Απάτη με τη βούλα του κράτους είχαν φτιάξει μέχρι και πλαστό επιμελητήριοΑπάτη με τη βούλα του κράτους είχαν φτιάξει μέχρι και πλαστό επιμελητήριο

Ρεπορτάζ: Ιωάννα Καβανόζη -zougla.gr

Η απάτη του Έλληνα πρέσβη μας στο Τόκιο φαίνεται ότι έγινε με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Τι κι αν ο Έλληνας πρέσβης κατασκεύασε τον Απρίλιο του 2018 πλαστό πιστοποιητικό «Αυθεντικότητας Ελληνικού Γιαουρτιού» το οποίο παρέδωσε σε ιαπωνική γαλακτοβιομηχανία χωρίς να ενημερώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς να λάβει άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρακάμπτοντας ακόμα και τον ΕΦΕΤ… Τι κι αν η Ελλάδα και οι ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες ζημιώθηκαν με την πράξη αυτή, κάποιοι βγήκαν κερδισμένοι και πιο πλούσιοι με την «κομπίνα» αυτή.

Σίγουρα όμως ο Έλληνας πρέσβης δεν έκανε δώρο στην ιαπωνική γαλακτοβιομηχανία την «ψεύτικη» πιστοποίηση και με κάποιον τρόπο ανταμείφθηκε από την ιαπωνική εταιρεία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα λεφτά πέρασαν κάτω από το τραπέζι.

Έτσι, τον Μάιο του 2016 ίδρυσαν ένα «εικονικό» Επιμελητήριο. Ουδέποτε υπήρξε αίτηση ιδρύσεώς του, αλλά μόνο αίτημα έγκρισης για τη χρήση επωνυμίας προς τις ιαπωνικές αρχές που φέρει και τη λέξη «Επιμελητήριο», η οποία χορηγείται σε ήδη ιδρυμένα σε άλλη χώρα εκτός Ιαπωνίας «Επιμελητήρια».

Ο τότε πρέσβης κ. Καρατσώλης συνέδραμε παρανόμως στην υποτιθέμενη ίδρυση του ως άνω Επιμελητηρίου παρότι ο νόμος δεν προβλέπει αρμοδιότητα της πρεσβείας σε θέματα ίδρυσης Επιμελητηρίων -που αποτελεί καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης (Εμπορίου)-, με προσωπική επιστολή του η οποία δεν φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, και άρα πρόκειται για ανυπόστατο έγγραφο χωρίς έγκριση και εν αγνοία της Υπηρεσίας.

Ο τότε πρέσβης Καρατσώλης απέκρυψε από τις ιαπωνικές αρχές ότι νομίμως υφίσταται ήδη Ελληνο-Ιαπωνικό Επιμελητήριο το οποίο έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και ως εκ τούτου οποιαδήποτε χρήση του όρου αυτού στην αλλοδαπή κατόπιν εγκρίσεως από την ελληνική διπλωματική αρχή είναι παράνομη.

Επιπλέον, κατά τον χρόνο της υποτιθέμενης «ίδρυσής» του ως «Επιμελητηρίου» ίσχυε, αναφορικά με την ίδρυση των ελληνικών επιμελητηρίων εξωτερικού, το καθεστώς ότι «Επιτρέπεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, ύστερα από έκθεση της ελληνικής διπλωματικής αρχής, να συνιστώνται ή να καταργούνται ελληνικά Επιμελητήρια, που έχουν έδρα πόλεις του εξωτερικού, με μέλη κατά το 1/2 τουλάχιστον Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς και με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και της χώρας που εδρεύουν». Διευθυντής των Επιμελητηρίων αυτών ορίζεται με απόφαση του υπουργού Εμπορίου Έλληνας υπήκοος για τετραετή θητεία δυνάμενη να ανανεωθεί και ότι «Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, επιτρέπεται η χρήση της λέξης “Επιμελητήριο” ή η απαγόρευση συνέχισης της χρήσης αυτής από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών των χωρών των μελών τους. Κάθε άλλη χρήση της λέξης “Επιμελητήριο” απαγορεύεται απολύτως».

Δεν χρήζει περαιτέρω επιχειρηματολογίας το ότι οι Έλληνες δημόσιοι λειτουργοί οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία. Ο τότε πρέσβης συνέδραμε στην ίδρυση του ως άνω «Επιμελητηρίου», γνωρίζοντας ότι δεν είχε ακολουθηθεί η ανωτέρω προβλεπόμενη διαδικασία.

