Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑ! Το ήξερες εσύ ????

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑ! Το ήξερες εσύ ????

Με αφορμή απόψεων περί ήττας των Ελλήνων από τους Εβραίους και τον χριστιανισμό, με πολύ απλά επιχειρήματα να αντικρούσω και να αποδομήσω όλους όσους έχουν αυτή την λανθασμένη εντύπωση.

Όχι μόνο η Ελληνική κοσμοθέαση δεν υπέστη ήττα αλλά εδώ και χιλιάδες χρόνια αδιάκοπα παραμένει ρυθμιστής και σημείο αναφοράς των πάντων.


Αδιάψευστος μάρτυρας πρώτα από όλα είναι η γλώσσα του κάθε λαού. Ότι πολυτιμότερο χαρακτηρίζει ένα λαό. Η γλώσσα είναι η μέθοδος επικοινωνίας ενός λαού η οποία περνά από γενιά σε γενιά και εκεί είναι αποθηκευμένη όλη η γνώση για τις υλικές και άυλες έννοιες που κατανοεί.


Πως λοιπόν μέσα από την γλώσσα θα ανιχνεύσουμε την Ελληνική κοσμοθέαση σε παγκόσμιο επίπεδο και μάλιστα διαχρονικά;


Ο πλανήτης γη ποτέ δεν έπαψε να επικαλείται τον Πανυπέρτατο Δια!

Ο πλανήτης το ίδιο έκανε και με όλες τις άλλες υψηλές έννοιες του ανθρώπου όπως: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΡΜΟΝΙΑ, ΝΕΜΕΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΚΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΣΟΦΙΑ και άλλες. Αν γίνει μετάφραση σε διάφορες γλώσσες το αποτέλεσμα είναι Ελληνικό.    
Εμείς αυτή τη φορά θα δούμε τη σχέση των λέξεων ΘΕΟΣ και ΔΙΑΣ. 

Από τη μετάφραση της λέξης «Θεός» σε διάφορες γλώσσες θα διαπιστώσουμε ότι ενώ έχουν περάσει τουλάχιστον δυο χιλιάδες χρόνια από την ισοπεδωτική προσπάθεια αφανισμού των Ελλήνων σαν έννοια πολιτισμού αυτή συνυπάρχει ακόμα και με τον διώκτη της έως και σήμερα.


Συγκεκριμένα, μετάφραση 
στη λέξη «ΘΕΟΣ» σε:

Γαελικά Σκοτίας : DIA

Γαλικιακά: DEUS
Γαλλικά:DIEU
Εσπεράντο: DIO
Ιρλανδικά: DIA
Ισπανικα: DIOS
Ιταλικά: DIO
Καταλανικά: DΈU
Κορσικανικά: DIU
Κρεόλ Αϊτής: BONDYE
Λατινικά: DEUS
Λιθουανικά: DIEVAS
Πορτογαλικά: DEUS
Ρουμάνικα: DUMNEZEU(ο Κύριος Ζέυς)
Σεμπουάνο: DIOS
Μεξικό: DIEU
Bραζιλία: DEUS
  Είναι απορροίας άξιον πως επικράτησε η έννοια του ΔΙΑ στην λέξη θεός τη στιγμή που οι περισσότερες από αυτές τις χώρες δογματικά είναι χριστιανικές και ως γνωστών ο χριστιανισμός συνέδεσε τον ΔΙΑ με τον ΔΙΑ-ΒΟΛΟ δηλαδή το «κακό»

Μια ακόμα απόδειξη είναι οι εκφράσεις των λαών που ενώ επικράτησε ο χριστιανισμός, αυτοί επιμένουν να λένε τον Θεο, ΔΙΑ! 


