12 AN OXI COVID-19 Η ΣΑΛΑΜΙΣ 
 Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας.
 Νεφελώδης εις τούς 10°C παρά τάς Ουψάλας.
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ιβ΄[ AN OXI COVID-19 ΤΟΤΕ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ; Νουβέλλα] Κεφ. ια΄.

O Στρατηγός της Επαγωγής: Υπάρχει ότι υπήρχεν καί πρίν τήν 15ην Ιανουαρίου 2020. Ουδείς Covid-19 υπήρχεν τόσον πρίν, όσον καί μετά. Τι υπάρχει λοιπόν;
Η Ελληνική Γραμματεία καί η Ελληνική Πολιτεία. Εις το «ΕΝΑ» ΣΥΜΠΑΝ.
 ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ.
 -Η Σαλαμίς ήτο θυγάτηρ του ποτάμιου θεού Ασωπού και της Μετόπης, κόρης του Λάδωνος. Ο θεός της θαλάσσης Ποσειδών ερωτεύθη την Σαλαμίνα, την ποίαν άρπαξε και μετέφερεν εις την ομώνυμον νήσον. Εκεί η Σαλαμίς εγέννησεν τον Κυχρέα του Ποσειδώνος. Η νήσος ωνομάσθη Σαλαμίς ως και επειδή η θεούσα εθεωρήθη ηρωίς και γενεσιουργός.
Την Σαλαμίνα ήθελαν οι Αθηναίοι εις τήν Επικράτειά των, όπως έγραφεν πρότερον ο Σόλων.
«...ίομεν ες Σαλαμίνα μαχησόμενοι περί νήσου, ιμερτής, χαλεπόν τ΄ αίσχος απωσόμενοι». ΄Ας μεταβούμεν (ας εκστρατεύσωμεν) εις την Σαλαμίνα καί να πολεμήσωμεν υπέρ τής νήσου, τής περιπόθητης, αποπλύνοντες τό χαλεπόν αίσχος (άροντες τόν περιοριστικόν νόμον περί Σαλαμίνος)΄.

 -Τί υπάρχει λοιπόν; έθεσεν τό ερώτημα ο Ναύαρχος Θεμιστοκλής.

 -Υπάρχει η Σαλαμίς. Απήντησεν ο Άριστος. Υπάρχει νά θυμίζει Ελλάδα καί Ευρώπη. Η απο-δόμησις τής Ιστορίας απέτυχεν. Έχουν παρέλθει 2500 έτη και όμως η Νίκη τών σύσσωμων Ελληνικών Δυνάμεων παραμένει εις τό ύψος τών Άθλων.
Διότι ουδεμία ΙΣΤΟΡΙΑ, όπως τουλάχιστον γνωρίζομεν σήμερον ήθελεν υπάρξει. -Υπάρχει νά φοβίζη.
ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΝΑ ΑΠΕΙΛΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ, διότι θά ευρεθείτε ενώπιον τών Ελλήνων.
Τής Ελληνικής Πολιτείας.
Τήν οποίαν ουδέποτε θά δημιουργήσετε, είτε αποποιηθείτε, καταστρέψετε. Άστραψεν καί ο Αριστόβουλος, ο Υπασπιστής.
 -Υπάρχει ο Έλλην καί η Ελληνίς. Καί θα σας περιγράψω αργότερον τά καθέκαστα τών κωδικών. Είπεν η ποιήτρια Κλεάνθη.
 -Είναι φύσει αδύνατον νά περιγράψη κάποιος τί συνέβη μετά τήν μάχην τών Θερμοπυλών. Άλλοι απεδέχθησαν τό «κτίσιμον τών ξυλίνων τειχών» τήν κατά γράμμα ερμηνείαν τής ιερείας τού Απόλλωνος. Ενώ όμως οι πολέμαρχοι, οι Άριστοι, οι Νοήμονες... ο λαός τών Θαλασσών, διεμήνυσεν εις τούς Βαρβάρους ότι οι θαλάσσιοι θεοί ουδέποτε τους εγκαταλείπουν.
Ότι δίχως τήν επικυριαρχίαν επί τής Αλός ουδείς δεσπόζει επί τής Γής.
Είπεν η Μαία καί συνέχισεν νά καταγράφη τά λεγόμενα εν έτει 2500 από τήν Ναυμαχίαν τής Σαλαμίνος.
 -Καί όμως ΤΙ, ανορθούμενον επί δεκάδων χιλιάδων ετών καίγεται καί καταστρέφεται εντός ωρών. Κατέθεσεν η Κλεάνθη. Καί συνέχισεν. Ή εις τό χρονικόν διάστημα ωρισμένων ετών. Περί Γραμματικής: Σήμερον χρησιμοποιούνται τά ΑΝ-ορθόγραφα αντί Έλλην > Έλληνας (αιτιατική πληθυντικού, τούς Έλληνας) καί αντί Ελληνίς > Ελληνίδα (αιτιατική Ενικού). Πώς έγινε όλο αυτό τό «κομφούζιο»; τό πότε είναι γνωστόν. 1917, αποδόμησις τής Ελληνικής από τά Πανεπιστήμια. Επιμονή πολλών Πανεπιστημιακών (μέ Π) έως τό 1981.

