Εγκρίσεις πληρωμών για Σπάνιες Φυλές, Η εγκύκλιος απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πιστώσεις


Με νέα τροποποιητική απόφαση, την πέμπτη για το μέτρο των Σπάνιων Φυλών, διευκρινίζεται πως η έγκριση της δαπάνης πληρωμής θα γίνεται από τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για την διαδικασία της καταβολής της ενίσχυσης θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος του Οργανισμού Πληρωμών.


Η τροποποιητική απόφαση, αφορά στην υπ’αριθ.401/485250/29-03-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 1226/Β ́/02-04-2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργο- περιβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-


2020»


Με τη νέα απόφαση το μέτρο τροποποιείται ως ακολούθως:


Άρθρο 2


Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 «Διαδικασία Καταβολής Ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως οργανισμός πληρωμής πραγματοποιεί την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης, διά των οργανικών μονάδων επιπέδου Περιφερειακών Διευθύνσεων, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει».Προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης διενεργείται σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του

ΟΠΕΚΕΠΕ».


Άρθρο 3 Τελικές Διατάξεις


Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 «Τελικές διατάξεις» της αριθ. 1296/10-03-2023 ΥΑ (ΦΕΚ

1434/τ.Β/10-3-2023) η οποία τροποποιεί την υπ’αριθ.401/485250/29-03-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 1226/Β ́/02-04-2018) καταργείται.


Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθ.401/485250/29-03-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 1226/Β ́/02-04-2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργο- περιβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργο-περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», ως ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.