Συμβούλιο της Ευρώπης Έκθεση περιέχει αυστηρές συστάσεις για την διαφθορά στην Ελλάδα. την διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης

Η έκθεση εξετάζει την πρόοδο της Ελλάδας σε συγκεκριμένες συστάσεις που της έχουν γίνει, σε ότι αφορά ζητήματα νομοθέτησης, δεοντολογίας, διαφάνειας και λειτουργίας της δικαιοσύνης.

Αυστηρές συστάσεις για τη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης διατυπώνει στην τακτική έκθεση της η ομάδα GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αξιολογεί την πρόοδο των κρατών-μελών σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της διαφθοράς πολιτικών προσώπων, δικαστών και εισαγγελέων.

Συγκεκριμένα, η έκθεση εξετάζει την πρόοδο της Ελλάδας σε συγκεκριμένες συστάσεις που της έχουν γίνει, σε ότι αφορά ζητήματα νομοθέτησης, δεοντολογίας, διαφάνειας και λειτουργίας της δικαιοσύνης. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «η Ελλάδα έχει εφαρμόσει ικανοποιητικά ή αντιμετώπισε με ικανοποιητικό τρόπο 13 από τις 19 συστάσεις» που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα αξιολόγηση της ενώ, από τις υπόλοιπες, οι πέντε έχουν εφαρμοστεί εν μέρει και μία δεν έχει εφαρμοστεί.

Η επίμαχη σύσταση (με το  αριθμό XII) που δεν εφαρμόστηκε, αφορά, «την αναθεώρηση της μεθόδου επιλογής αναφορικά με τις υψηλότερες θέσεις δικαστών και εισαγγελέων, ώστε να εμπλέκονται οι ομότιμοι στη διαδικασία και να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης των όρων για την έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών ως προς αυτές».

Τι αναφέρει η GRECO

Η GRECO σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές απαντούν ότι «έχουν θέσει περιορισμούς στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Κυβέρνησης για την επιλογή της ηγεσίας του δικαστικού σώματος προωθώντας το κριτήριο της προϋπηρεσίας. Έτσι, η προαγωγή ανώτατων δικαστών και εισαγγελέων γίνεται με προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα επιλέγει υποψηφίους μεταξύ εκείνων που διαθέτουν νομικά προσόντα, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος».

Απάντηση που αξιολογείται, ωστόσο, ως ανεπαρκής καθώς η επιτροπή επισημαίνει ότι «η εισαγωγή θεσμοθετημένων κριτηρίων προϋπηρεσίας δεν έχει αλλάξει τον τρόπο επιλογής από την κυβέρνηση δικαστών και εισαγγελέων στις υψηλότερες θέσεις, σε συνδυασμό με το νομοθετικό σώμα, που απουσιάζει από την εμπλοκή συναδέλφων δικαστών στη διαδικασία».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα πειθαρχικά των δικαστών, η έκθεση αξιολόγησης σημειώνει επίσης πως «όπως παραδέχθηκαν οι αρχές, δεν υπήρξαν αλλαγές στην κατάσταση, με κύριο μέλημα την αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού Δικαιοσύνης να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες κατά δικαστών και εισαγγελέων. Δεν έχουν παρασχεθεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτό το θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας προβληματισμού, εις βάθος συζήτησης και επομένως, δέουσας εξέτασης, όπως συνιστάται».

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση στην επίσημη μετάφραση.


Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.