Το σχέδιο πλήρους εξυγίανσης της τράπεζας Πειραιώς – Μεγάλη τιτλοποίηση NPEs 13 με 14 δισ, κεφαλαιακό πλάνο 2 δισ και κρατικές εγγυήσεις από Ηρακλή 2

 


Έρχεται μεγάλη τιτλοποίηση NPEs 13 με 14 δισεκ. ευρώ και κεφαλαιακό πλάνο 2 δισεκ. ευρώ στην τράπεζα Πειραιώς
Το σχέδιο πλήρους εξυγίανσης της τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζει το bankingnews το οποίο αποτελεί μέρος κυβερνητικών σχεδιασμών ή τουλάχιστον μέρος πλάνων που εξετάζονται ώστε να αποκατασταθεί πλήρως ο ισολογισμός και η Πειραιώς να μειώσει δραστικά το μεγάλο απόθεμα προβληματικών δανείων, να ενισχύσει κεφάλαια και εν τέλει να ιδιωτικοποιηθεί.

Για να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό άπαξ και το Cocos των 2,040 δισεκ. θα μετατραπεί σε μετοχές στα 6 ευρώ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο από 26,4% θα βρεθεί στο 61,3% θα πρέπει να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα

1)Τι ύψους τιτλοποιήσεις χρειάζεται η Πειραιώς για να εξυγιανθεί ως προς τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα;
2)Το ΤΧΣ θα συμμετάσχει σε μελλοντική αύξηση κεφαλαίου;
3)Οι ιδιώτες μέτοχοι σε ποιες αποτιμήσεις θα συμμετάσχουν στην μελλοντική αύξηση κεφαλαίου;

Απαντήσεις

Η τράπεζα Πειραιώς διαθέτει 23,3 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Ήδη τα 2 δισεκ. NPEs το πρόγραμμα Phoenix πωλήθηκαν στην Intrum.
Θα ακολουθήσει το Vega τιτλοποίηση 5 δισεκ. η οποία επίσης θα αγοραστεί από την Intrum άπαξ και δεσμεύεται η τράπεζα Πειραιώς από την αρχική σύμβαση – συμφωνία που είχε υπάρξει ώστε η Intrum να αναλάβει την διαχείριση των συνολικών 28 δισεκ. προβληματικών δανείων της τράπεζας.
Τα κεφάλαια από 7,5 δισεκ. συμπεριλαμβανομένων και των 2,040 δισεκ. Cocos που θα έχουν μετατραπεί σε μετοχές θα μειωθούν με την τιτλοποίηση Vega περίπου 1,2 δισεκ. που σημαίνει ότι τα κεφάλαια θα μειωθούν από 7,5 δισεκ. σε 6,3 δισεκ. ευρώ.
Η τιτλοποίηση Vega θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Ηρακλής καθώς θα εκδοθεί κύριο ομόλογο – senior bond 1,4 δισεκ. ευρώ.
Οι κινήσεις που περιγράφηκαν έως τώρα είναι γνωστές και τα προβληματικά δάνεια από 23,3 δισεκ. θα μειωθούν με τις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega στα 16 δισεκ. ευρώ NPEs.

Έρχεται μεγάλη τιτλοποίηση NPEs 13 με 14 δισεκ. ευρώ και κεφαλαιακό πλάνο 2 δισεκ. ευρώ

Η τράπεζα Πειραιώς θα βρεθεί με 16 δισεκ. NPEs, εικάζεται ότι θα δημιουργηθούν άλλα 3 δισεκ. νέα NPEs λόγω κορωνοιού, συνολικά 19 δισεκ. NPEs, θα διαθέτει από 42,5 μέσο σταθμισμένο ενεργητικό περίπου 40 δισεκ. και τα συνολικά κεφάλαια θα έχουν μειωθεί στα 6,3 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς υποχρεούται να διαθέτει ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας SREP 11,25% αλλά στην εποχή της κανονικότητας ο εν λόγω δείκτης θα πρέπει να βρίσκεται στο 14,25%.
Για να μπορέσει η Πειραιώς να επιτύχει μεγάλη εξυγίανση θα πρέπει
-Να υλοποιηθεί μεγάλη τιτλοποίηση 13 με 14 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων NPEs
-Να παρουσιάσει capital plan δηλαδή κεφαλικό πλάνο για το πώς θα ενισχύσει τα κεφάλαια που θα μειωθούν δραστικά.

