ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΟΛΠΟ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ!!
 

«Πρεμιέρα» κάνουν αυτόν τον μήνα οι δημοπρασίες για τον περιορισμό ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Η πρώτη δημοπρασία ξεκινά στις 18 Ιανουαρίου και η δεύτερη την επόμενη 19 Ιανουαρίου με εύρος τιμής από 0-400 ευρώ/MWh. Το συνολικό ποσό που θα δοθεί ως αντιστάθμισμα για τη μείωση της ζήτησης και θα καταβληθεί στους συμμετέχοντες εκτιμάται στα 47 ευρώ κατά μέγιστο καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, δηλαδή έως και 31 Μαρτίου.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει προχωρήσει ήδη στην προκήρυξη δύο κατηγοριών δημοπρασιών: Τύπου 1 που αφορά τον περιορισμό της ζήτησης σε τριμηνιαία βάση και Τύπου 2 που είναι οι μηνιαίες δημοπρασίες. Η πρώτη θα διεξαχθεί στις 18 Ιανουαρίου και η δεύτερη στις 19 Ιανουαρίου, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρισμού και οι ΦΟΣΕ Απόκρισης της Ζήτησης.

Το όλο σχήμα τελεί υπό την έγκριση της Κομισιόν, ενώ με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση στον Τύπο 1 ο ΑΔΜΗΕ θα διενεργήσει τρεις δημοπρασίες, μια για κάθε ώρα αιχμής την περίοδο από 19 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2023. Η ποσότητα που θα δημοπρατηθεί για κάθε μια ώρα αιχμής και κάθε ημερολογιακή ημέρα προαναφερόμενης περιόδου είναι 150 MWh.
Οι μηνιαίες δημοπρασίες

Ο Τύπος 2 είναι μηνιαίες δημοπρασίες διενεργούνται από τον ΑΔΜΗΕ και στο σύνολο τους είναι 9 δημοπρασίες. Δηλαδή μια δημοπρασία για κάθε ώρα αιχμής και για κάθε περίοδο δημοπρασίας από την ημερομηνία έναρξης των δημοπρασιών μέχρι και την 31η Μαρτίου 2023.

Η πρώτη δημοπρασία αυτής της κατηγορίας θα διενεργηθεί στις 19 Ιανουαρίου και θα αφορά στο χρονικό διάστημα ως 31 Ιανουαρίου. Η δημοπρατούμενη ποσότητα ανέρχεται σε 250 MWh, για κάθε ώρα αιχμής.

Θα ακολουθήσει δεύτερη μηνιαία δημοπρασία για το χρονικό διάστημα από 1/2/23 ως 28/2/23 και τρίτη δημοπρασία για το διάστημα από 1/3/23 ως 31/3/23, όλες για την ίδια ποσότητα, δηλαδή 250 MWh ανά ώρα αιχμής, ανά ημερολογιακή ημέρα.

Οι ώρες αιχμής και για τις δύο κατηγορίες δημοπρασιών είναι 18.00-19.00, 19.00-20.00 και 20.00-21.00

Για κάθε ώρα αιχμής οι ποσότητες στις δημοπρασίες Τύπου 2 προσαυξάνονται ισόποσα σε όλες τις περιόδους με τυχόν ποσότητα που δημοπρατήθηκε αλλά δεν απονεμήθηκε σε Πάροχο κατά τη διενέργεια των δημοπρασιών Τύπου 1 για την αντίστοιχη ώρα αιχμής.

Στις Δημοπρασίες συμμετέχουν αποκλειστικά οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές διακριτά για κάθε Χαρτοφυλάκιο που εκπροσωπούν και το οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Τα τρία βήματα για τις οικονομικές προσφορές

Οι οικονομικές προσφορές αποτελούνται κατά μέγιστο από τρία βήματα. Το κάθε βήμα προσφοράς συνίσταται σε μια ποσότητα σε MWh με ακρίβεια 0,1 MWh και μια τιμή σε €/ΜWh με ακρίβεια 1 €/ΜWh. Τα βήματα των προσφορών είναι υποχρεωτικά και αυξάνονται όσον αφορά στην τιμή με διαφορά τουλάχιστον 1 €/ΜWh, ενώ η ελάχιστη προσφερόμενη ποσότητα για κάθε βήμα είναι 1MWh/ώρα/ημέρα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας είναι δεσμευτικό για τους συμμετέχοντες.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας τα βήματα των προσφορών των συμμετεχόντων κατατάσσονται με αύξουσα σειρά. Η τιμή της δημοπρασίας ισούται με την τιμή του τελευταίου επιλεγμένου βήματος προσφοράς (Οριακή Τιμή Δημοπρασίας) και αποτελεί την ενιαία τιμή πληρωμής της Δημοπρασίας.

Τα βήματα των προσφορών μπορεί να ικανοποιούνται είτε ολόκληρα είτε μόνο κατά ένα μέρος. Εάν κατά τη διενέργεια μιας δημοπρασίας διαπιστωθεί ότι υπάρχουν περισσότερα του ενός βήματα προσφορών με την ίδια τιμή η οποία ταυτίζεται με την Οριακή Τιμή Δημοπρασίας τότε η εναπομένουσα δημοπρατούμενη ποσότητα επιμερίζεται σε κάθε χαρτοφυλάκιο κατ’ αναλογία της ποσότητας του οριακού βήματος της προσφοράς του. Ο επιμερισμός γίνεται σε ποσότητες πολλαπλάσιες του 0,1 MWh. Αν απαιτηθεί, οι ποσότητες στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω.

Τέλος, κάθε πάροχος υποχρεούται να προσαρμόζει την απορρόφηση ενέργειας του χαρτοφυλακίου του σε επίπεδο μικρότερο ή ίσο με τη μέγιστη συμφωνηθείσα ζήτηση για κάθε ώρα αιχμής που του έχει απονεμηθεί.
Οι προθεσμίες για την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σημειώνεται ότι για να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες στις Δημοπρασίες Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για την εγγραφή στα Μητρώα όσον αφορά στους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στις δημοπρασίες που θα διενεργηθούν την 18.01.2023 και την 19.01.2023, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι και την Δευτέρα 9/1/2023 την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι Πάροχοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για κάθε χαρτοφυλάκιο που επιθυμούν να εγγράψουν στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι και την Παρασκευή 13/1/2023. 

 Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.