ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ


ΥΓΕΙΑ, καλημέρα Σπύρο, Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας.  Υπό τό Φώς τού Ηλίου εις τούς 2°C εν Ουψάλα.  ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟΝ Εκάνατε αίτησιν διά νά εξέλθετε από τό κελλί σας, Έλληνες;  Εκάνατε αίτησιν διά νά ιδείτε τόν Ήλιον;

 Επήρατε τήν άδειαν από τόν Κύριον νά πάτε περίπατον εις τό πάρκον εις τό δάσος, εις τήν παραλίαν καί νά αναπνεύσετε καθαρόν αέρα δίχως αιθάλη, ιούς, μικρόβια, είτε σίαλον λαθραίων; Όχι!  Τότε πώς περιμένετε νά ζήσετε, Έλληνες, Ιταλοί καί Ισπανοί; Διευκρινίζω: εις τήν Ελλάδαν απέμειναν (ελεύθεροι) δυό γριές, πέντε άρρωστοι καί οι ΜΚΟ μέ τούς εισβολείς… Ποίοι θά επιβιώσουν; 

Οι Ποίος είναι αυτός ο Κύριος πού τιμωρεί, εκδικείται, αρνείται εις τόν Άνθρωπον νά έχη Οίκον, Πολιτείαν καί Σκέψιν;  Ο Κύριος, όποιος καί νά είναι αυτός, έχει διεύθυνσιν, τηλέφωνον, ΑΦΜ καί τραπεζικόν λογαριασμόν. Άλλως είναι λαθραίος, καί ποτέ Κύριος! 

ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ.
 Η μεγίστη τών ερωτήσεων, εν τω μεταξύ, δηλαδή πώς μετεδόθη ο ιός μένει αναπάντητη. Κατά καιρούς, έχουν «κτυπήσει» λιμοί. Επιδημίαι. Ο κόσμος τών Μάγια θεωρείται ότι κατεστράφη από λιμόν.  Η Γαλλία εκινδύνευσε νά αφανιστεί. Μέλαν Πανώλις (μαύρη πανούκλα 1348), πανούκλα, τύφος, ευλογιά, χολέρα, φυματίωσις κλπ.  Όμως εξ αυτών η νόσος τού Νείλου, τών πτηνών, τής sars, τής έμπολα, τών χοίρων καί τέλος η έξαρσις τών κορονοϊών («άμα τή ενάρξει» τής νέας χιλιετηρίδος) μάλλον έχουν «πέσει» αφ΄υψηλού.

Μεταδίδονται δια τού αέρος καί «αφοπλίζουν» τό αναπνευστικόν σύστημα. Μήπως μάς βομβαρδίζουν μέ «δόσεις λοιμώξεως» αι Στυμφαλίδες Όρνιθες, τά drones, τά ιπτάμενα εκείνα παιχνιδάκια, καί μάς εξοντώνουν, όλους έμάς τούς κακούς καί αμετανοήτους;
 ΔΙΟΤΙ ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ καί διακυβέρνησιν;  Πώς μεταδόθη λοιπόν ο νεώτερος τών ιών, sars covig-19;
 έχει λάβει κάποιος απάντησιν; ή τουλάχιστον κάποιαν απάντησιν από τούς λεγομένους λοιμοξιολόγους;  Εννοώ μίαν απάντησιν πού νά πείθη διά τό «τεράστιον άλμα» τού ιού από τάς Κίνας εις τά Ίταλα, τήν Ιταλίαν, Γαλλίν καί Ισπανίαν; Καί από πού;  ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ τής πανδημίας καί ποίοι οι συνυπεύθυνοι;  ΠΟΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, ενώ οι λοιμωξιολόγοι λείμωξαν καί ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΛΟΙΜΟΣ, ΛΙΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ;
 ΑΙ ΔΙΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ).
  Έχω τήν καλήν πίστιν ότι η Interpol, θά λάβη τό μήνυμα μετά τήν δημοσίευσιν αυτού τού άρθρου καί θά άρχίση τήν ανίχνευσιν.
 Θά αναζητήσῃ τούς κυρίους Υπευθύνους.  ΠΟΥ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ ο ιός; Ποίοι είναι οι Υπεύθυνοι, καί πώς μετεδόθη ο ιός; Ποίοι θά κάνουν μηνύσεις; πότε θά γίνουν αι δίκαι; Κινέζοι καί Αμερικανοί Δικασταί πρέπει νά διορισθούν είτε κληθούν. Διότι αποδέχονται τήν ΘΑΝΑΤΙΚΗΝ ΠΟΙΝΗΝ. Καί πρέπει όλοι όσοι φέρουν ευθύνην ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ, όπως συνέβη καί εις τήν Νυρεμβέργη τό 1945 (20 Νοε 1945 – 1 Οκτωβρίου 1946). 
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
 Ουψάλα  


DELTIO11

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.