Αποκάλυψη: Στον «αέρα» διανομή σχολικών βιβλίων, τηλεκπαίδευση, myschool


Παραιτήθηκε το ΔΣ του ΙΤΥΕ Διόφαντος - Κίνδυνος για σχολικά βιβλία, myschool, τηλεκπαίδευση, ακόμα και για τη μισθοδοσία εκπαιδευτικών!
Στον «αέρα» βρίσκεται η παραγωγή και διανομή των σχολικών βιβλίων, καθώς τα μέλη του ΔΣ του ΙΤΥΕ Διόφαντος που συντονίζει και υλοποιεί τη διαδικασία παραγωγής και διανομής των διδακτικών βιβλίων σε όλα τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, παραιτήθηκαν ομαδικά!

Ταυτόχρονα, σε κίνδυνο βρίσκεται η υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης, η λειτουργία του MySchool, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η μισθοδοσία εκπαιδευτικών, καθώς o I.T.Y.E. εκτός από να παράγει τα σχολικά βιβλία είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας  και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων...

Το alfavita.gr αποκαλύπτει σήμερα ότι η αδιαφορία της υπουργού Παιδείας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που της έθεσαν τα μέλη του Διόφαντου, οδήγησε σε ομαδική παραίτηση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την παραίτηση του Προέδρου του ΙΤΥΕ-Διόφαντος Καθηγητή Χρήστου Κακλαμάνη, με βαριές καταγγελίες εναντίον της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως.

Υποβλήθηκαν λοιπόν στην υπουργό Παιδείας και οι παραιτήσεις των μελών του ΔΣ με το παρακάτω κοινό κείμενο:

Αξιότιμη Κα Υπουργέ,

Σε συνέχεια της υποβολής παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΥΕ-Διόφαντος και συμμεριζόμενος τους λόγους παραίτησης που αναφέρονται στην επιστολή του, σας υποβάλλω την παραίτηση μου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΥΕ-Διόφαντος.

Τα παραιτηθέντα μέλη του ΔΣ είναι:

Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, Καθηγητής ,ΕΜΠ

Χαράλαμπος Ζαγούρας,Ομότιμος Καθηγητής ,Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεόδωρος Καρούνος,Διευθυντής ψηφιακής διακυβέρνησης,ΕΔΥΤΕ

Μιχαήλ Παρασκευάς,Αναπλ.Καθηγητής,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Ραβάνης,Καθηγητής,Πανεπιστήμιο Πατρών

Νίκος Τζιμόπουλος,Εκπαιδευτικός  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από 30/10/20 έχει παραιτηθεί ήδη και  από το ΔΣ ο Ιωάννης Γαροφαλλάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών.

Το 9ο μέλος του ΔΣ είναι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας. 

Ενώ από τον 9/2019 έχουν υποβάλλει παραιτήσεις από τις θέσεις-αρμοδιότητες  των Αντιπροέδρων, τα μέλη του ΔΣ καθηγητές Χ.Ζαγούρας και Ι.Γαροφαλλάκης, παραμένοντες έκτοτε σε ομηρία με βάση τις προβλέψεις ασυμβιβάστων του νόμου του επιτελικού κράτους του Αυγούστου του 2019 καθώς οποιαδήποτε απάντηση δεν δόθηκε  έκτοτε.

Σε κίνδυνο τα σχολικά βιβλία του 2021
Την ίδια ώρα, με κοινό κείμενο τους, επτά προϊστάμενοι των διευθύνσεων του ΙΤΥΕ-Διόφαντος «κρούουν» τον κώδωνα για τους κινδύνου που εμπεριέχει η όλη κατάσταση αναφορικά με τα θέματα που χειρίζεται ο οργανισμός.

Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Την Παρασκευή 5/3/2021 ενημερωθήκαμε για την από 1/3/2021 παραίτηση του Προέδρου του ΙΤΥΕ- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ καθηγητή Χρήστου Κακλαμάνη. Η είδηση έχει προκαλέσει ήδη έντονη ανησυχία στα στελέχη και τους εργαζομένους του Οργανισμού. Την Δευτέρα 8/3/2021 ακολούθησε, όπως ενημερωθήκαμε, και η παραίτηση των μελών του ΔΣ.

Ως Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων που έχουμε την ευθύνη της εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας του Οργανισμού, θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε, ότι χωρίς Διοίκηση και νόμιμη εκπροσώπηση, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, ο οργανισμός θα αντιμετωπίσει άμεσα σημαντικά προβλήματα, που θα θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή του λειτουργία με αρνητικές συνέπειες για πολλούς τομείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (παραγωγή και διανομή σχολικών βιβλίων, υποστήριξη τηλεκπαίδευσης, MySchool, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μισθοδοσία εκπαιδευτικών κ.ά.).

Αν και επιχειρησιακά ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των λειτουργιών του Οργανισμού έχει σχεδιαστεί άρτια προκειμένου να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μια κρίσιμη και δύσκολη χρονική στιγμή λόγω της πανδημίας, η αδυναμία λήψης των αναγκαίων αποφάσεων και η έλλειψη νόμιμης εκπροσώπησής του, θα παραλύσει άμεσα την πρόοδο των έργων, την υλοποίηση του προϋπολογισμού, την έγκριση και υπογραφή συμβάσεων με το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία και υποστήριξη των παραπάνω υποδομών και άλλων έργων που εκτελεί το ΙΤΥΕ, πληρωμών των αναδόχων/προμηθευτών, πληρωμών του προσωπικού και των αναδόχων/προμηθευτών  των έργων και της βιβλιοπαραγωγής, διεκδίκηση νέων ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων της Ε.Ε. κλπ.

Γνωρίζετε πως όλες οι Διευθύνσεις του ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σε συνεργασία με την διοίκηση, ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα με τον καλύτερο τρόπο και έλαβαν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι νέες απαιτήσεις που τέθηκαν για την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ελλείψει αρμοδίων οργάνων με αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και εξουσία εκπροσώπησης, τίθεται πλέον εκ των πραγμάτων ανυπέρβλητο όριο στις προσπάθειες αυτές.

Επιπρόσθετα, το γεγονός της πολύμηνης καθυστέρησης έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΕΟΛ), επιτείνει, σε συνέχεια των ανωτέρω παραιτήσεων, το κλίμα έντονης ανησυχίας για το μέλλον του ΙΤΥΕ μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού ενός Οργανισμού που αποτελεί για περισσότερο από τρεις δεκαετίες τον πλέον αποτελεσματικό τεχνολογικό πυλώνα στήριξης εκπαιδευτικών δράσεων της δημόσιας εκπαίδευσης. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε διεξοδικά για τα επιμέρους προβλήματα και να ανταλλάξουμε απόψεις για την αντιμετώπισή τους.

Με τιμή 

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων

Ο σύλλογος των εργαζομένων είναι σε αναβρασμό και αναμένεται άμεσα να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις.

alfavita.gr

Κάνουμε Like and share το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε. Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.