Χρηματιστήριο: Πωλητές οι ξένοι και αγοραστές οι Έλληνες τον Ιούνιο


Ελληνικές μετοχές συνολικής αξίας 30,1 δισ. ευρώ κατέχουν οι ξένοι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας οι οποίοι τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΧΑΕ, προχώρησαν σε καθαρές πωλήσεις (πωλήσεις μείον αγορές) ελληνικών τίτλων αξίας 92,5 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες εκροές από τους ξένους προήλθαν από λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (52,43 εκατ. ευρώ), πιστωτικά ιδρύματα και πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες (44,51 εκατ. ευρώ), αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (9,34 εκατ. ευρώ), εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, λοιπά αμοιβαία κεφάλαια (4,95 εκατ. ευρώ), ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (2,17 εκατ. ευρώ), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (15,71 εκατ. ευρώ) και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (6,34 εκατ. ευρώ).
Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αντίθετα τον Ιούνιο αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 92,46 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (34,91 εκατ. ευρώ), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (26,03 εκατ. ευρώ), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (16,73 εκατ. ευρώ), Ασφαλιστικές Εταιρείες (16,17 εκατ. ευρώ), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (7,60 εκατ. ευρώ), ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες & ατομικές επιχειρήσεις (2,49 εκατ. ευρώ), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (11,42 εκατ. ευρώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.