Κρίσεις στα σώματα στρατού και πολεμικού ναυτικού


Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ. 43/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:
α. Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1) Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου ΑΜ:46439
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4) Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558
(2) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:44412
(3) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(4) Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου ΑΜ:45213
(5) Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:45503

γ. Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558
(2) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:44412
(3) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(4) Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου ΑΜ:45213
(5) Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:45503

2. Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010 οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκης Αντώνιος του Ευτυχίου ΑΜ:45558
β. Υγειονομικού Ιατρών Τάκος Παναγιώτης του Παντελή ΑΜ:44412
γ. Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου ΑΜ:45992
δ. Οικονομικού Μανουσαρίδης Σάββας του Ευσταθίου ΑΜ:45213
ε. Οικονομικού Κατέλης Βασίλειος του Γεωργίου ΑΜ:45503

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ.42/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1) Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα ΑΜ:46660
(2) Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:46665
(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου ΑΜ:46670
(4) Πεζικού Τσιπίδη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:46676
(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη Γεωργίου του Κυριάκου ΑΜ:46700
(6) Πεζικού Κωνσταντάκου Δημόκριτου του Γεωργίου ΑΜ:46704
(7) Πεζικού Κωστάκη Αντωνίου του Αριστείδη ΑΜ:46706
(8) Πεζικού Κωστάκογλου Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:46716
(9) Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου ΑΜ:46784
(10) Πυροβολικού Αλφαντάκη Σπυρίδωνα του Χρήστου ΑΜ:46814
(11) Μηχανικού Κορωνάκη Ανδρέα του Ιωάννη ΑΜ:46829
(12) Πεζικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:46851
(13) Διαβιβάσεων Τσιρίδη Κωνσταντίνου του Ελευθέριου ΑΜ:47230
(14) Πεζικού Γούναρη Κωνσταντίνου του Γεώργιου ΑΜ:47231
(15) Πυροβολικού Παπασταθόπουλου Σταύρου του Γεώργιου ΑΜ:47233
(16) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλάκη Ιωάννη του Γεώργιου ΑΜ:47236
(17) Πεζικού Αλεξιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47239
(18) Πεζικού Καπραβέλου Πάρη του Ευσταθίου ΑΜ:47243
(19) Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47246
(20) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπούφη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47249
(21) Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέα του Στυλιανού ΑΜ:47250
(22) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λαζάρου του Χρήστου ΑΜ:47252

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1) Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:46322
(2) Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου ΑΜ:46324
(3) Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:46675
(4) Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:46685
(5) Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου AM:46713
(6) Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου AM:46289
(7) Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού ΑΜ:46773
(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία ΑΜ:46776
(9) Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου ΑΜ:46783

γ. Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:46322
(2) Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου ΑΜ:46324
(3) Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:46675
(4) Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:46685
(5) Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου AM:46713
(6) Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου AM:46289
(7) Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού ΑΜ:46773
(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία ΑΜ:46776
(9) Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου ΑΜ:46783

2. Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη ΑΜ:46322
β. Πυροβολικού Τσιρίδης Αλέξανδρος του Ελευθερίου ΑΜ:46324
γ. Διαβιβάσεων Λυμπέρης Ιωάννης του Γεωργίου ΑΜ:46675
δ. Πεζικού Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη ΑΜ:46685
ε. Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνης Γεώργιος του Νικολάου AM:46713
στ. Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθης του Δημητρίου AM:46289
ζ. Πεζικού Κοκολάκης Γρηγόριος του Στυλιανού ΑΜ:46773
η. Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκης Δημήτριος του Ηλία ΑΜ:46776
θ. Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδης Συμεών του Χρήστου ΑΜ:46783

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 από 04-03-2021 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:


​ 1.​«Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

​α.​Μάχιμοι

​​(1)​Χαράλαμπος Θυμής

​​(2)​Χρήστος Ντεγιάννης

​​(3)​Σπυρίδων Λαγάρας

​​(4)​Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος

​β.​Μηχανικοί​

 ​​(1)​Νικόλαος Ζαφειρίου

​​(2)​Βασίλειος Βασιλογιαννακόπουλος

​γ.​Οικονομικοί​

 ​​Δημήτριος Τζάφος

​δ.​Υγειονομικού / Ιατροί

​​Δημήτριος Τρύφος

​ε.​Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

​Αθηνά Αργυράκου


​2.​«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

α.​Μάχιμοι

​Παναγιώτης Άνθης


β.​Μηχανικοί

​Αντώνιος Καραουλάνης

γ.​Οικονομικοί

​(1)​Αντώνιος Τσεσμετζής

​(2)​Μελέτιος Νικολαΐδης

​(3)​Κωνσταντίνος Τσάκωνας

δ.​Υγειονομικού / Ιατροί

​(1)​Χαράλαμπος Αγγελακόπουλος

​(2)​Αριστείδης Διαμαντής

Tο Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 3/Σ.3 από 04-03-2021 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

1.​«Διατηρητέους»:

α.​Μάχιμοι

​(1)​Αρχιπλοίαρχος Νικόλαος Αγγελόπουλος ΠΝ

​(2)​Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Μάγκος ΠΝ

​​(3)​Αρχιπλοίαρχος Απόστολος Τριβλίδης ΠΝ

​(4)​Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Παπανικολάου ΠΝ

​(5)​Αρχιπλοίαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ

​(6)​Αρχιπλοίαρχος Λουκάς Τσαρμακλής ΠΝ

​(7)​Αρχιπλοίαρχος Ηλίας Ράπτης ΠΝ

​(8)​Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ

​(9)​Αρχιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ

​(10)​Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Φλώρος ΠΝ

​(11)​Αρχιπλοίαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ

​(12)​Αρχιπλοίαρχος Στυλιανός Δημόπουλος ΠΝ

​(13)​Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Ευσταθίου ΠΝ

​(14)​Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Δεμέστιχας ΠΝ

​(15)​Αρχιπλοίαρχος Χαράλαμπος Πεγκλίδης ΠΝ

​(16)​Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Σαρρηγιάννης ΠΝ


β.​Μηχανικοί

(1)​Αρχιπλοίαρχος (Μ) ΠαναγιώτηςΣταυριανάκος ΠΝ

(2)​Αρχιπλοίαρχος (Μ) Αθανάσιος Σάμπος ΠΝ

(3)​Αρχιπλοίαρχος (Μ) Χρήστος Σκεπαρνάκος ΠΝ

(4)​Αρχιπλοίαρχος (Μ) Παναγιώτης Δημητρόγλου ΠΝ

(5)​Αρχιπλοίαρχος (Μ) Σωτήριος Τσαμίλης ΠΝ

γ.​Οικονομικοί

(1)​Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος ΠΝ

(2)​Αρχιπλοίαρχος (Ο) Γεώργιος Σκρέκας ΠΝ


δ.​Υγειονομικού / Ιατροί

​Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Αντώνιος Παπαγεωργίου ΠΝ

2.​«Ευδοκίμως τερματίσαντες τησταδιοδρομία τους»:

α.​Μάχιμοι

​(1)​Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Σουλιώτης ΠΝ

(2)​Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Ευαγγελίδης ΠΝ

β.​Οικονομικοί

​(1)​Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Μαγουλάς ΠΝ

​(2)​Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Σούκας ΠΝ

​γ.​Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

​Αρχιπλοίαρχος (ΥΝ) ΣπυριδούλαΣιγάλα ΠΝ

militaire.gr
Κάνουμε Like and share το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε. Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.