Τελάρα ή καρέκλα ηη παλιο μηχανακι ηη ντενεκεδια ...τερμα.. 400 ευρώ πρόστιμο

 Κρατάς θέση παρκινγκ με τελάρο ή καρέκλα; 400 ευρώ πρόστιμο

Τελάρα ή καρέκλα  ηη παλιο μηχανακι τερμα.. 400 ευρώ πρόστιμο

Απο εδω και περα εντατικοι ελεγχοι...ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Το άρθρο 44 Νόμου 3542/2007 είναι ξεκάθαρο 400 ευρώ πρόστιμο και δεν αφήνει περιθώρια και παραθυράκια για παράνομη κατάληψη τμήματος δημόσιου δρόμου ή πεζοδρομίου. Ένα παρκινγκ νόμιμο, οφείλει να διαθέτει την μοναδική του άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση ή ακόμα και σε έκτακτες περιπτώσεις ο νόμος ξεκάθαρα αναφέρει:

1. Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.

2. Κατ’ εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι’ αυτά, η κατάληψή τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών.

3. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

4. Όταν επιτρέπεται, όπως πιο πάνω, η κατάληψή τμήματος οδού πρέπει αυτά να επισημαίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που το κατέλαβε κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα.

5. Η κατάληψη επιφάνειας πεζόδρομου για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός γι’ αυτήν που έχει κατασκευαστεί, απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ως και η είσοδος – έξοδος οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παρόδων.

Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.