Με όρους η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγυής


Σύμφωνα με τη διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή, δεν δικαιούνται απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όσοι  το εισόδημά τους προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού και έχουν φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια κατά τα προηγούμενα δύο φορολογικά χρόνια.

Η σχετική αναφέρει πως: «Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.

Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα μετά άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.».

Ποιοι και πώς κόβονται
Η διάταξη αυτή σημαίνει πως στην περίπτωση κατά την οποία τα εισοδήματα του φορολογούμενου προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, για να ισχύσει η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει ο φορολογούμενος να μην έχει φορολογηθεί τα προηγούμενα δύο χρόνια με βάση τα τεκμήρια. Δηλαδή:

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, θα απαλλαγούν από την εισφορά αλληλεγγύης το έτος 2021, μόνο εφόσον δεν πέφτουν στην παγίδα των τεκμηρίων για το 2021 και για τα έτη 2020 και 2019.
Αν η τεκμαρτή δαπάνη που τους βαρύνει είναι υψηλότερη από το δηλωθέν εισόδημά τους, τότε χάνουν το ευεργέτημα της εξαίρεσης από την εισφορά.
Επίσης μια σημαντική παράμετρος είναι ο κίνδυνος να πληρώσουν την εισφορά αλληλεγγύης μαζεμένη με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.
Στους μισθωτούς η εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται κάθε μήνα, παράλληλα με τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Από τον Ιανουάριο του 2021, δεν θα παρακρατείται, με βάση τη νέα διάταξη. 
Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης το 2022, θα διασταυρωθεί από το taxisnet, εάν ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος βαρύνονται με τεκμαρτές δαπάνες υψηλότερες του δηλωθέντος εισοδήματος, τότε θα του χρεωθεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα, ολόκληρη η εισφορά αλληλεγγύης.

https://www.sofokleousin.gr/

Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.