Δημόσιο: Στο πειθαρχικό πέντε υπάλληλοι επειδή εργάζονταν και στον ιδιωτικό τομέα

Πειθαρχικός έλεγχος ασκήθηκε κατά πέντε δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι εντοπίσθηκαν να ασκούν ιδιωτική εργασία, χωρίς προηγουμένως να έχουν λάβει άδεια από την Υπηρεσία που υπάγονταν παραβιάζοντας συγκεκριμένες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Η συγκεκριμένες υποθέσεις ήρθαν στην επιφάνεια μετά από έλεγχο που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Ειδικότερα η ανεξάρτητη αρχή σε σχετική ανακοίνωση της, σημειώνει:  

Στο πλαίσιο συστημικού ελέγχου που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με αντικείμενο να διακριβωθεί εάν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δήλωσαν υπόχρεοι, κατά τις διατάξεις του ν. 3213/2003, υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην Ε.Α.Δ., προέρχονται από δραστηριότητες συμβατές με τη δημόσια θέση που κατέχουν, εντοπίσθηκαν δύο (2) υπάλληλοι οι οποίοι ασκούσαν ιδιωτικό έργο/εργασία, χωρίς προηγουμένως να έχουν λάβει άδεια από την Υπηρεσία τους, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και 38 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), τα οποία ορίζουν την υποχρέωση των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα πριν την άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία τους, προκειμένου να εξετάζεται εάν το ιδιωτικό έργο/εργασία που επιθυμούν να ασκήσουν, συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας.

Άσκηση ιδιωτικού έργου/εργασίας χωρίς άδεια από την Υπηρεσία, διαπιστώθηκε επίσης, και σε πρόσφατο έλεγχο που διενεργήθηκε κατόπιν καταγγελίας για άλλον έναν υπάλληλο Υπουργείου, ο οποίος μάλιστα ασκούσε ιδιωτικό έργο αν και η Υπηρεσία του είχε απορρίψει το σχετικό αίτημά του.

Επιπλέον, σε δύο (2) περιπτώσεις υπαλλήλων Υπουργείων, μετά από διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρεί φορέας του δημοσίου, βρέθηκε να ασκούν ιδιωτικό έργο σε ημερομηνίες που απουσίαζαν από τα καθήκοντά τους με αναρρωτική άδεια και μάλιστα μεταβαίνοντας προς εκτέλεση του ιδιωτικού έργου σε πόλη εκτός της έδρας της Υπηρεσίας τους.

Για τα ανωτέρω, ζητήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των υπαλλήλων.

Σημειώνουμε ότι το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) προβλέπει:

1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης.

3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.


Το άρθρο 38 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) προβλέπει:

1. Απαγορεύεται η άσκηση στους υπαλλήλους ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

2. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση με αμοιβή έργου ή εργασίας που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία.

3. Απαγορεύεται στον υπάλληλο η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

5. Ο υπάλληλος επιτρέπεται να αποκτά αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως ή να εκμεταλλεύεται αυτό με εκμίσθωση, εφόσον απέκτησε τούτο είτε με γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής είτε λόγω δωρεάς εν ζωή από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β βαθμού ή από σύζυγο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τεχνικής φύσης που αφορούν τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και την εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου στις περιπτώσεις αυτού του άρθρου.


Πηγή : aftodioikisi.gr

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.