Αλλάζουν όλα: 41 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ σε κάτι εφιαλτικό- «Δείτε» το μέλλον (ΒΙΝΤΕΟ)

 
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ 5/2019
41 χώρες συμφώνησαν επίσημα, στις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για τη χάραξη διεθνούς πολιτικής σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.
Οι 41 αυτές χώρες, συμφώνησαν σε ορισμένες βασικές αρχές διεθνών προτύπων με σκοπό να διασφαλιστεί πως τα κάθε είδους «έξυπνα» συστήματα θα σχεδιάζονται με τρόπο ασφαλή, δίκαιο και αξιόπιστο.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εν λόγω αρχές παρουσιάστηκαν και υιοθετήθηκαν στην ετήσια υπουργική σύνοδο του ΟΟΣΑ στο Παρίσι (22 και 23 Μαΐου), η οποία φέτος είχε ως κεντρικό θέμα «Τιθασεύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης».
Σημείωση: Προηγήθηκε της συνόδου, σχηματισμός μιας πολυμελούς ομάδας εμπειρογνωμόνων από τις κυβερνήσεις, τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις τεχνολογίας, την κοινωνία των πολιτών, τους διεθνείς οργανισμούς και τα συνδικάτα, που μελέτησαν το θέμα και υπέβαλαν τις προτάσεις τους. Αυτές οι προτάσεις, οδήγησαν στην αποδοχή των αρχών που προαναφέραμε.
Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ ‘Ανχελ Γκουρία δήλωσε:
«Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο που ζούμε και δουλεύουμε, παρέχοντας σημαντικά οφέλη στις κοινωνίες και στις οικονομίες μας.
Όμως φέρνει επίσης στο προσκήνιο νέες προκλήσεις και πυροδοτεί άγχη και ηθικές ανησυχίες. Αυτό μεταφέρει στις κυβερνήσεις την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζονται με τρόπο που σέβεται τις αξίες μας και τους νόμους, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να εμπιστευθούν ότι η ασφάλειά τους και η προστασία της ιδιωτικότητας τους θα παραμείνουν ζητήματα υψίστης σημασίας».
Σημαντικό: Τέτοιου είδους ανακοινώσεις, έχουν ένα κύριο σκοπό. Να κάνουν τους ανθρώπους, να πιστέψουν, πως κάποιοι για λογαριασμό τους, δουλεύουν νύχτα-μέρα, ώστε να τους προφυλάξουν από διαφόρους κινδύνους.
Παράδειγμα: Υπάρχουν οργανισμοί, που υποτίθεται πως ελέγχουν για βλαβερές ουσίες στα τρόφιμα. Αντί αυτού όμως προωθούν την Ατζέντα 2030 και τον Codex Allimentarius, για τα οποία επιστήμονες με μεγάλο κύρος έχουν συντάξει και δημοσιεύσει δεκάδες μελέτες που λένε το πόσο καλό θα κάνει στην ανθρωπότητα η εφαρμογή τους.
Το ίδιο γίνεται και με την τεχνητή νοημοσύνη. Ορίζονται συνέδρια και δημιουργούνται οργανισμοί που δήθεν διασφαλίζουν ασφαλή ανάπτυξη των εν λόγω εφαρμογών και συστημάτων, με ταυτόχρονη διαβεβαίωση πως η ιδιωτικότητα των πολιτών παγκόσμια θα θωρακιστεί και θα προστατευτεί με κάθε τρόπο. Αυτό εφησυχάζει τους πάντες, που θεωρούν πως κάποιοι πάντα κάπου υπάρχουν για να τους προσέχουν καθώς οι ίδιοι ζουν…ανέμελα τη ζωή τους! Ποιος ο λόγος να προβληματίζονται οι ίδιοι λοιπόν;
Όπως είπε ο επικεφαλής του Οργανισμού, «αυτές οι Αρχές για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελέσουν ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη δημιουργία αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες της με τρόπο που θα αποφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους».
Οι Αρχές έχουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ομάδα ειδικών της οποίας έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα τις δικές της «Κατευθυντήριες οδηγίες Ηθικής για αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη». Οι Αρχές του ΟΟΣΑ θα συζητηθούν στην επόμενη σύνοδο κορυφής G20 στην Ιαπωνία, ενώ παράλληλα οι ειδικοί ψηφιακής πολιτικής του ΟΟΣΑ θα βασιστούν στις Αρχές για να παρουσιάσουν μέσα στους επόμενους μήνες πρακτικές οδηγίες που θα διασφαλίσουν την υλοποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
Αν και τα κείμενα τέτοιων Αρχών δεν είναι δεσμευτικά από νομική άποψη, όπως έχει δείξει η ανάλογη εμπειρία του ΟΟΣΑ σε άλλα πεδία πολιτικής (π.χ. για την εταιρική διακυβέρνηση ή την ιδιωτικότητα), ασκούν σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση των διεθνών προτύπων και κανόνων, βοηθώντας τις κυβερνήσεις να σχεδιάσουν και να αναπροσαρμόσουν ανάλογα την εθνική νομοθεσία τους.
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε, έστω και επιγραμματικά τις αρχές στις οποίες συμφώνησαν οι 41 χώρες, μεταξύ των οποίων θυμίζουμε ΚΑΙ η Ελλάδα!
Διαβάστε προσεκτικά, πολλές από τις αρχές που θα διαβάσετε, συνδυάζουν ταυτόχρονα την προώθηση της Ατζέντα 2030. Δώστε έμφαση στις bold λέξεις:
Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ωφελεί τους ανθρώπους και τον πλανήτη, προωθώντας την ανάπτυξη που δεν θα αποκλείει κανέναν, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καθολική ευημερία.
Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που σέβεται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αξίες και τη διαφορετικότητα, καθώς επίσης πρέπει να ενσωματώνουν τις κατάλληλες
ασφαλιστικές δικλίδες, για παράδειγμα επιτρέποντας την ανθρώπινη επέμβαση, αν χρειαστεί, με τελικό στόχο μια ανοικτή και δίκαιη κοινωνία.

Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και υπεύθυνη λογοδοσία σχετικά με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται πως οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πότε έρχονται σε επαφή με αυτά.
Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να λειτουργούν με ασφαλή τρόπο στη διάρκεια της ζωής τους και οι δυνητικοί κίνδυνοι τους πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται.
Οι οργανισμοί και οι άνθρωποι που αναπτύσσουν, εγκαθιστούν ή λειτουργούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία τους, η οποία θα συνάδει με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ.
Επίσης ο ΟΟΣΑ συμβουλεύει τις κυβερνήσεις:

Να διευκολύνουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη που θα επιταχύνει τις καινοτομίες σχετικά με την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη.
Να προωθήσουν τη δημιουργία προσβάσιμων οικοσυστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με τις κατάλληλες ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες, καθώς και τους μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την ευρεία διάχυση των σχετικών δεδομένων και γνώσεων
Να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον πολιτικής που θα ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη συστημάτων αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης.
Να εφοδιάσουν τους ανθρώπους με τις δεξιότητες που χρειάζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους για να κάνουν την μετάβαση από τις παραδοσιακές στις «έξυπνες» θέσεις εργασίας.
Να προωθήσουν τη διασυνοριακή και τη διατομεακή συνεργασία, ώστε τα κράτη να μοιρασθούν τις σχετικές πληροφορίες και να αναπτύξουν κοινές προδιαγραφές τεχνητής νοημοσύνης.
Διαβάστε τα παραπάνω ξανά, καθώς πίσω από κάθε …εύηχη και ωραιοποιημένη φράση κρύβεται το εφιαλτικό μέλλον που έχουν σχεδιάσει οι παγκοσμιοποιητές, το οποίο θα φέρει το τέλος της κυριαρχίας των ανθρώπων και την παγκόσμια χούντα του ενός παγκόσμιου δικτάτορα (του Αντιχρίστου).

  


  
 ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.