Οικογενειακά γραφεία πρόκειται να λειτουργήσουν στην Ελλάδα με σκοπό την μετεγκατάσταση εύπορων κατοίκων του εξωτερικού!!


 


 

 Ελεγκτικοί οίκοι, δικηγορικά γραφεία, αλλά και το υπουργείο Οικονομικών δέχονται καθημερινά κρούσεις από πλούσιους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, αλλά και του εξωτερικού, για τη σύσταση εταιρειών που θα του μεταφέρουν «πακέτο» στην Ελλάδα.

Εύποροι κάτοικοι του εξωτερικού που καλοβλέπουν τον ελληνικό ήλιο, σκέφτονται να μεταναστεύσουν στη χώρα μας, προβληματίζονται όμως για το πώς θα το κάνουν λόγω του δαιδαλώδους φορολογικού ασφαλιστικού συστήματος αλλά και του θηρίου της γραφειοκρατίας που έχει αποτρέψει πολλούς από μια τέτοια απόφαση, ειδικά όταν αφορά ολόκληρες οικογένειες.

Ουσιαστικά ψάχνουν λύσεις-πακέτο, όπου ένας φορέας ή μια εταιρεία θα μπορεί να διαχειριστεί το σύνολο των αναγκών μετεγκατάστασης της οικογένειας στην οποία ανήκουν.

Τέτοιες εταιρείες είναι τα λεγόμενα «οικογενειακά γραφεία» (family offices) που ετοιμάζονται να λειτουργήσουν και στην χώρα μας.

Συγκεκριμένα, τα οικογενειακά γραφεία διαχειρίζονται υποθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων, αν όχι δισεκατομμυρίων, παρέχοντας σύνθετες υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους για θέματα logistics, λογιστικά, υποθέσεις ίδρυσης επιχειρήσεων, μεταβιβάσεις ακινήτων, στοχευμένες τοποθετήσεις κεφαλαίων, μέχρι και το πού μπορούν να διατεθούν χρήματα για φιλανθρωπικούς και άλλους σκοπούς.

Τα ίδια γραφεία ασχολούνται με τη μεταφορά της οικογένειας από τη μία χώρα στην άλλη, την αγορά του κατάλληλου ακινήτου και τη διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών υποθέσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετεγκατάσταση των ατόμων αλλά κυρίως των περιουσιακών τους στοιχείων.

Στην Ελλάδα ονομάζονται Εταιρείες Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ), και θα έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων που κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και τα μέλη των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με την απόφαση για τη σύσταση της ΕΕΣΔΟΠ:

• Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή να έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

Μέτοχοι, εταίροι ή μέλη στην ΕΕΣΔΟΠ μπορούν είναι:

α) Τα φυσικά πρόσωπα μέλη της οικογένειας.

β) Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, στα οποία ή στις οποίες συμμετέχουν πλειοψηφικά φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος ή και μέλη της οικογένειάς τους.

• Οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η ΕΕΣΔΟΠ για την επίτευξη του σκοπού της είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

α) Υπηρεσίες συνδεόμενες με την προσωπική και κοινωνική ζωή των μελών της οικογενείας, δηλαδή υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, συνοδείας ασφαλείας, στατικών φυλάκων, μαγείρων, οικονόμων, δασκάλων, παιδαγωγών και βρεφοκόμων, οδηγών, τεχνικών, κηπουρών, καθαριότητας, προμήθειας αγαθών και διαχείρισης φιλανθρωπικού έργου.

β) Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, ήτοι γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου και των μελών της οικογενείας, λογιστική παρακολούθηση και πληρωμή δαπανών κάθε είδους, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών. Οι δαπάνες πρέπει να φθάνουν τουλάχιστον το 1 εκατ. ευρώ ετησίως.

γ) Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ήτοι διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση των μεταβιβάσεων πλούτου.

δ) Υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ήτοι επιχειρηματικές συμβουλές, στρατηγικός σχεδιασμός για την ακίνητη περιουσία, σχεδιασμός για τη διαδοχή και εκπαιδευτικός σχεδιασμός.

ε) Λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ήτοι υπηρεσίες φορολογικού συμβούλου, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικών, ιατρών, συμβουλές για συμμόρφωση και υποστήριξη στη διαχείριση κινδύνου και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.

• Η ΕΕΣΔΟΠ θα πρέπει να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε ατόμων εντός δώδεκα μηνών από την ίδρυσή της.

• Η ΕΕΣΔΟΠ να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως σε κάθε φορολογικό έτος. Σε περίπτωση που το πρώτο φορολογικό έτος είναι μικρότερο των δώδεκα μηνών, για τον έλεγχο πλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες λειτουργίας ανάγονται σε ετήσιο ποσό.

Δαπάνες λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα θεωρούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ΕΕΣΔΟΠ.

• Τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΕΣΔΟΠ προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους 7% στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων, με εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος, εκτός αν τα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα που υπολογίζονται κατά τα ανωτέρω, οπότε λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.

Τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΕΣΔΟΠ εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων σε αναγνωρισμένη τράπεζα.

Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.