Χάος με τα voucher για τα ΚΔΑΠ. Απλήρωτοι μήνες και εγκρίσεις σε μεγάλα εισοδήματα τη στιγμή που χαμηλότερα αποκλείστηκαν!

Η κοροϊδία της κυβέρνησης απέναντι στους ιδιοκτήτες ΚΔΑΠ με την αποφυγή πληρωμής τους και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ομάδων ωφελούμενων ξεπερνάει τα όρια της λογικής.
Παραθέτουμε την επίσημη ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιωτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. (Π.Α.Σ.Ι.Κ.)

Χθες βγήκαν τα αποτελέσματα από το νέο προγραμμα που είχε βγει. Δόθηκαν μόνο 6500 από τα 15000 voucher ( τόσες ήταν οι αιτήσεις )Πήραν voucher μαμάδες με 19 μόρια! (38000 εισόδημα)... επίσης τα 6000000€ περίπου που δεν διατίθενται σε voucher kdapmea που είναι εντός του 35% των κδαπ πιθανόν να μην χρειάζεται καν νέα ΚΥΑ και να μπορούν να δοθούν στα κδαπ(6000 voucher αν το πάρουμε από Νοέμβριο) 8.500+6.000=14.500 μόνο με αυτά τα δεδομένα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οι λόγοι θεσμοθέτησης των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, όπως και οι σκοποί που εξυπηρετεί η λειτουργία τους εδώ και πολλά, πλέον, χρόνια είναι γνωστοί στο Πανελλήνιο. 
Η ευρύτητα παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων τους ομοίως. Προφανώς και γι’ αυτό είναι χιλιάδες
εκείνοι οι γονείς που είτε λαμβάνοντας το ειδικό κουπόνι/voucher συμμετοχής τους στο χρηματοδοτούμενο και με ευρωπαϊκούς πόρους «Πρόγραμμα Εναρμόνισης
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» είτε με δικές τους δαπάνες, αξιοποιούν εδώ και χρόνια τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Κ.Δ.Α.Π..

Η θέσπιση όμως και λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π., εκτός από μία διέξοδο πολλών χιλιάδων οικογενειών στο θέμα της δημιουργικής, παιδαγωγικής, αλλά και ψυχαγωγικής απασχόλησης των παιδιών τους, ακόμη και σε ώρες που οι ίδιοι οι γονείς εργάζονται και ακόμη και σε αντικείμενα που οι ίδιοι οι γονείς αδυνατούν να προσφέρουν και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους, είχε ως απτό αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ολόκληρου κλάδου της οικονομίας. Ενός κλάδου, στον οποίο επενδύθηκαν και εξακολουθούν να επενδύονται σημαντικά κεφάλαια σε εξοπλισμό, σε κτιριακές υποδομές, σε μισθώματα, αλλά και στην απασχόληση εξειδικευμένου κατά βάση ανθρώπινου δυναμικού. Ενός κλάδου, που εκτός από το γεγονός ότι εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση μία κοινωνική ανάγκη, απορροφά σημαντικά κεφάλαια ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τα αποδίδει στην πραγματική οικονομία της χώρας.
Η κατάσταση αυτή ήταν και είναι σε γνώση και της προηγούμενης κυβέρνησης και της παρούσας κυβέρνησης, με τα διατιθέμενα κονδύλια και vouchers να παρουσιάζουν αυξητική τάση χρονιά με τη χρονιά. Φέτος, ωστόσο, η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων των δικαιούχων vouchers από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υπήρξε μία εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη και για εμάς τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών Κ.Δ.Α.Π. και για τις χιλιάδες των εργαζομένων μας, κυρίως όμως για τις 65.000 παιδιά που αποκλείσθηκαν από τη συμμετοχή τους σε Κ.Δ.Α.Π., καθώς δεν απονεμήθηκε ισάριθμος αριθμός vouchers σε δικαιούχους. Η εξέλιξη αυτή συνιστά ουσιαστικά μία απότομη και βίαιη διακοπή μίας πορείας με την προαναφερόμενη κοινωνική και οικονομική σημασία.

