Ευρωπαϊκή Οδηγία απαγορεύει τους νέους λέβητες αερίου και πετρελαίου το 2030Η αναβίωση του ενεργειακού κόστους που επηρεάζει την ευρωπαϊκή οικονομία και πολλαπλασιάζει τα νοικοκυριά στα όρια της ενεργειακής φτώχειας αντιμετωπίζει η αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, ως εξειδίκευση των προτάσεων «Fit for 55» της Κομισιόν, της Πράσινης Συμφωνίας. Η θωράκιση των κτιρίων μπορεί να διατηρήσει το κόστος των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα, είτε με τη χρήση καθαρής ενέργειας είτε με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ειδικότερα, η αναθεώρηση της οδηγίας που παρουσίασε χθες η Επιτροπή φέρνει βασικές αλλαγές στον οικοδομικό τομέα. Πρώτα απ'όλα, όλα τα νέα κτίρια από το 2030 και μετά θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές, ενώ ειδικά η νέα δημόσια κτιριακή υποδομή θα πρέπει να έχει μηδενικές εκπομπές ήδη από το 2027. Γενικά, προτείνεται η απανθρακοποίηση όλων των κτιρίων στην ΕΕ έως το 2050, εξ ου και η κατάργησή τους από τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Οι ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων προωθούν νέα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ. Σύμφωνα με αυτούς, το 15% του κτιριακού αποθέματος σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στη χειρότερη ενεργειακή απόδοση, η οποία θα αναβαθμιστεί από την κατηγορία G σήμερα (Η στην Ελλάδα) στην κατηγορία F (Ζ στην Ελλάδα) έως το 2027 για κτίρια μη κατοικιών. (γραφεία, καταστήματα κ.λπ.) και έως το 2030 για κτίρια κατοικιών. Με άλλα λόγια η κατηγορία αφαιρείται.


Ένα σπίτι ενεργειακής κλάσης G καταναλώνει κατά μέσο όρο περίπου 10 φορές περισσότερη ενέργεια από ένα κτίριο με σχεδόν μηδενική ενέργεια ή ένα κτίριο με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Η αναβάθμιση αυτών των κτιρίων στην ενεργειακή κλάση F θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ 4,6 και 6,2 Mtoe ετησίως σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια αναβάθμιση στην ενεργειακή κλάση Ε θα έχει ως αποτέλεσμα περίπου 2/3 περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η ανακαίνιση από το επίπεδο G έως το F στην κλίμακα Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης αφορά περίπου 30 εκατομμύρια κτιριακές μονάδες. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ βοηθά στην κινητοποίηση χρηματοδότησης για αρχικό επενδυτικό κόστος ύψους περίπου 150 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, από σήμερα έως το 2030.

Η εστίαση σε κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας επιτυγχάνει δύο στόχους ταυτόχρονα, τη μεγιστοποίηση της μείωσης των επικίνδυνων για το κλίμα εκπομπών και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Σε νέες βάσεις το εθνικό δίκαιο για το κλίμα
Για να εξασφαλιστούν μηδενικές εκπομπές από τον κτιριακό τομέα και δεδομένου ότι η διάρκεια ζωής των συστημάτων θέρμανσης είναι περίπου 20 χρόνια, η νέα οδηγία προτείνει ότι οι λέβητες ορυκτών καυσίμων δεν θα είναι επιλέξιμοι για δημόσια στήριξη από το 2027. Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει μια σαφή νομική βάση για τα εθνικά απαγορεύσεις, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να ορίσουν απαιτήσεις για καυστήρες με βάση τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ή τον τύπο του καυσίμου που χρησιμοποιούν.

