Ἀλ. Παπαδιαμάντη ,,,ρητα,,-- οι πολιτικοι--


Ρητά  ...  οι πολιτικοί....«Ἡ γενεαλογία τῆς πολιτικῆς εἶναι συνεχὴς

 καὶ γνησία κατὰ τοὺς προγόνους.

Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. 

Ἡ πενία ἔτεκε τὴν πεῖναν.

 Ἡ πείνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν

. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν.

 Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν ληστείαν.

 Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν.

 Ἰδοὺ ἡ αὐθεντικὴ καταγωγὴ 

τοῦ τέρατος τούτου. ...

 Τότε καὶ τώρα, πάντοτε ἡ αὐτή. 

Τότε διὰ τῆς βίας,

 τώρα διὰ τοῦ δόλου... καὶ διὰ τῆς βίας. 

Πάντοτε ἀμετάβλητοι

 οἱ σχοινοβᾶται οὗτοι οἱ Ἀθίγγανοι

, οἱ γελωτοποιοὶ οὗτοι πίθηκοι

 (καλῶ δ᾿ οὕτως τοὺς λεγόμενους πολιτικούς).

 Μαῦροι χαλκεῖς κατασκευάζοντες δεσμὰ

 διὰ τοὺς λαοὺς 

ἐν τῇ βαθυζόφῳ σκοτίᾳ 

τοῦ αἰωνίου ἐργαστηρίου των...» Ἀλ. Παπαδιαμάντη “Οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν” 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.