Δεν παραγνωρίζουμε και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η επιδότηση των Κ.Δ.Α.Π. από το «Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» οδήγησε σταδιακά στη δημιουργία μεγάλου αριθμού ιδιωτικών Κ.Δ.Α.Π., όπως και στη δημιουργία Κ.Δ.Α.Π. από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στη δημιουργία φαινομένων συνεργασίας Κ.Δ.Α.Π. με αθλητικούς συλλόγους και με φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή μετατροπής σε Κ.Δ.Α.Π. γυμναστηρίων, σχολών χορού και συναφών, με αποτέλεσμα, στις τελευταίες ειδικά περιπτώσεις, φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού και ιδίως αλλοίωσης του σκοπού και του χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένα Κ.Δ.Α.Π., τεχνητής αύξησης των αιτήσεων και πρόκλησης ανισορροπίας στο ίδιο το «Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Δεν μπορούμε όμως και να αποδεχθούμε ότι η δραματική μείωση του αριθμού των
ωφελούμενων από το Πρόγραμμα συνιστά λύση στα προβλήματα που προαναφέραμε.
Δεν μπορούμε όμως επίσης να αποδεχθούμε ότι η εξαγγελία του Υπουργού Εσωτερικών για ενίσχυση, μέσω ειδικού προγράμματος, ΜΟΝΟΝ των δημοτικών Κ.Δ.Α.Π. με το ποσό των 10.000.000 ευρώ και προκειμένου να μην χαθούν θέσεις εργασίας, συνιστά κι αυτό λύση.

Θεωρούμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών είναι εξαιρετικά ενημερωμένος ότι η έμμεση, δι’ ειδικού προγράμματος, ενίσχυση ουσιαστικά της λειτουργίας των δημοτικών Κ.Δ.Α.Π., δεδομένου ότι η δραστηριότητα των Κ.Δ.Α.Π. δεν αποτελεί δραστηριότητα, πόσον μάλλον αρμοδιότητα, αποκλειστικά, δια νόμου ή δια του Συντάγματος της χώρας, ανατεθείσα σε Ο.Τ.Α., συνιστά ευθεία πρόκληση στις πρόνοιες τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Θεωρούμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι εξαιρετικά ενημερωμένοι ότι η εξαγγελία των 10.000.000 ευρώ δεν θα λύσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κι αυτό, διότι ο συνδυασμός του ήδη δραστικά μειωμένου αριθμού vouchers με την οικονομική κατάσταση της μέσης ελληνικής οικογένειας, συνεπώς και της δυστοκίας μεγάλου αριθμού ωφελούμενων τις προηγούμενες χρονιές να καλύψουν ιδίαις δαπάναις το ποσό των vouchers για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους, αλλά και με τον συνολικό αριθμό των μη καλυφθέντων θέσεων των δημοτικών Κ.Δ.Α.Π., οι οποίες στο σύνολό τους (καλυφθείσες και μη) δεν ξεπερνούν τις 25.000, θα καταλήξει σε ελάχιστο αριθμό επιπλέον ωφελούμενων παιδιών, σε διόγκωση του κοινωνικού προβλήματος απασχόλησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας χιλιάδων οικογενειών, σε οικονομική ασφυξία Κ.Δ.Α.Π. που προσφέρουν αμιγώς υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης εδώ και χρόνια, σε ανεργία χιλιάδων υπαλλήλων μας.
Θεωρούμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι εξαιρετικά ενήμεροι για τις ελλείψεις που παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π., με αποτέλεσμα η Δικαιοσύνη, ήδη σε μία τουλάχιστον περίπτωση, να κληθεί και να έχει επιλύσει ζήτημα σχετικά με την χωρητικότητα. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η πρόσφατη απαγόρευση ουσιαστικά της συνεργασίας Κ.Δ.Α.Π. με αθλητικούς συλλόγους, φροντιστήρια ξένων γλωσσών κ.ά..