Έτσι, οι νέες κατευθύνσεις της Κομισιόν θέτουν πρώτα νέα θεμέλια για τον εθνικό νόμο για το κλίμα της Ελλάδας – έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Δεκεμβρίου – που θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποσύνδεση από το φυσικό αέριο και όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης. . Αξιοσημείωτο είναι ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι από το 2023 θα απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης όπου υπάρχει επαρκώς διαθέσιμο δίκτυο φυσικού αερίου.Επίσης, η νέα ευρωπαϊκή οδηγία θα βάλει σε νέα βάση τον σχεδιασμό επεκτάσεων των δικτύων φυσικού αερίου στις πόλεις, αλλά και τα μελλοντικά προγράμματα ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων τύπου «εξοικονομώ». Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, τα κτίρια, σύμφωνα με τη νέα οδηγία, θα πρέπει να καταναλώνονται με ελάχιστη ενέργεια, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) και να μην έχουν εκπομπές από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει επίσης ένα “διαβατήριο ανακαίνισης” κτιρίου και ορίζει τα “πρότυπα χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων” ως μηχανισμό που καθοδηγεί τις τράπεζες να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του χαρτοφυλακίου κτιρίων τους και να ενθαρρύνουν τους πιθανούς πελάτες να το κάνουν. πιο ενεργειακά αποδοτικά τους. Η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις ανακαινίσεις στους κανόνες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης και να θέσουν σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέσα, ιδίως για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.


Οι νέοι κανόνες ενθαρρύνουν τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των κτιρίων και απαιτούν τη δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων κτιρίων. Όσον αφορά την κινητικότητα, η πρόταση υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κατοικίες και εμπορικά κτίρια και καθιστά διαθέσιμο περισσότερο χώρο στάθμευσης ποδηλάτων.

Τα Εθνικά Σχέδια Ανακαίνισης Κτιρίων θα ενσωματωθούν πλήρως στα Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος (το ελληνικό ΕΣΕΚ είναι υπό αναθεώρηση) ώστε να υπάρχει άμεση σύνδεση με την κινητοποίηση της χρηματοδότησης και την ενεργοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Αυτά τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν οδικούς χάρτες για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων για θέρμανση και ψύξη το αργότερο έως το 2040, μαζί με έναν οδικό χάρτη για τη μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Όσον αφορά τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, θα γίνουν πιο ξεκάθαρα και θα περιέχουν βελτιωμένες πληροφορίες. Η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης προβλέπεται να επεκταθεί σε κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, κτίρια για τα οποία ανανεώνεται η σύμβαση μίσθωσης και σε όλα τα δημόσια κτίρια. Αυτά που προσφέρονται προς πώληση ή ενοικίαση θα πρέπει επίσης να έχουν πιστοποιητικό και να αναφέρεται η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις αγγελίες. Έως το 2025, όλα τα πιστοποιητικά πρέπει να βασίζονται σε μια εναρμονισμένη κλίμακα από το Α έως το Ω.

Ο κτιριακός τομέας είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας καθώς καταναλώνει το 40% της ενέργειας στην ΕΕ και ο μεγαλύτερος ρυπαίνων στην Ευρώπη _ εκπέμπει το 36% των αερίων του θερμοκηπίου. “Αυτό συμβαίνει επειδή τα περισσότερα κτίρια στην ΕΕ δεν είναι ενεργειακά αποδοτικά και εξακολουθούν να λειτουργούν κυρίως με ορυκτά καύσιμα. “Πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό επειγόντως, καθώς πάνω από το 85% των σημερινών κτιρίων θα παραμείνουν όρθια το 2050, όταν η Ευρώπη χρειάζεται κλιματικά ουδέτερα», είπε η κα Simpson. Πρόσθεσε: «Η βελτίωση των σπιτιών μας είναι επίσης μια αποτελεσματική απάντηση στις υψηλές τιμές ενέργειας – τα κτίρια με τη χειρότερη απόδοση στην ΕΕ καταναλώνουν πολλές φορές περισσότερη ενέργεια από τα νέα ή τα σωστά ανακαινισμένα. Η ανακαίνιση μειώνει τόσο το ενεργειακό αποτύπωμα των κτιρίων όσο και το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά».

newsbeezer

Μοιραστείτε το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε.

Ακολουθήστε το newsplanet09.info στο Google News για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.