«Θα μας σώσουν αυτοί πού μας παρέδωσαν στους δανειστές» ; Δημ.ΛυμπερόπουλοςΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗ   ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Υποψηφίου Βουλευτή στην Α’ ΑΘΗΝΩΝ με το κόμμα ¨ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ¨

Θα  μας σώσουν αυτοί πού μας παρέδωσαν στους Δανειστές ;

1.Τό Πολυνομοσχέδιο  τών Δανειστών

Μέ το Άρθρο  109,πού έφερε η  κυβέρνηση τό Πολυνομοσχέδιο  στη Βουλή και ψηφίστηκε μόνο από τήν ΝΔ,για πρώτη φορά στην νεώτερη ιστορία της Ελλάδας,οι  Δανειστές  αποκτούν απευθείας<<εκτελεστικό τίτλο>>εναντίον της Δημόσιας περιουσίας, με Νόμο του  Ελληνικού Κράτους !…Ενας νόμος πού δίνει το δικαίωμα στους Δανειστές,αν η χώρα καθυστερήσει την πληρωμή κάποιας δόσης των Δανείων της,να εκποιήσουν την Δημόσια περιουσία μέχρι του ύψους των 25(εικοσιπέντε)Δίς ευρώ.Αντισυμβαλλόμενος,θα είναι ουσιαστικά το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ(ΤΑΙΠΕΔ).πού ελέγχεται από τους Γερμανούς—ενώ οι Ελληνες απλά θα παρακολουθούν την εκτέλεσή του.

2.Κόντρα σε κάθε λογική

Το αμόκ της εκποίησης της Δημόσιας περιουσίας συμπαρασύρει τά πάντα:

Aπό δεκάδες χιλιάδες Ακίνητα του Δημοσίου,λιμάνια,αεροδρόμια,ακόμη και Αρχαιολογικούς χώρους μέχρι κοινοφελείς επιχειρήσεις (Σιδηρόδρομος,νερό,ενέργεια,κλπ).Καί αυτό παρότι  η ιδιωτικοποίησή τους σε πολλές πόλεις της Ευρώπης(Βερολίνο,Παρίσι,Μόλες της Ισπανίας,κλπ),αλλά και Λατινική Αμερική,ΗΠΑ,Καναδά,κλπ),αποδείχθηκε ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ, καθώς έθεσε σε κίνδυνο ακόμη και τον σκοπό της λειτουργίας τους,πού δεν είναι η δημιουργία κερδών.Η ίδρυση δε του Υπερταμείου(ΤΑΙΠΕΔ) και η Διοίκησή του από ανθρώπους τών Δανειστών αποτελούν Πρωτοφανή Ακυρωση Κυριαρχικών Δικαιωμάτων και πλήγμα  στό Δημοσιο  Συμφέρον.

3.Οι Δανειστές ποδοπατούν  τους νόμους.

<<Συνταγματικώς επιβεβλημένος είναι ο έλεγχος της ΕΥΔΑΠ  ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, όχι απλώς με την άσκηση εποπτείας  επ αυτής,αλλά και διά του Μετοχικού Κεφαλαίου και της Διοίκησης των εταιρειών Υδρευσης>>.Αυτό αποφάνθηκε,κατά  πλειοψηφία,η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με τις υπ αριθμ.190 και 191/2022 αποφάσεις της,κρίνοντας αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Νόμου πού ψηφίστηκε το 2016 (επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ),και μεταβίβαε την πλειοψηφία των μετοχών των δύο εταιρειών Υδρευσης(ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ,Αττικής και Θεσσαλομίκης,αντίστοιχα),στο ΤΑΙΠΕΔ, αφού η παροχή Υπηρεσιών Υδρευσης και Αποχέτευσης δεν συνιστά δραστηριότητα αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής  εξουσίας,και,συνεπώς,δύναται να ανατίθεται σε Δημόσια επιχείρηση υπό μορφή Ανώνυμης Εταιρείας,όπως η ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Δέν αρκεί,όμως, μόνο ο έλεγχος του Δημοσίου στην ΕΥΠΑΠ,αλλά απαιτείται το Δημόσιο να έχει  καί τον έλεγχο τόσο των μετοχών όσο και της Διοίκησης της εταιρείας.

4.Εκχώρηση τής Δημόσιας περιουσίας γιά 99  χρόνια

Μέ το Τρίτο Μνημόνιο(2015),πού ψήφισαν,εκβιαστικά ,από τους Δανειστές,τά κόμματα ΣΥΡΙΖΑ,ΝΔ,ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,υπέγραψε κάτι πού ποτέ δεν είχε υπογράψει άλλη Ελληνική κυβέρνηση: την Υποθήκευση όλης της Δημοσιας περιουσίας για 99 (ενενήντα εννέα χρόνια),ως ενέχυρο στους Δανειστές.

Ο Εφαρμοστικός Νόμος 4389/2016 του Τρίτου Μνημονίου,με τον οποίο ιδρύθηκε το Υπερταμείο(ΤΑΙΠΕΔ),προβλέπει,μεταξύ των άλλων,και τα ακόλουθα:

Α. Αρθρο 196,Παραγρ 4:<<Mεταβιβάζονται η κυριότητα και η νομή όλων των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου,στην ΕΤΑΔ(θυγατρική του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ),με την εξαίρεση αιγιαλών,παραλιών,παρόχθιων εκτάσεων,υδροτόπων, περιοχών RAMZAR και NATURA,αρχαιολογικών χώρων,κλπ>>.