Κατόπιν όλων αυτών, σκοπός της παρούσας παρέμβασής μας δεν είναι να καταθέσουμε την πρόθεσή μας να κινηθούμε δικαστικά έναντι οποιασδήποτε ενέργειας της Πολιτείας που θα επηρεάσει κατά τρόπο αθέμιτο την οικονομική μας λειτουργία σε όφελος Κ.Δ.Α.Π. οποιουδήποτε Ο.Τ.Α.. Σκοπό της παρούσας παρέμβασής αποτελεί η γνωστοποίηση της πρόθεσής μας να συμμετέχουμε δυναμικά και δημιουργικά στη διαβούλευση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση και λειτουργία ενός Κ.Δ.Α.Π., με διευκρίνιση και αποσαφήνιση και του ρόλου που θα καλείται να διαδραματίσει ένα Κ.Δ.Α.Π. και του προγράμματος και των σκοπών του, αλλά και των κριτηρίων που θα πρέπει να πληροί για τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιχορήγησης. Σκοπό της παρούσας παρέμβασής μας αποτελεί η δυναμική και εποικοδομητική συμμετοχή μας, με την κατάθεση των προτάσεων και της εμπειρίας μας, στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Κ.Δ.Α.Π. της επόμενης δεκαετίας.

Πέραν όμως αυτών που πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα συναντήσουν ότι θα
συναντήσουν τα ευήκοα ώτα τόσο της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι η κατάθεση της πρότασής μας για τη διάθεση των αδιάθετων ποσών που αυτή τη στιγμή μπορούν να αξιοποιηθούν προς επίλυση, έστω προσωρινά και για τη φετινή χρονιά, της ιδιαίτεραδυσάρεστης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. 

Συγκεκριμένα:

4
1. Την περυσινή σχολική χρονιά 2019-2020 έμειναν χωρίς ενεργοποίηση περίπου 10.000
vouchers βρεφικών σταθμών (συνολική επιχορήγηση ανά voucher 2.375€ χωρίς σίτιση
και 2.945€ με σίτιση, όπου ο μέσος όρος ανερχόταν σε 2.660€ ανά voucher). 2.660€ επί
10.000 vouchers χωρίς ενεργοποίηση ισούται με ποσό μη διατεθείσας επιχορήγησης
26.600.000€. Με δεδομένο ότι φέτος δεν άνοιξε σημαντικός αριθμός νέων βρεφικών,
εύλογα πιθανολογούμε ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και αυτήν τη χρονιά.
2. Οι προσφερόμενες θέσεις πανελλαδικά για Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α. (σε ιδιωτικές και
δημοτικές δομές) είναι περίπου 4.400 (+-). Δόθηκαν 5.633 vouchers για Κ.Δ.Α.Π. –
Μ.Ε.Α.. Ακόμα και 1.000-1.100 voucher κατηγορίας Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α. να μην
ενεργοποιηθούν μιλάμε για 5.000.000€-5.500.000€ αδιάθετα.
3. Ένα ακόμα ποσό, για το οποίο δεν έχουμε όμως ακόμα τα στοιχεία από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε., μετά βεβαιότητας θα προκύψει και από τα voucher που ΔΕΝ ενεργοποιήθηκαν
στους Παιδικούς Σταθμούς, καθώς ΟΛΕΣ οι μητέρες που πληρούσαν τα κριτήρια
έλαβαν voucher, είτε υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις στην περιοχή τους, είτε όχι. Οπότε και
από αυτήν την κατηγορία θέσεων θα υπάρχουν αδιάθετα ποσά. Μένει μόνο να
προσδιορίσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. το ύψος αυτών.
4. Ακόμα και τα 30.000.000€ του Παράλληλου Προγράμματος του Υπουργείου
Εργασίας, για τα 15.000 vouchers για μητέρες δημοσίους υπαλλήλους δεν πρόκειται να
απορροφηθούν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τόσο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. όσο και των ίδιων των
Παιδικών Σταθμών, η ζήτηση για το Παράλληλο Πρόγραμμα θα φτάσει τις 10.000 το
πολύ και αυτό με μια αισιόδοξη προσέγγιση. Άρα, θα έχουμε και εδώ ένα περίσσευμα
της τάξης των 10.000.000€-15.000.000€ τα οποία θα μείνουν αναξιοποίητα.
5. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ήδη από τα 279.000.000€ του συνολικού
ετήσιου προϋπολογισμού της δράσης του Προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής, έχουν μείνει ήδη αδιάθετα 8.000.000€. Δηλαδή τα χρήματα
αυτά δεν έγιναν καν voucher.
Αν αθροίσουμε όλα τα παραπάνω συγκεντρώνεται ένα ποσό της τάξης των 40.000.000€
με 50.000.000€ που θα περισσέψουν από voucher που ΔΕΝ θα ενεργοποιηθούν, χωρίς
να υπολογίζονται σε αυτά και εκείνα των Παιδικών Σταθμών που δεν έχουμε επαρκή
στοιχεία ακόμα.
Εν τω μεταξύ, αν τα αδιάθετα αυτά ποσά μετατραπούν σε vouchers για Κ.Δ.Α.Π. για να
ενεργοποιηθούν από 1η Οκτώβρη 2020, η τιμή τους δεν θα είναι πια 1.330€/παιδί, αλλά

