10 AN OXI COVID-19 Η ΑΔΕΚΑΣΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

 
Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. Ήλιος εις τούς 9°C παρά τάς Ουψάλας.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ι΄[ AN OXI COVID-19 ΤΟΤΕ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ; Νουβέλλα]
 Κεφ. θ΄. Ο Στρατηγός Πελασγών: Υπάρχει ότι υπήρχεν καί πρίν τήν 15ην Ιανουαρίου 2020. Ουδείς Covid-19 υπήρχεν τόσον πρίν, όσον καί μετά. Τί υπάρχει λοιπόν AN OXI COVID-19; ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ; ΑΙΓΑΙΟΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ.
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ η΄[ANOXICOVID-19 ΤΟΤΕ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ; Νουβέλλα] Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΟΝ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

 -Ποίος καί ποίοι έχουν φροντίσει νά αλοιθωρίση η Ιστορία; ερώτησεν ο Υπασπιστής.
 -Υπάρχουν μερικοί πού αφρίζουν καί πηδούν ως καγκουρώ όταν ακούν περί Ιωάννη Μεταξά ή Μελιγαλά.
«Ο δικτάτωρ!» λέγουν αφρίζοντες καί υβρίζοντες φεύγουν. Ενώ εκείνοι πού ακούν περί «Πηγάδας Μελιγαλά» τρέχουν ακόμη...
«Πώς είναι δυνατόν νά ακούεται ακόμη...» είπεν ο Άριστος.
 -Ο θανατερός ρόγχος, εννοείς, τών 708 καί άνω νεκρών τής Πηγάδας εις τον Μελιγαλά της Μεσσηνίας (πρό 74 ετών)! Είπεν η Μαία και συνέχισεν:
 -«Νά μήν φεισθήτε ουδενός» δηλαδή Συλλάβετε και Εκτελέσατε όλους τους ταγματασφαλίτες στό χωριό σας! ήλθεν η τηλεφωνική Εντολή(διαταγή) τού Νίκου Μπελογιάνη πρός τόν ΕΛΑΣ αλλά καί προς τάς οργανώσεις τών Εαμ-ικών εις τα χωριά της Μεσσηνίας τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1944, εννέα (9) μόλις ημέρας από τήν αποχώρησιν τών Γερμανών από τήν Καλαμάτα, όπως ανέφερεν «ο Ελασίτης Αντώνης Πέτρουλας μετά από χρόνια».
Εις το Ιστορικόν βιβλίον του μέ τόν ομώνυμον τίτλον «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ» ο Σπύρος Χατζάρας γράφει καί τά εξής διαφωτιστικά (σελ. 184, 185):
Τό δελτίο της 24ης Σεπτεμβρίου (1944), τής Force 133, πού ετοιμαζόταν γιά να έρθει στην Ελλάδα αναφέρει: «...Συμφώνως προς αναφορά του ΕΛΑΣ, 1300 άνδρες των ΤΑ ενεπλάκησαν εις μάχην διά τον Μελιγαλά την 15ην Σεπτεμβρίου εις την οποίαν 800 εφονεύθησαν, έναντι 60 φονευθέντων του ΕΛΑΣ και 30 τραυματισθέντων...».
 Έτσι καλύφθηκαν πολιτικά οι ευθύνες της Αγγλικής αποστολής καί τά ίχνη της σφαγής των αιχμαλώτων.
Η Force 133, ενώ ήταν παρούσα και γνώριζε ότι σκοτώθηκαν μόνο 15 ταγματασφαλίτες και οι άλλοι παραδόθηκαν καί υιοθέτησε 9 ημέρες μετά την παράδοση την πλαστή εκδοχή της «σκληρής μάχης».
Αυτό το σενάριο το είχαν έτοιμο οι προπαγανδιστές του ΚΚΕ και στο φύλλο αρ. Φύλλου 2, της εφημερίδας «ΛΑΪΚΗ ΝΙΚΗ» στις 18/9/1944 έγραφαν:
«Κατά εκατοντάδες οι Ταγματαλήτες παραδίδονται, άλλοι στους αντάρτες κι άλλοι στην οργή του λαού που σα θάλασσα ξεχύνεται στους δρόμους ζητώντας εκδίκησι».
Επομένως η σφαγή έγινε από τη «θάλασσα του λαού» που «ξεχύθηκε στους δρόμους ζητώντας εκδίκησι».
 Η προπαγάνδα των κομμουνιστών είχε έτοιμη την επικοινωνιακή αξιοποίησι της «λαϊκής οργής». Αυτό που κάνουν και σήμερα με το κουτοπόνηρο ερώτημα, «ποιοι είναι θαμμένοι στην Πηγάδα»;