Τιτλοποίηση 13-14 δισεκ. NPEs απαιτεί και Ηρακλή 2 ή νέες εγγυήσεις 10-12 δισεκ. ευρώ

Για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτός ο συνδυασμός στην τράπεζα Πειραιώς θα πρέπει να πληρούνται πολύ αυστηρά κριτήρια.
Με τιτλοποίηση 13-14 δισεκ. τα NPEs της Πειραιώς θα μειωθούν στα 3-5 δισεκ. ευρώ θα πρόκειται για γενναία εξυγίανση, γενναία μείωση των προβληματικών δανείων καθώς από 23,3 δισεκ. NPEs σήμερα θα μειωθούν στα 3-5 δισεκ. με βάση αυτόν τον σχεδιασμό.
Όμως ο Ηρακλής ο ελληνικός νόμος που παρέχει κρατικές εγγυήσεις στις ελληνικές τράπεζες για τις τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων δεν προβλέπει νέα παροχή εγγυήσεων στην Πειραιώς.
Οπότε θα πρέπει ο Ηρακλής 1 να ανανεωθεί και το ελληνικό κράτος να δημιουργήσει τον Ηρακλή 2 δηλαδή να πάρει εγκρίσεις ώστε να δοθούν νέες εγγυήσεις στις ελληνικές τράπεζες, άλλα 10-12 δισεκ. πέραν από τα 12 δισεκ. του Ηρακλή 1 του ισχύοντος νόμου.
Στην Ιταλία οι παρεχόμενες εγγυήσεις επεκτάθηκαν σε 4 προγράμματα δηλαδή το Ιταλικό δημόσιο παρείχε 4 φορές κρατικές εγγυήσεις.
Στην Ελλάδα δύο προγράμματα κρατικών εγγυήσεων επαρκούν ώστε να επέλθει οριστική εξυγίανση.
Στις εγγυήσεις το ελληνικό δημόσιο δεν δίνει κεφάλαια, ούτε επιβαρύνεται το δημόσιο χρέος γιατί απλά δεν δίδονται χρήματα αλλά παρέχονται μόνο εγγυήσεις.

Τι θα περιλαμβάνει το capital plan της τράπεζας Πειραιώς;

Για να μπορέσει να προβεί σε τιτλοποίηση προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων NPEs 13-14 δισεκ. η Πειραιώς και με βάση το coverage ratio στο 45% δηλαδή οι προβλέψεις σε σχέση με τα προβληματικά ανοίγματα φθάνουν στο 45% όταν άλλες τράπεζες φθάνουν στο 60%... θα πρέπει να δαπανήσει 2,5 δισεκ. κεφάλαια.
Η Πειραιώς όμως ήδη θα έχει μειώσει τα κεφάλαια της από την τιτλοποίηση Vega στα 6,3 με 6,4 δισεκ που σημαίνει ότι εάν αφαιρεθούν και κεφάλαια 2,5 δισεκ. για την μεγάλη τιτλοποίηση 13-14 δισεκ. τα κεφάλαια θα υποχωρήσουν στα 4 δισεκ. ευρώ.
Τα 4 δισεκ. ευρώ με RWA μέσο σταθμισμένο ενεργητικό στα 35 δισεκ. περίπου που θα έχει μειωθεί το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό – σήμερα το RWA είναι 42,5 δισεκ. ευρώ - θα διαμορφώνει τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 11,4% από 16,1% την τρέχουσα περίοδο αλλά με υποχρέωση για ελάχιστο SREP 11,25%.
Η τράπεζα Πειραιώς εποπτικά λοιπόν δεν θα ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς της ΕΚΤ – SSM άπαξ και θα διατηρεί κεφαλαιακούς δείκτες το 8% τον ελάχιστο και το 11,25% το SREP.
Όμως όπως έχουμε αναλύσει με όρους κανονικότητας το SREP ο ελάχιστος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας πρέπει να είναι 14,25%.
Η τράπεζα Πειραιώς χρειάζεται λοιπόν capital plan δηλαδή κεφαλαιακό πλάνο, δηλαδή χρειάζεται απαραίτητα νέα κεφάλαια.

Τι θα περιλαμβάνει το κεφαλαιακό πλάνο και με τις όρους και κυρίως με ποιες αποτιμήσεις;

Όταν ο Paulson το αμερικανικό fund που κατέχει το 6,64% της Πειραιώς είχε σχεδιάσει με 800 εκατ αύξηση κεφαλαίου να πάρει τον έλεγχο της Πειραιώς, εκπαραθυρώνοντας το ΤΧΣ δηλαδή το ελληνικό δημόσιο είχε αποτιμήσει την αξία της Πειραιώς στο 0,10 της ονομαστικής αξίας.
Αυτή η παράμετρος είναι πολύ σημαντική για το σχεδιασμό του capital plan γιατί ανεξαρτήτως εάν θα συμμετάσχει ή όχι ο Paulson σε μελλοντική αύξηση κεφαλαίου στην Πειραιώς, κάθε επενδυτής θα προβεί στις ίδιες αναλύσεις για να αποτιμήσει εάν συμφέρει να συμμετάσχει ή όχι σε αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς.
Η Πειραιώς θα βρεθεί με 4 δισεκ. κεφάλαια και για να μπορέσει να έχει ισχυρό κεφαλαιακό μαξιλάρι, να μπορέσει να αναπτυχθεί να χορηγήσει νέα δάνεια θα πρέπει η αύξηση κεφαλαίου να είναι 1,5 με 2 δισεκ. ευρώ όχι 800 εκατ που σχεδίαζε ο Paulson.
Π.χ. η Πειραιώς δεν μπορεί να δικαιολογήσει αύξηση κεφαλαίου 3 δισεκ. γιατί το P/BV η αποτίμηση με βάση την λογιστική αξία θα είναι ακραία υπερτιμημένη σε σχέση με τις άλλες ελληνικές τράπεζες που αποτιμώνται μεταξύ 0,15 με 0,22.

