Υπουργείο Άμυνας:Τί προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την Εθνοφυλακή!


 


 Σε τελικό στάδιο νομοτεχνικής επεξεργασίας βρίσκεται το σχέδιο νέου νόμου «Περί Εθνοφυλακής» προκειμένου να αντικαταστήσει το ν.1295/1982. Συναφώς, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επιτελικής μελέτης η σύνταξη του προσχεδίου στρατιωτικού κανονισμού για την οργάνωση και λειτουργία της Εθνοφυλακής, το οποίο θα οριστικοποιηθεί μετά την ψήφιση του νέου νόμου. Επίσης, από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει υποβληθεί εγγράφως σχετικό ερώτημα προς το υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με την ορθότητα φορολογικής αντιμετώπισης της αποζημίωσης των εθνοφυλάκων, και τελούμε εν αναμονή της απάντησής του.

Αυτά γνωστοποίησε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, απαντώντας σε ερωτήσεις που κατέθεσαν στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλειος Κόκκαλης, με θέμα «’Αρση φορολογικών αδικιών σε βάρος των Εθνοφυλάκων» και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Χαρά Κεφαλίδου, Βασίλης Κεγκέρογλου και Γεώργιος Μουλκιώτης με θέμα «Άδικο το νομικό πλαίσιο που διέπει το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των Εθνοφυλάκων».

Ο κ. Χαρδαλιάς υπενθύμισε ότι το ΥΠΕΘΑ προχώρησε στην ενέργεια προς το ΥΠΟΙΚ καθώς “η αποζημίωση που παρέχεται στους εθνοφύλακες, έναντι αποδοχών, τροφής, ιματισμού και υπόδησης, η οποία δεν συνδέεται με αντίστοιχα παραστατικά εξόδων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν.4172/2013 και δε δύναται να διαχωριστεί επακριβώς ποιο ποσό αφορά σε αποδοχές και ποιο σε τροφή, ιματισμό και υπόδηση, αντιμετωπίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, υποβάλλεται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης”.

Αναφερόμενος στο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εθνοφυλάκων, διευκρίνισε:

-Με το άρθρο 3 του ν.1295/1982 (Α’126) καθορίζεται η σχέση εργασίας των εθνοφυλάκων με τη στρατιωτική υπηρεσία, βάσει του οποίου «θεωρούνται στρατιωτικοί σε ενέργεια και υπάγονται στους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς μόνο κατά το χρόνο που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Θεωρούνται ότι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση αποστολής ή υπηρεσίας και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εκτέλεση της αποστολής ή της υπηρεσίας τους αυτής», -Σύμφωνα με τις συνδυαστικές διατάξεις του άρθρου 7 του ιδίου νόμου και της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.3257/2004 (Α΄143), «στους χρησιμοποιούμενους εθνοφύλακες σε τακτικές ή ειδικές αποστολές δύναται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας να χορηγούνται αποδοχές, τροφή, ιματισμός και υπόδηση», ενώ, ομοίως, καθορίζεται «η ημερήσια αποζημίωση που παρέχεται στους εθνοφύλακες μόνον για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησης», χωρίς να καθιερώνεται συγκεκριμένο μισθολόγιο, το οποίο να διαμορφώνεται κλιμακωτά με κριτήριο την εκάστοτε προϋπηρεσία τους.

Τέλος ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε την πληθώρα παροχών που έχουν θεσπιστεί από το ΥΠΕΘΑ με σκοπό την επιβράβευση των εθνοφυλάκων, που συμμετέχουν με συνέπεια στην εκπαίδευση, σε ασκήσεις και δράσεις των μονάδων Εθνοφυλακής κάθε έτος για το επόμενο ενώ ανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια χορήγησης επιπλέον παροχών επιβράβευσης. Οι παροχές είναι :