Εκφράσεις στα Ισπανικά: 

· Αμνός του Θεού = Cordero de Dios
· Για όνομα του Θεού = por Dios; por el amor de Dios
· από μηχανής θεός = deus ex máchina

Εκφράσεις στα Γαλλικά: 

· Αμνός του Θεού = Agneau de Dieu
· από μηχανής θεός = deus ex machina

· ένας θεός ξέρει = Dieu sait

· απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ = rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu

Εκφράσεις στα Ρουμάνικα

· για όνομα του Θεού = în numele lui Dumnezeu

Εκφρασεις στα Πορτογαλικά :

· ένας θεός ξέρει = Deus sabe

Εκφράσεις στα Καταλανικά:

· Η Βασιλεία του Θεού = regne de Déu   

Ακολουθεί μικρό δείγμα διαφόρων λαών που από την συνηθεία του νηπιοβαπτισμού απευθύνουν προσευχές σε λάθος θεό αφού η γλωσσά ισχυρότερη καλούν τον ΔΙΑ.

Προσευχές από διάφορα ξενόγλωσσα site

Σε προσευχές της καθολικής εκκλησίας …


Το πιστεύω από την καθολική εκκλησία και ακολουθεί μετάφραση:

http://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3297
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesů Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patě sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morě e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitň da morte; salě al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di lŕ verrŕ a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, 
la Comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Μετάφραση όπου DIO=ΘΕΟΣ ΔΙΑΣ:

Πιστεύω στο θεό (Dio ΔΙΑΣ), τον Πατέρα Παντοκράτορα,

δημιουργός του ουρανού και της γης και στον Ιησού Χριστό μόνο τον Γιο του, 
ο Κύριός μας, ο οποίος συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα,
γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία Pate επί Ποντίου Πιλάτου,
σταυρώθηκε, πέθανε και θάφτηκε Κατέβηκε στην κόλαση 
την τρίτη ημέρα από τους νεκρούς αναλήφθηκε στον ουρανό 
και κάθεται στα δεξιά του θεού(Dio ΔΙΑΣ) Πατέρα Παντοκράτορα της εκεί 
για να κρίνει ζώντες και νεκρούς. 
Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα, το ιερό Καθολική Εκκλησία, 
η κοινωνία των αγίων, η συγχώρεση των αμαρτιών, 
η ανάσταση του σώματος, και την αιώνια ζωή. Αμήν.

Από Ιταλικό site 

http://www.preghiereperlafamiglia.it/Dio-padre.htm
DIO SIA BENEDETTO (DIO=ΘΕΟΣ ΔΙΑΣ)
Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo Santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima. 
Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il Nome di Maria Vergine e Madre. 
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.

Μετάφραση :

Ο DIO(ΔΙΑΣ) ευλόγησε
Ευλογημένος να είναι ο θεός DIO(ΔΙΑΣ) . 
Ευλογημένος να είναι το Άγιο Όνομά Του.
Ευλογημένος είναι ο Ιησούς Χριστός, αληθινός θεός DIO(ΔΙΑΣ) και αληθινός άνθρωπος.
Ευλογημένος να είναι το όνομα του Ιησού.
Ευλογημένος να είναι πιο Ιερή Του Καρδιά.
Ευλογημένος να είναι ο πιο πολύτιμο αίμα του.
Ευλογημένος να είναι ο Ιησούς στον Ιερό Μυστήριο.
Ευλογημένος να είναι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος.
Ευλογημένος να είναι η μεγάλη Μητέρα του θεού DIO(ΔΙΑΣ) , Μαρία Άγια των Αγίων.


ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

http://www.bernardinuparapija.lt/sielovada/maldos/nikejos-konstantinopolio-tikejimo-ispazinimas
Μεταφραση: (Dievo –Dievas= ΘΕΟΣ ΔΙΑΣ)
TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ , visagalį Tėvą, (DIEVA = ΑΡΧΟΝΤΑΣ = ΔΙΑΣ)
dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.
Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo (ΔΙΑΣ) Sūnų,
prieš visus amžius gimusį iš Tėvo:
Dievą(ΔΙΑΣ) iš Dievo(ΔΙΑΣ), šviesą iš šviesos, tikrą Dievą(ΔΙΑΣ) iš tikro Dievo(ΔΙΑΣ);
gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu.
Per jį visa yra padaryta.
Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus.
(nusilenkiame) Šventosios Dvasios veikimu
priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. (atsitiesiame)
Valdant Poncijui Pilotui,
jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas.
Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,
trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių.
Įžengė į dangų ir sėdi Dievo(ΔΙΑΣ) Tėvo dešinėje.
Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.
Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją,
kylančią iš Tėvo ir Sūnaus,
su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą,
kalbėjusią per pranašus.
Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią.
Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti.
Laukiu mirusiųjų prisikėlimo
ir būsimo amžinojo gyvenimo.
Amen.

