Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ήταν σχέδιο εξόντωσης...Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 2773/99 και ουσιαστικά ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2001, οπότε και υπεβλήθη μεγάλος αριθμός αιτήσεων για την αδειοδότηση νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο. Σύντομα, όμως, και μετά την έκδοση των κωδικών λειτουργίας του συστήματος (Μάιος 01) διαπιστώθηκε ότι οι μονάδες αυτές δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν, διότι αφενός μεν δεν μπορούσαν να πουλήσουν σε πελάτες, που θα επέλεγαν να προμηθευτούν ρεύμα από άλλο εργοστάσιο, επειδή η ΔΕΗ λόγω των λιγνιτικών σταθμών είχε χαμηλότερο μέσο κόστος παραγωγής, αφετέρου δε το σύστημα, όπως διαμορφωνόταν μέσω των κωδικών, δεν εξασφάλιζε στις μονάδες αποζημίωση μεγαλύτερη από κόστος καυσίμου και το λειτουργικό του κόστος. Έτσι, λοιπόν δεν υπήρχε τρόπος να αποπληρωθεί το κόστος επένδυσης των μονάδων, δηλαδή τα δάνεια και τα ίδια κεφάλαια. Οι τράπεζες δεν ήταν διατεθειμένες να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις αυτές σε βάση «project financing» και έτσι στην ουσία η απελευθέρωση «πάγωσε» και οι ιδιωτικές επενδύσεις έμειναν στα χαρτιά. Παρά το αρνητικό αυτό κλίμα, τα ΕΛΠΕ προφανώς με εντολή άνωθεν προχωρούν την ίδια περίοδο στις διαδικασίες υλοποίησης μιας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 400 MW στην Θεσσαλονίκη και υπογράφουν το 2003 σύμβαση κατασκευής. Η χρηματοδότηση της μονάδας αυτής γίνεται με εταιρικές εγγυήσεις των ΕΛΠΕ. Για να υπάρξει, όμως, κάποιο περιβάλλον, στο οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει η μονάδα των ΕΛΠΕ, τον Ιούλιο του 2003 τροποποιείτε ο νόμος 2773/99 με τον νέο νόμο 3175/03. Η τότε κυβέρνηση διατυμπάνιζε ότι με τον νέο αυτό νόμο και μετά από κάποιον διαγωνισμό που αυτός προέβλεπε θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό, όμως, όπως προέκυψε στη συνέχεια δεν ήταν αληθές, αφού οι τράπεζες εξακολουθούσαν να έχουν σοβαρές αντιρρήσεις για την χρηματοδότηση των νέων μονάδων. Οι τράπεζες δεν άλλαξαν άποψη ακόμα και μετά την έκδοση σειράς σχεδίων νέων κωδικών λειτουργίας για την εφαρμογή του νέου νόμου 3175/03. Φαίνεται, όμως, ότι τα σχέδια αυτά των νέων κωδικών δεν ικανοποιούσαν και τα ΕΛΠΕ. Έτσι, λοιπόν, η νέα κυβέρνηση μετά από περισσότερο από έναν χρόνο ζυμώσεων κατέληξε στην έκδοση των νέων κωδικών, οι οποίοι στην ουσία εξακολουθούν να μη βοηθούν την χρηματοδότηση νέων ιδιωτικών μονάδων και στην ουσία την προώθηση της απελευθέρωσης. Όμως οι νέοι κώδικες βοηθούν ιδιαίτερα την μονάδα των ΕΛΠΕ διότι: α) Καταργούν το τριζωνικό σύστημα χρέωσης του συστήματος μεταφοράς, το οποίο ιδιαίτερα επιβάρυνε τη μονάδα των ΕΛΠΕ έναντι των αδειοδοτημένων μονάδων που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα. β) Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του συστήματος μέχρι το 2008 (μεταβατική περίοδος) εξασφαλίζουν την αποζημίωση της μονάδας των ΕΛΠΕ, ακόμα κι αν αυτή δεν έχει βρει πελάτες στους οποίους να πουλάει το ρεύμα που παράγει. Τι θα γίνει από το 2008 και μετά είναι μάλλον προφανές, διότι αφού δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να χρηματοδοτηθούν άλλες ιδιωτικές μονάδες, τα ΕΛΠΕ θα μπορέσουν χωρίς ρίσκο να συνεχίσουν την επικερδή λειτουργία τους, και δεδομένης της ενεργειακής ένδειας που θα δημιουργηθεί, θα μπορέσουν να κατασκευάσουν και άλλες επικερδείς και χωρίς ρίσκο μονάδες. Με άλλα λόγια, η ελληνική πολιτεία μετά από τέσσερα χρόνια «προσπαθειών» κατάφερε να δημιουργήσει μια «απελευθερωμένη» αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εμποδίζει την ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων και προωθεί την δημιουργία ενός δεύτερου μετά τη ΔΕΗ ενεργειακού μονοπωλίου, των κρατικών (;) ΕΛΠΕ, την πλειοψηφία των οποίων με βεβαιότητα μετά το 2008 θα έχει ο Όμιλος Λάτση. Υπάρχει, όμως, και κάποιο άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Οι κώδικες και η μη διάθεση της λιγνιτικής παραγωγής και σε τρίτους εμποδίζουν στην ουσία την ύπαρξη νέων προμηθευτών στη Ελλάδα, πλην της ΔΕΗ, γεγονός που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στη μετά από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βίαιη διάσπαση της ΔΕΗ και πώληση των τμημάτων της σε τρίτους, κυρίως μεγάλους ξένους ηλεκτροπαραγωγούς. Έτσι, λοιπόν, όλες οι «προσπάθειες» της κυβέρνησης οδηγούν στην γιγάντωση του Ομίλου Λάτση στον τομέα της ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο ΔΕΠΑ, ηλεκτροπαραγωγή) και στον κατακερματισμό της ΔΕΗ. Στην ουσία, λοιπόν, ώδινεν όρος και έτεκε ΕΛΠΕ ή μήπως διέλυσε και τη ΔΕΗ; (Από την εφημερίδα «Tο Παρόν»,1.5.05)

energia.gr
Κάνουμε Like and share το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο μας επιβραβεύετε. Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.