 -Ποίαν ευθύνην ή και συμμετοχήν είχαν οι Άγγλοι; Αυτό είναι το «κρατούμενον» της Υποθέσεως «Ολοκαύτωμα» είτε «αι σφαγαί» 5200 Μεσσηνίων από τήν 9ην Σεπτεμβρίου έως τήν 26ην.
 Παρενέβη ο Άριστος.
 -Τα πάντα περιγράφονται εν λεπτομερεία εις τό βιβλίον του Σπ. Χατζάρα, είπεν ο Στρατηγός, όπως αναφέρεις Μαία. Αλλά πλέον ανατριχιαστική είναι η περιγραφή εις ραδιοφωνικήν εκπομπήν επί τού θέματος, η ώθησις είτε η εκβιαστική προτροπή χωριατών.
«Κοίτα αυτά τα ρούχα και τα παπούτσια είναι δικά σου καί τά φορά ο Αυτός. Βγάλτα και πάρε τα! Ύστερα δώσε του ένα σπρώξιμο μές τήν πηγάδα!» 16 Σεπεμβρίου 1944, η πολυδακρυσμένη και η πλέον ανατριχιαστική ημέρα της Μεσσηνίας από τόν πόλεμον εναντίον των Σπαρτιατών (Β΄ Μεσσηνιακός Πόλεμος, 685 - 668 πεχ) και την ειλωτεία των Μεσσηνίων.
 Θανάσης Κλάρας Μιζέριας (λεγόμενος Άρης Βελουχιώτης), Τάσος Κουλαμπάς, Νίκος Μπελογιάννης, Ζεύγος ενώπιον, των Άγγλων Γουίλκι, Γκίμπσον κλπ -«Πολλές τοπικές οργανώσεις για νά φανούν «πρότυπα» ζητούσαν και έπαιρναν τους συγχωριανούς των για να τους δικάσουν και να τους εκτελέσουν στα χωριά τους. Το παράδειγμα έδωσε η οργάνωσι Οιχαλίας και Μερόπης.
 Πήραν 15 «αντιδραστικούς» και του εκτέλεσαν...». 750 – 1200 εξοντώθηκαν εις τά γύρω χωριά. Ενώ κανείς δέν γνωρίζει πόσοι εκτελέσθηκαν εις την «πηγάδα Μελιγαλά». Το 1945 το ιατρικοδικαστικό συνεργείο τού Καψάκη ξέθαψε 807, και σταμάτησει, διότι «δέν άντεχαν άλλο οι εργάτες τήν δυσοσμία!...»

 Τα ψεύδη λοιπόν ουδεμίαν θέσιν έχουν εις τον προφορικόν είτε γραπτόν Λόγον. Εάν λοιπόν γράψω «ανατριχιάζω όταν βλέπω τζαμί», πώς πρόκειται να το εκλάβη ο πολιτικός, ο νομικός, ο Ἓλλην πολίτης; ή μήπως θα ακολουθήση την Νέα Λογική της Νέας Τάξεως Πραγμάτων;

 Ανατριχιάζω όντως βλέπων τζαμί είτε σύμβολα του ισλάμ.
 Όπως φίλος ναυτικός εκ Μακεδονίας ανατριχιάζει όταν βλέπει ή ἀκούει περί ΕΑΜ/ΕΛΑΣ καὶ Βουλγάρους, βλέπων τὸ σφυροδρέπανον τῶν communistas. Τού θυμίζουν την ἐξόντωσιν 1200 αντιστασιακώνν της ΠΑΟ ως και την τύφλωσιν πολλών...
 Τήν μεγάλην σφαγήν εις τήν Μακεδονίαν της αντιστασιακής ομάδος ΠΑΟ (Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωσις).
Όπου διὰ συνδιασμένων επιχειρήσεων του ΕΛΑΣ και του Βουλγαρικού Στρατού, αιχμαλωτίστηκαν και εσφάγησαν από τους εαμοκομμουνιστάς άνω τών 1.200 ανταρτών της ΠΑΟ στις Σέρρες, Τραπέζια Νικόκλειας, Βισαλτία, Προμαχώνα, Αρναία και Κιλκίς. Ας μήν λησμονούμε τα εκατομμύρια εγκλήματα που διέπραξαν εναντίον Ελλήνων και άλλων Ευρωπαίων οι ισλαμισταί από το 642 μεχ, τάς διαρκείς βιαιοπραγίας και νυν διά των εξωτικών τουρκ-μενικής καταγωγής πού επιμένουν νά κατέχουν την Μικράν Ασίαν καί την Βόρειον Κύπρον.

 Όπως λοιπόν οι Σουηδοί ανατριχιάζουν όταν ακούν περί Ρώσσων. «Οἱ Σουηδοί φοβοῦνται τοὺς Ρώσσους καὶ τὸν πολικόν ἀέρα», λέγεται.

 Ενώ οι Έλληνες φοβούμεθα «τοὺς ἐφιάλτας καὶ τὸν ἐγέλαδον». Τους βαρβάρους ουδέποτε εφοβήθημεν ως λαός διά μέσου των χηλιετηρίδων.
 Οι Έλληνες ουδέποτε έστρεψαν το ένα μετά το άλλον τα μάγουλα προς κολαφίζειν. Ούτε προσεκύνησαν.
«Ουκ Ελληνικόν το προσκυνείν», έλεγαν οι πρόγονοί μας, ενώ ο Στρατηγός της Επαναστάσεως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εβρυχούσεν «Θάνατος στοὺς προσκυνημένους!». ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ; η α-δέκαστη των ελλήνων ιστορία.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
 Ουψάλα
https://deltio11.blogspot.com

 Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος:Το newsplanet09 όπως και η σελίδα μας newsplanet09 στο facebook απαγορεύει ρητώς από 9/6/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος, αλλά και τους διεθνείς νόμους προστασίας ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας άποψης και ιδεών από διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.