Β. Αρθρο 196,Παράγρ 5:<<Ακόμη και τά Ακίνητα πού εξαιρούνται από την μεταβίβαση,παραμένουν μέν στη κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου,τελούν,όμως,υπό τον έλεγχο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ,το οποίο είναι αρμόδιο για την διαχείρισή τους>>.

Μάλιστα,ο τότε υπουργός Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ,Γιώργος Σταθάκης,υποστήριξε, ψευδώς,ότι<<προβλέπεται ρητά η επιστροφή των Ακινήτων,πού έχουν ιδιαίτερο πολιτιστικό,ιστορικό η περιβαλλοντικό ενδιαφέρον>>.Η δυνατότητα επιστροφής Ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο,πράγματι,προβλέπεται στον Νόμο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ,όμως σύμφωνα με το ίδιο Αρθρο 196 Παρ 10,<<για την επαναμεταβίβαση από την ΕΤΑΔ στο Ελληνικό Δημόσιο,απαιτείται η προσυπογραφή του Εποπτικού  Συμβουλίου.Αυτό εκλέγει,διορίζει και εποπτεύει τά μέλη του Δοικητικού Συμβουλίου(ΔΣ).

Γ.Σύμφωνα με το Αρθρο 191, τό Δ.Σ. απαρτίζεται από 5(πέντε)μέλη, 3(τρία)),εκ των οποίων,εκλέγονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τά δε υπόλοιπα (2),μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος,επιλέγονται από τον  ESM (Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας).

Δ. Επίσης,σύμφωνα και πάλι με το άρθρο 191,Παραγρ.6<<οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατόπιν θετικής ψήφου,τουλάχιστον,4(τεσσάρων)μελών>>.Αρα: Δεν Αρκούν οι (3)ψήφοι του Ελληνικού Δημοσίου,αλλά απαιτείται,απαραιτήτως η Σύμφωνη γνώμη των Δανειστών,δηλαδή,του (1),τουλάχιστον,πού έχει διοριστεί από τον ESM.

Δ. Η διοίκηση του Υπερταμείου έχει ασυλία από τον Νόμο αυτό,καθώς από το 2016,προβλέπεται ότι τά μέλη του Δ.Σ. δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων,για πράξεις η παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,παρά μόνο για δόλο η βαρεία αμέλεια.Γιά καλό και για κακό,υπήρξε μέριμνα για την ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης Στελεχών Διοίκησης τού ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ,,έναντι ποσού 200.000(διακοσίων χιλιάδων)ευρώ ετησίως.

5.Αεί ψευδόμενος

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θριαμβολογεί,ισχυριζόμενη ότι πετυχε τήν άρση της εποπτείας των Δανειστών.Δέν μας αναφέρει,όμως,<,μια μικρή λεπτομέρεια>>:oτι για να μάς βγάλουν οι Δανειστές από την ενισχυμένη εποπτεία,μας υποχρέωσαν να μεταφέρουμε,μέχρι τίς 31/10/2022, στο Υπερταμείο και τά εξής:

·10.119 Aκίνητα πού ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών

· 2.000  Ακίνητα πού ανήκουν σε άλλα Υπουργεία

·  ΟΑΚΑ, ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ,ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ,  ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

· Με χοντρά ψέμματα κυβερνούν αυτή τη χώρα!….

6.Μάς  γυρίζουν στο 1843

Tά καθυστερούμενα Δάνεια του 1843,στην επαναστατημένη Ελλάδα,έδωσαν την ευκαιρία στους Δανειστές μας,να επιβάλουν

απάνθρωπους όρους,προκειμένου να εισπράξουν τά Δάνειά τους. Επέβαλαν,λοιπόν,τά εξής:

*Παραχώρηση των εισπράξεων του Τελωνείου Σύρου

*Μείωση του αριθμού των Δημοσίων υπαλλήλων.

*Απολύθηκαν όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί,οι υπάλληλοι του Εθνικού Τυπογραφείου και οι μισοί καθηγητές του Πανεπιστημίου,οι

οποίο,παρόλα αυτά,εξακολούθησαν να διδάσκουν αμισθί.

*Καταργήθηκαν οι υγειονομικές υπηρεσίες και οι διπλωματικές αποστολές.

*Μειώθηκε ο Στρατός σε 5.000 άνδρες και οι στρατιωτικές δαπάνες κατά 60%.

*Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων.

*Επιβλήθηκε η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος και της δεκάτης,

*Αυξήθηκαν οι Δασμοί και το χαρτόσημο.

Με αυτά τα δραστικά μέτρα λιτότητας  οι Μεγάλες Δυνάμεις πέτυχαν να επιστραφούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις μας προς τους Βρετανούς Ρότσιλντ(η γνωστή οικογένεια με τά παλάτια στην Κέρκυρα).Ετσι,η Ελλάδα γυρίζει πίσω 179 χρόνια !…


Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.