Πως θα εμπλακεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;

Πρόσφατα το bankingnews είχε αποκαλύψει τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η δυνατότητα συμμετοχής του ΤΧΣ – Δημοσίου σε αύξηση κεφαλαίου ελληνικής τράπεζας.
Το ΤΧΣ κατέχει 61,3% στην Πειραιώς μετά την μετατροπή του Cocos σε μετοχές, στην Εθνική 40,3% των μετοχών, στην Alpha bank 11% και στην Eurobank 1,34%.
Για να μπορέσει όμως το ΤΧΣ να συμμετάσχει σε αύξηση κεφαλαίου ελληνικής τράπεζας ακόμη και εάν το επιτρέπει ο νέος τροποποιητικός νόμος που έρχεται, δεν υπάρχει περίπτωση η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει το state aid τα περί κρατικής βοήθειας να επιτρέψει την συμμετοχή… χωρίς αυστηρά κριτήρια.
Π.χ. η DGComp δεν θα επιτρέψει το ΤΧΣ να συμμετάσχει σε κερδοσκοπική αύξηση κεφαλαίου αλλά σε «αναγκαία» αύξηση κεφαλαίου.
Στην περίπτωση της Πειραιώς η αύξηση θα θεωρηθεί αναγκαία γιατί η τιτλοποίηση 13-14 δισεκ. NPEs θα μειώσει δραστικά κατά 2,5 δισεκ. τα κεφάλαια της τράπεζας.
Το πιο πιθανό σενάριο θα είναι π.χ. εάν η αύξηση είναι 1,5 δισεκ. και 500 εκατ άντληση κεφαλαίων μέσω ομολογιακού Tier 2, να εξεταστεί το εξής σενάριο.
Το ΤΧΣ να μπορεί δυνητικά να συμμετάσχει αλλά να προηγούνται οι ιδιώτες μέτοχοι.
Δηλαδή εάν η αύξηση είναι 1,5 δισεκ. πρώτα να δοθεί η προτεραιότητα στους ιδιώτες μετόχους και εάν υπάρχει ενδιαφέρον έχει καλώς.
Εάν δεν υπάρχει ή είναι περιορισμένο, το ΤΧΣ να καλύψει την διαφορά έως την πλήρη κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου.
Με αυτό τον τρόπο, δεν διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου αλλά μια τέτοια λύση θα ξεπεράσει τον σκόπελο του state aid της κρατικής βοήθειας και της DGComp.

Με ποια αποτίμηση;

Με παραδοχή ότι τα κεφάλαια από 4 δισεκ. θα αυξηθούν στα 5,5 δισεκ. με την αύξηση διαμορφώνει τιμή προς λογιστική αξία 0,30 περίπου που σήμερα θεωρείται υπερτιμημένη αποτίμηση σε σχέση με τις άλλες ελληνικές τράπεζες.
Ωστόσο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από την ριζική εξυγίανση της τράπεζας Πειραιώς.

Πρέπει να συμμετάσχει ο Paulson;

Σε μια αύξηση κεφαλαίου μπορεί να συμμετάσχει ο οποιοσδήποτε.
Το δημόσιο όμως μπορεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα του.
Ο Paulson μετά την μετατροπή του Cocos σε μετοχές από 6,64% θα ελέγχει το 3,5%.
Το δημόσιο – ΤΧΣ μπορούν συμμετέχοντας σε αύξηση κεφαλαίου να μετριάσουν τα αλλότρια κερδοσκοπικά παιχνίδια και βλέψεις του Paulson και όσων σχεδίασαν το πλάνο να πάρουν τσάμπα την Πειραιώς εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
Σίγουρα η παρουσία του ΤΧΣ θα αποθαρρύνει τον Paulson να σχεδιάσει κινήσεις εις βάρος του ελληνικού δημοσίου συμφέροντος.

Συμπέρασμα

Η Πειραιώς χρειάζεται αύξηση κεφαλαίου 1,5 δισεκ. τουλάχιστον ή κατά το ορθότερο 2 δισεκ. θα απαιτηθεί ένα σαφές και ξεκάθαρο capital plan.
Θα υλοποιήσει μεγάλη τιτλοποίηση προβληματικών ανοιγμάτων 13-14 δισεκ. ευρώ.
Το ΤΧΣ θα μπορεί δυνητικά να συμμετάσχει καλύπτοντας την αύξηση αλλά θα δίδεται η δυνατότητα στους ιδιώτες μετόχους να προηγηθούν ή ακόμη και να καλυφθεί η αύξηση με αναλογική συμμετοχή των μετόχων με το ΤΧΣ όμως να κατέχει το 61,3% των μετοχών άρα να καλύψει και το 61,3% της αύξησης κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr 


Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.