Μεταφραση: (Dievo –Dievas= ΘΕΟΣ ΔΙΑΣ)

Πιστεύω σε ένα Θεό (Dievo –Dievas= ΘΕΟΣ ΔΙΑΣ), Πατέρα Παντοκράτορα,
ουρανό και τη γη, τα ορατά και αόρατα σύμπαν Δημιουργό.
Πιστεύω εις ένα Κύριον, ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού(Dievo –Dievas= ΘΕΟΣ ΔΙΑΣ),
αιώνια μονογενή από τον Πατέρα:
Ο Θεός(Dievo –Dievas= ΘΕΟΣ ΔΙΑΣ) από το Θεό(Dievo –Dievas= ΘΕΟΣ ΔΙΑΣ), το φως από το φως, αληθινό Θεό (Dievo –Dievas= ΘΕΟΣ ΔΙΑΣ)από τον αληθινό Θεό(Dievo –Dievas= ΘΕΟΣ ΔΙΑΣ)?
γεννηθέντα, δεν γίνεται, ομοούσιο με τον Πατέρα.
Μέσα από αυτό όλα γίνονται.
Είναι για εμάς τους άνδρες όσο και για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τον ουρανό.
(Bow) του Αγίου Πνεύματος
ενσαρκώνονται από την Παναγία, και έγινε άνθρωπος. (Atsitiesiame)
Σύμφωνα με τον κανόνα του Ποντίου Πιλάτου,
αυτό για μας ήταν καρφωμένα στο σταυρό, βασανίστηκαν μέχρι θανάτου και να θαφτεί.
Όπως προείπε στην Αγία Γραφή,
την τρίτη ημέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς.
Ανέβηκε στον ουρανό, και κάθισε στα δεξιά του Θεού (Dievo –Dievas= ΘΕΟΣ ΔΙΑΣ)Πατέρα.
Θα έρθει και πάλι με δόξα για να κρίνει ζώντες και νεκρούς και βασιλεύει για πάντα.
Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα, ο Κύριος δωρητής της ζωής,
εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό,
με τον Πατέρα και τον Υιό είναι λάτρευε και δοξασμένο,
μίλησε με τους προφήτες.
Πιστεύω σε μία, αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία.
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Ανυπομονώ να την ανάσταση των νεκρών
και το μέλλον της αιώνιας ζωής.
Αμήν.

Πρέπει να γίνει κατανοητό πως ενώ όλες οι ιδεολογίες θρησκευτικές και πολιτικές έκαναν και κάνουν αγώνα «σώμα με σώμα «για να επικρατήσουν».

Η ΕΛΛΑΣ απέδειξε ότι είναι ο μόνος δρόμος γιατί αντιπροσωπεύει την υψηλή έννοια του ανθρώπου όπου δεν έχει τα στεγανά του εθνικισμού ή των συνόρων των λαών και τα δόγματα των Θρησκειών. 

Ακολουθούν λόγια των ξένων που επαληθεύουν τα προηγούμενα. 

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα 

δεν έχει καμμία σημασία ας μου επιτραπεί να πώ ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρεί τον εαυτό του.

ΧΕΝΡΙ ΜΙΛΛΕΡ

Ούτε η Ρωμαική κοσμοκρατορία, ούτε η θριαμβευτική πορεία του Χριστιανισμού του οποίου οι κοινότητες απλώνονταν κατά το τέλος της αρχαιότητος στον ευρύτατο από την Ιρλανδία μέχρι τις Ινδίες χώρο, ούτε ακόμη η Βυζαντινή αυτοκρατορία καί ο Αραβικός πολιτισμός θά μπορούσαν να δημιουργηθούν χωρίς τον Μέγα Αλέξανδρο και το κοσμογονικό του έργο.