Πώς όμως το ψεύτικο Επιμελητήριο βοήθησε τον πρέσβη και τους συνεργούς του να λάβουν χρήματα για το «πλαστό» πιστοποιητικό γιαουρτιού;

Κατόπιν γραπτής υπόδειξης του Πρωτόπαπα έτσι ώστε τα λεφτά αυτά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου να μη φαίνονται στο Δημόσιο λογιστικό, κατατέθηκαν στον λογαριασμό του ιαπωνικού ΜΚΟ ο οποίος υπέγραφε τα «συμβόλαια χορηγιών» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου! Είναι άγνωστο το ποσό των χρημάτων που κατατέθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του προέδρου του ιαπωνικού ΜΚΟ. Στον ανωτέρω λογαριασμό κατατέθηκαν και χρηματικές χορηγίες υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που προσφέρθηκαν εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, από ιαπωνικούς δήμους και πανεπιστήμια. Πρόκειται για απιστία κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, και για τη ζημία που προκλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Πρόκειται για κακούργημα το οποίο παραγράφεται μετά από είκοσι (20) έτη.Παρόλο που η παρουσία αυτού του «εικονικού» Επιμελητηρίου είναι παράνομη, καθώς υπάρχει ένα διμερές Επιμελητήριο το οποίο έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, το Επιμελητήριο της «απάτης» λειτουργεί μέχρι σήμερα και το «ξέπλυμα» χρήματος καλά κρατεί.

Προφανώς, με τις ευλογίες και την παρότρυνση του νέου προϊσταμένου του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Τόκιο, Αθανασίου Καραπέτσα, γενικού συμβούλου Ο.Ε.Υ. Α΄ (ανέλαβε προϊστάμενος αρχές του 2020), ο οποίος, στον Οδηγό Επιχειρείν που έχει αναρτήσει στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών, συνεχίζει να παρουσιάζει τον ΜΚΟ ως νόμιμα συστημένο ελληνο-ιαπωνικό Επιμελητήριο στην Ιαπωνία, κατευθύνοντας και παραπλανώντας τοιουτοτρόπως τους Έλληνες και Ιάπωνες επιχειρηματίες.

Ούτε λόγος για αναζήτηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών από τα πρόσωπα που ως εκ της θέσεώς τους γνώριζαν και όχι μόνο παρέλειψαν να ασκήσουν τον αναγκαίο έλεγχο νομιμότητας, αλλά συνέχισαν με ενέργειες να αποδέχονται τον ιαπωνικό ΜΚΟ ως «νόμιμα συστημένο Επιμελητήριο». Ούτε λόγος για τη διερεύνηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών όσων χορήγησαν «βεβαιώσεις» και άδειες στον ιαπωνικό ΜΚΟ κατά προφανή καταπάτηση του δημοσίου συμφέροντος και με ευθεία παραπλάνηση του επιχειρηματικού, και όχι μόνο, κοινού ότι πρόκειται για νόμιμα συστημένο Επιμελητήριο.

Κι ενώ τα ανωτέρω είναι ήδη γνωστά στην Υπηρεσία, κανείς δεν ενδιαφέρεται να προστατεύσει τους Έλληνες επιχειρηματίες. Παραμένει αναρτημένη η δημόσια ανακοίνωση του Δ. Πρωτόπαπα στον επίσημο ιστότοπο agora του ΥΠΕΞ (https://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/56313), η οποία ανακοινώνει «πανηγυρικά» την ίδρυση του «πρώτου ελληνο-ιαπωνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στα χρονικά οικονομικών σχέσεων των δυο χωρών». Και όχι μόνο αυτό: Ο κ. Καραπέτσας όλως αυθαιρέτως παραχώρησε στον ιαπωνικό ΜΚΟ την κρατική αρμοδιότητα παροχής πληροφόρησης στις ελληνικές επιχειρήσεις εκμαιεύοντας ως προς τούτο και τη συναίνεση της Υπηρεσίας και επέβαλε τον ιαπωνικό ΜΚΟ ως επίσημο φορέα της ελληνικής επιχειρηματικότητας!

Όλοι, ιδιώτες και εταιρείες ανεξαρτήτως έδρας, ακόμα και τουρκικές και βορειοκυπριακές εταιρείες, φτάνει να καταβάλουν συνδρομή, ακόμη και φοιτητές!