Μετά ήλθεν ο υιός Ιωάννη Ράλλη, ο Γεώργιος τό 1976 καί «ενομοθέτησεν» τήν ΄δημοτικήν΄ τών «πάνω-κάτω». Ύστερον επί αντι-πατερναλιστή Ανδρέα Π. καθιερώθηκαν τά «πέρα-δώθε» μέσα εις τά «πάνω-κάτω». Τέλος επεβλήθησαν τα «σεντόνια» η «ξελεντιασμένη γλώσσα» όπως έλεγεν ο παππούς.
 Επεβλήθη τό «γιά», «η γιαγιά» μήτηρπατρός, ο «μπαμπάς» - Μπαμπούλας, αντι πατήρ. Τό «πατήρ» Εκλάπη υπό των χριστών Ιανών, όπως καί τό πάππας (αρχαίον υποκοριστικόν πατρός)... ενώ σήμερον έχει πλέον καθιερωθεί τό Δέν.
 Δηλαδή όλοι οι χαζογραικοί μαθαίνουν τήν Ελληνικήν ως DON’T. Δέν λέω, δέν θέλω νά πώ, δέν τρώω, δέν κάνω, δέν κατάλαβα, δέν τόφαγα, δέν τό ρούφηξα, καί τό δέν, δέν... κυριαρχεί καί άρχει!
 -Είδαμεν τί απέγινεν ο Μογγόλος σφάκτης τών λαών Τζένγκις Χαν.
Ο Τεμουζίν, του αιμοβόρου, τρομοκράτη και μεγαλόθυμου πού λέγεται ότι έσφαζεν καί έκαιγεν τά πάντα έως και τήν Ρώμην, εν έτη 1226 (αυτοκρατορία έως τήν Κασπίαν θάλασσαν). Τί δέ απέγινεν ο Κουμπλάι Χάν, ο εγγονός τού Τζένγκις Χαν; οι θεοί τής θαλάσσης, ο Ωκεανός κατεβύθισεν τήν αρμάδα του καί τόν αιμοβόρικον στρατόν του έξω από τήν Ιαπωνίαν εν έτει 1281 (15 Αυγούστου). Τί θα εγίνετο αν το 1453 ωθούσαν τούς Μωχαμεντάνους απέναντι από τους θεούς τών θαλασσών; Ελλάς και Αλς καί ναυπηγική. Ειπεν ο Άριστος. -Ωρύετο εις τόν λόφον τού Αιγάλεω ο Ξέρξης. Ίσως νά έπαθεν καί εγκεφαλικόν. Η Υπεροψία του Μήδου μονοκράτορος, εθρυματίσθη. -Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει νά προωθηθή η επανελλήνισις.
Οι κωδικοί νά αποπλυθούν όπως τό χαλεπόν αίσχος περί της Σαλαμίνος. Είπεν ο Ναύαρχος Σαλαμίνος καί συνέχισεν:
 Η Κυριαρχία τών Ελλήνων, η Λαμπρή Πολιτεία τών Ανθρώπων αναδύεται εκ τής Αλός. Τι υπάρχει λοιπόν; Υπάρχει η Αιώνια Σαλαμίς.
 Τό Συμπόσιον έλαβεν τέλος. Απομένει η Αποκάλυψις τών Απροκάλυπτων τυράννων των ανθρωπίνων πληθυσμών.
Τι μας ετοιμάζει άραγε η παρέα του Tedros Adhanom Ghebreyesus (Τέντρος Αντάνομ Γκέμπρε Γέσους, τού Γκέμπρε Ιησού); τί εστί Ιατρός;

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος

 Ουψάλα

https://deltio11.blogspot.com/ 


Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.