Χ.ΜΠΕΓΚΣΤΟΝ

Όταν η κοιτίδα του ευγενεστέρου πολιτισμού που γνώρισε η ανθρωπότης, η χώρα που της οφείλομε ότι καθιστά την ζωή ανώτερη και ωραιότερη, υφίσταται τέτοια επίθεση, η θέση όλων των αληθινών ανθρώπων είναι στο πλευρό της.

ΜΑΚΕΝΖΙ ΚΙΝΚ Πρωθυπουργός Καναδά

Ο πολιτισμός μας περνάει σήμερα κρίση…. κρίση φαινομενικά οικονομική αλλά πρωτίστως κρίση πνευματική, κρίση πολιτισμού. Δεν έχω να προτείνω άλλη θεραπεία απο την επιστροφή στην Ελλάδα.

ΡΕΝΕ ΠΟΟΥΞ Γάλλος δημοσιογράφος

Η Ελλάδα έδωσε το παράδειγμα που καθένας από μας πρέπει να ακολουθήση, ώσπου οι σφετεριστές της ελευθερίας, οπουδήποτε της γης κι αν βρίσκονται, υποστούν την δίκαιη τιμωρία της.

ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ Πρόεδρος ΗΠΑ

Ο ανθρωπισμός κατά το Ελληνικό πρότυπο είναι η πρώτη αξία καί η μοναδική αρετή του ανθρώπου, πού περιλαμβάνει μέσα της όλες τις άλλες.

KI ELBETIUS

Ο Δυτικός κόσμος ανάγει την γέννησή του στους Ελληνες, πού πρώτοι έκαναν το βήμα από τα φυλετικά ήθη στο ανθρώπινο φρόνημα.

Κ.ΠΟΠΕΡ

Οι Ελληνες εδημιούργησαν σε πολλούς τομείς διαχρονικά πρότυπα, και γι’ αυτό θα έπρεπε να τους θεωρήση κανείς ως τον πνευματικά υγιέστερο λαό του κόσμου.»

ΕΓΚΟΝ ΦΡΙΝΤΕΛ (EGON FRIEDELL)

Η Ελλάς είναι το εκτυφλωτικό φώς. Μ’αυτήν όλες οι απορίες λύονται, τα σύννεφα διαλύονται.

ΑΛΕΝ ΖΙΠΕΝ Γάλλος πολιτικός

Ολα τα πολιτισμένα έθνη εις ότι αφορά την δραστηριότητα τού πνεύματος, είναι αποικίες της Ελλάδος.

ΧΕΝΡΙ ΜΕΧΝ

Χωρίς Ελληνομάθεια δεν υπάρχει παιδεία.

ΤΟΛΣΤΟΙ

Στη Βίβλο υπάρχουν εικόνες, μύθοι, μιά θρησκεία, μόνο πού δεν υπάρχει σκέψη, στοχασμός. Είναι οι Ελληνες πού πρώτοι άρχισαν πραγματικά να στοχάζονται, οι πρώτοι πού δημιούργησαν ένα εξελιγμένο αστικό πολιτισμό.

Χ.Λ.ΜΠΟΡΧΕ

Δεν γνώρισα κανένα που να εμπνέη τόσον σεβασμό όσο οι Ελληνες φιλόσοφοι.

ΝΙΤΣΕ

Αν στην βιβλιοθήκη του σπιτιού σας δεν έχετε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε μένετε σε ένα σπίτι δίχως φώς.»

ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ

Είναι ντροπή να λέγωνται μορφωμένοι όσοι δεν μελετούν τους αρχαίους Ελληνες συγγραφείς.

ΡΑΜΠΕΛΕΣ Γάλλος ιστορικός

Αυτό που χρειάζεται η Δύση σήμερα, είναι να ξαναγυρίση στην αρχαία Ελληνική Γραμματεία.

ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ Φιλόσοφος-συγγραφεύς

Οι Ελληνες είχαν το χάρισμα να απορούν γιά πράγματα που οι άλλοι λαοί τα νόμιζαν αυτονόητα.