5
1209€/παιδί λόγω του ότι θα έχει περάσει ήδη ο Σεπτέμβρης. Για κάθε ένα παιδάκι
παιδικού που δεν ενεργοποιήθηκε το κουπόνι του, θα ενεργοποιούνται κουπόνια ΔΥΟ
παιδιών για Κ.Δ.Α.Π.. Αντιστοίχως θα συμβεί και με τα κουπόνια των Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.,
ένα αδιάθετο των Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α., σημαίνει 4 παιδιά για Κ.Δ.Α.Π.. Αντιστοίχως και με
των βρεφικών.
Ως επίλογο της παρούσας δημόσιας παρέμβασής μας θα μπορούσαμε να θέσουμε το
συμπέρασμα ότι στα χέρια της παρούσας Κυβέρνησης έχει «σκάσει» άλλο ένα ζήτημα·
αυτό της ανάγκης ρύθμισης μίας ολόκληρης κοινωνικής και οικονομικής
δραστηριότητας που λέγεται «δημιουργική απασχόληση παιδιών». Πράγματι είναι
ζήτημα. Συνάμα όμως είναι και μία πολυεπίπεδη πρόκληση. Πρόκληση για σχεδιασμό,
πρόκληση για προγραμματισμό, πρόκληση για ουσιαστική υποστήριξη της εκπαίδευσης
με εξωσχολικές δραστηριότητες συγκεκριμένων κατευθύνσεων και ένταξή τους σε έναν
γενικότερο εκπαιδευτικό προσανατολισμό, πρόκληση για στήριξη του θεσμού της
εργαζόμενης οικογένειας, πρόκληση για την αντιμετώπιση πολλών πτυχών του
δημογραφικού προβλήματος της χώρας, πρόκληση για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή που απαιτεί συνεισφορά ιδεών,
σύγκλιση απόψεων, διάλογο και την παρουσία όλων των πλευρών. Γι’ αυτό και καλούμε
την Πολιτεία να αναλάβει δράση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών Κέντρων

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΔΑΠ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΙΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΦΑΙΔΡΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΥΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΙΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΣΑΛΩΜΙΔΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΠΕΤΗ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΡΕΛΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΣΟΥΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΖΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

7

ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΥΒΕΝΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΤΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΝΤΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΔΕΛΗΠΑΛΤΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΩ
ΜΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΕΡΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΙΝΤΙΝΙΔΗ ΧΑΤΟΥΝΑ
ΓΚΑΝΕΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΝΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΛΕΒΕΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

8

ΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΣΤΕΡΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΤΣΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΜΑΔΙΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΘΕΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΕΤΣΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΖΙΑΚΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΛΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΡΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΠΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΥΡΟΒΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.