ο λογαριασμός ρεύματος είναι επίσης στο όνομά τους.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.