Είναι άγνωστο ποιοι είναι τα μέλη του και ποιες οι στοχεύσεις τους, κάτι που ουδόλως προβληματίζει υπηρεσιακή και πολιτική ιεραρχία του ΥΠΕΞ.

Στον επίσημο ιστότοπό του, άλλωστε, ο ΜΚΟ αναφέρει ότι πρόκειται για ιαπωνικό ιδιωτικό μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Εξυπηρετεί ο οποίος εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα των μελών του.

Το ΥΠΕΞ ουδόλως προβληματίζεται από το ότι δύο από τα πέντε μέλη του ΔΣ είναι Ελληνο-Αμερικανοί δικηγόροι οι οποίοι εργάζονται σε αμερικανικά δικηγορικά γραφεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτών. Το ΥΠΕΞ ουδέποτε διερεύνησε το ότι πρόεδρός του είναι ένας μη επιχειρηματίας δικηγόρος Αμερικής, κι ενώ είναι ευρέως γνωστό ότι τα Επιμελητήρια έχουν ως μέλη τους επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ασκούν οι πλέον επιφανέστεροι των επιχειρηματιών.

Ο κ. υπουργός ουδόλως προβληματίστηκε από το ότι το «Επιμελητήριο» δεν κάνει ποτέ εκλογές, τα μέλη του είναι ισόβια, ενώ τα υπόλοιπα 3 μέλη του ΔΣ εκπροσωπούν ένα ελάχιστο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών και ότι δεν έχουν κανένα απολύτως κίνητρο, μάλλον ισχύει το αντίθετο, να μπουν κι άλλοι Έλληνες εξαγωγείς στην αγορά της Ιαπωνίας, ενώ μέσω του «Επιμελητηρίου» ελέγχουν την πρόσβαση στην ιαπωνική αγορά.

Πρόσφατη επίσκεψη Δένδια

Το Υπουργείο Εξωτερικών ουδόλως προβληματίζεται αν ο υπουργός σαν τον «κακομοίρη είδε τα μέλη του ψευτο-Επιμελητηρίου όχι σε κάποια μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου, αλλά... στο σαλονάκι του πρέσβεως.

Ο κ. Δένδιας ουδόλως προβληματίστηκε από το ότι το «Επιμελητήριο» δεν του είχε κλείσει μια συνάντηση με μεγάλη ιαπωνική εταιρεία για να κάνει επένδυση στη χώρα μας.

Ο κ. Δένδιας ουδόλως προβληματίστηκε που δεν είδε κι άλλους εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων γιατί το Γραφείο Ο.Ε.Υ. τούς απέκλεισε από τη συνάντηση με τον υψηλό προσκεκλημένο. Ευτυχώς υπάρχει και το facebook και το έμαθαν από εκεί.

Αυτούς είδε ο Δένδιας στην Ιαπωνία και τους αποκάλεσε «Επιμελητήριο». Και συζήτησε μαζί τους για «εξαγωγές» και «επενδύσεις», ενώ γνώριζε τον ενεργό ρόλο τους στην εγκληματική πράξη χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία του πρέσβη και παρά το γεγονός ότι πήραν λεφτά του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία ουδέποτε ο κ. Δένδιας διεκδίκησε. Και έτσι τους ξέπλυνε.

Αυτό λοιπόν είναι το κράτος που έχουμε. Το κράτος της ρεμούλας, της κομπίνας και της ατιμωρησίας.

Οι εγκληματικές αυτές πράξεις μένουν ατιμώρητες και επιπλέον επιβραβεύουμε τους «απατεώνες» που, ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή, η κυβέρνησή μας τους μεταθέτει σε άλλες χώρες, οι οποίοι παραμένουν στο αξίωμά τους και λαμβάνουν παχυλούς μισθούς. Το Υπουργείο Εξωτερικών συντελεί ενεργά στην απάτη αυτή, καθώς συγκαλύπτει τους υπαίτιους.

Άνθρωποι που θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή μάς εκπροσωπούν στο εξωτερικό κάνοντας διακοπές και καταθέσεις στους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυβέρνησή μας που συνεχίζει το έργο της «απάτης και της ατιμωρησίας» των προηγούμενων κυβερνήσεων.
zougla.gr
Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.