– Είσοδος στα στρατιωτικά πρατήρια των μελών των οικογενειών των εθνοφυλάκων (Α’ βαθμού συγγένειας), που συνοικούν με τον εθνοφύλακα στην ίδια περιοχή,

– Είσοδος στα στρατιωτικά πρατήρια των τέκνων των εθνοφυλάκων, που φοιτούν σε διαφορετικό τόπο από τον τόπο διαμονής τους,

– Στα στρατευμένα τέκνα εθνοφυλάκων, των οποίων ο πατέρας τους υπηρετεί σε μονάδα Εθνοφυλακής, εξετάζεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μετάθεσης, υπό το πρίσμα των υπηρεσιακών κριτηρίων, σε Φρουρά συμφερόντων,

– Είσοδος στις στρατιωτικές λέσχες (πλην ΛΑΕΔ και ΛΑΦ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) του τόπου που υπηρετούν, των εθνοφυλάκων και των μελών των οικογενειών τους (Α’ βαθμού συγγένειας), καθώς και των τέκνων τους που φοιτούν σε άλλο τόπο μακράν της μόνιμης κατοικίας τους, με την έκδοση δελτίου εισόδου,

– Είσοδος στα ΚΑΑΥ, όχι για διαμονή, του τόπου που υπηρετούν, των εθνοφυλάκων και των μελών των οικογενειών τους (Α’ βαθμού συγγένειας), με την έκδοση σχετικού δελτίου εισόδου, εκτός εάν κρίνει διαφορετικά ο υπεύθυνος σχηματισμός σε συνεργασία με τις προϊστάμενες διοικήσεις των εθνοφυλάκων,

– Βράβευση, με αναμνηστικό δίπλωμα, των τέκνων των εθνοφυλάκων, που τυγχάνουν αριστούχοι μαθητές, απόφοιτοι Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου,

– Δυνατότητα πραγματοποίησης, άπαξ ετησίως, αιματολογικών εξετάσεων, με μέριμνα της κατά τόπους αρμόδιας υγειονομικής μονάδας του Στρατού Ξηράς (ΣΝ, ΚΙΧΝΕ, ΤΥΕΘ, ΤΥΓ). Η χρήση είναι προαιρετική και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ασφαλιστική κάλυψη και τις παροχές υγείας που δικαιούνται οι εθνοφύλακες από τον ασφαλιστικό τους φορέα,

– Δυνατότητα πρόσβασης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία (ΣΝ) των ΕΔ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως κάθε πολίτης,

– Δυνατότητα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης: Στο 401 ΓΣΝΑ, για τους μόνιμους κατοίκους των νήσων Σαμοθράκη, ‘Αγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Καστελόριζο (δωρεάν) και Σύμη. Στο ΝΝΑ, για τους μόνιμους κατοίκους των νήσων Ψαρά, Ηράκλεια, Δονούσα, Κουφονήσια, Σχοινούσα, Κέρος, Γαύδος (δωρεάν), Σίκινος, Κίμωλος και Φολέγανδρος. Στο 251 ΓΝΑ, για τους μόνιμους κατοίκους των νήσων Σκύρος, Φούρνοι, Οινούσσες, Θύμαινα, Λειψοί, Ψέριμος, Αγαθονήσι (δωρεάν) Αρκοί, Φαρμακονήσι, Αμοργός και Ανάφη,

– Ένταξη των εθνοφυλάκων στο πρόγραμμα συνεργασίας του Στρατού Ξηράς με την Τράπεζα Πειραιώς λαμβάνοντας τις ειδικές παροχές και υπηρεσίες του συμφωνητικού συνεργασίας για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τραπεζικών προϊόντων στο προσωπικό των ΕΔ και τις οικογένειες αυτού και

– Παραθερισμός των εθνοφυλάκων μετά των οικογενειών τους, στις παραθεριστικές σειρές των μηνών Μαΐου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου στο ΚΑΑΥ όπου παραθερίζει το μόνιμο προσωπικό της μονάδας, στην οποία ανήκουν.

 

 Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.