ΒΛΟΥΦΙΛΝΤ

Τά μαθηματικά ως επιστήμη βρήκαν τον δρόμο τους εις τον αξιοθαύμαστο λαόν των Ελλήνων. Ηδιαπίστωση ότι οι Αιγύπτιοι δεν είχαν ιδέα της γεωμετρίας ως επιστήμης, ενισχύεται από την άγνοια αυτών ως προς τον υπολογισμό του ύψους κ.λ.π

ΚΑΝΤ

Αν η διορατικότης των Ελλήνων συμβάδιζε με την ιδιοφυία τους, τότε ίσως και η βιομηχανική επανάσταση να άρχιζε χίλια χρόνια πριν απο τον Κολόμβο. Και στην εποχή μας τότε δεν θα προσπαθούσαμε να περιφερώμαστε απλώς γύρω απο την Σελήνη, αλλά θα είχαμε φθάσει και σε      άλλους κοντινούς πλανήτες.

ΑΡΘΟΥΡ ΚΛΑΡΚ

Οταν γνωρίσουμε σε βάθος την αρχαία Ελληνική επιστήμη και μελετήσουμε τις προτάσεις της, θα μπορούμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερα βήματα στην κατανόηση του Σύμπαντος και των μυστικών του.

ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΗΝΤΛ βραβείο Νόμπελ Φυσικής

Η Ελλάς καταληφθείσα, τον άγριον νικητή κατέκτησε, και τις τέχνες εισήγαγε είς το αγροίκο Λάτιον.

ΟΡΑΤΙΟΣ Ρωμαίος ποιητής

Μέχρι τώρα λέγαμε πως οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Από ‘δω και στο εξής θα λέμε πως οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες

Sir W. Churchill

Είμαι από την Σικελία, δηλαδή την Μεγάλη Ελλάδα και υπάρχει ακόμη πολύ από την Ελλάδα στην Σικελία. Το μέτρο, η αρμονία και ο ρυθμός ζούν ακόμη. Εξ’ άλλου είμαι και ο ίδιος εγώ Ελληνικής καταγωγής. Ναι, ναι μην εκπλήτεσθε. Το οικογενειακό μου όνομα είναι Πυράγγελος. Το Πυραντέλλο δεν είναι παρά η φωνητική παραφθορά του Πιράτζελο-Πιραντέλλο.

ΛΟΥΙΤΖΙ ΠΙΡΑΝΤΕΛΛO

Η Ιστορική δικαιοσύνη μου επιβάλει να διατυπώσω οτι μεταξύ των εχθρών οι οποίοι ευρίσκεντο απένατι ημών, ο Έλλην στρατιώτης προ πάντων, επολέμησε με το μεγαλύτερον θάρρος. Παρεδόθη μόνον όταν η εξακολούθησις της αντιστάσεως δεν ήτο πλέον δυνατή και δεν είχε πλέον κανένα λόγο… Επολέμησεν εντούτοις τόσον γενναίως ώστε και οι πολέμιοί του δεν δύναντι να του αρνηθούν την εκτίμησιν των… Ούτω οι αιχμάλωτοι Έλληνες απελύθησαν αμέσως, λαμβανομένης υπ’ όψιν της ηρωικής στάσεως των στρατιωτών αυτών

Adolph Hitler 4 Μαίου 1941 

Ο κόσμος είναι η διαστελλόμενη Ελλάς και η Ελλάς είναι ο συστελλόμενος κόσμος.

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

Όπια ιδεολογία ή δόγμα εμφανιστηκε για να επικρατήσει χύθηκε πολύ αίμα και μεσολάβησαν πολλά δεινά για τον κάθε λαό. Η αντίληψη για τον κόσμο που επικράτησε σε ολον τον πλανητη  χωρίς σταγόνα αίμα ανήκει στου προγόνους μας. 
Θα κλείσω λέγοντας ότι όσοι χτυπούν την ΕΛΛΑΣ χτυπούν την ορθή όψη του εαυτού τους και όσοι την κληρονόμησαν από τους προγονούς τους ας την σεβαστούν.

Γράφει οΧιώτης Ν. Κυριάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από enot-poloskun. Από το Blogger.