Γ. Λεβεντάκης: Εξώδικο για ανακοπές σε όλες τις διαταγές πληρωμών εργολάβων και προμηθευτών


Εξώδικο προς το δήμαρχο Τριφυλίας, Παναγιώτη Κατσίβελα και την πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας, Γιαννούλα Κωνσταντέλου, να μην πληρώνεται καμία διαταγή πληρωμής εργολάβων, προμηθευτών κ.ά. του Δήμου Τριφυλίας και για όλες τις διαταγές πληρωμής να ασκούνται ένδικα μέσα ανακοπής, απέστειλε-κοινοποίησε στους προαναφερθέντες ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Τριφυλίας, Γεώργιος Λεβεντάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξώδικη δήλωση – πρόσκληση και επιφύλαξη του κ. Λεβεντάκη επιδόθηκε αρμοδίως στις 9 Ιουλίου και σε αυτή γίνεται αναφορά «σε όσα καταγγέλθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και εν όψει της σημερινής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής…», στην οποία συνεδρίαση, σημειωτέον, υπήρχε θέμα ημερήσιας διάταξης για «Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (ανακοπής) κατά του Γεωργίου Φωτεινού και κατά των από 20.02.2029 επιταγών προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου των αριθ. 7/2019 και 8/2019 Διαταγών Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Κυπαρισσίας και του από 27.06.2019 κατασχετηρίου εγγράφου του ανωτέρω επισπεύδοντος εις χείρας του τραπεζικού καταστήματος Κυπαρισσίας “EFG EUROBANK ERGASIAS AE” και της κατάσχεσης που επιβλήθηκε με βάση το ανωτέρω κατασχετήριο στα χέρια της ανωτέρω τρίτης»!


Στο εξώδικο αναφέρεται ότι η νέα Δημοτική Αρχή και η απερχόμενη έχουν απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο καθήκον την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, του δημοσίου χρήματος, του κόπου και του μόχθου των πολιτών! Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή, μετά υποχρεωτική γνωμοδότηση δικηγόρου, θα αποφασίσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά, όπως και ότι μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο, παραθέτοντας στο εξώδικο διατάξεις νόμων προς επίρρωση όσων αναφέρονται σε αυτό.


«Επειδή ήδη έχει γίνει λόγος στην κοινωνία, με αφορμή τα όσα ακούστηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, για αξιώσεις τρίτων σε βάρος του Δήμου Τριφυλίας, οι οποίες δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις πληρωμής, ως εκ τούτου έχουν προβεί σε έκδοση διαταγών πληρωμής εναντίον του Δήμου Τριφυλίας, όμως για το λόγο αυτό υπάρχουν ακριβώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ανακοπής», αναφέρεται συγκεκριμένα στο εξώδικο του κ. Λεβεντάκη και καλεί τον κ. Κατσίβελα και την κα Κωνσταντέλου όπως λάβουν απόφαση περί ασκήσεως ένδικων μέσων σε όλες τις αποφάσεις και τις διαταγές πληρωμών που πλήττουν βάναυσα τα συμφέροντα του Δήμου και των πολιτών του και να ελέγχουν όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται και θεμελιώνουν τις αξιώσεις τρίτων.


Άλλως, αναφέρει, οποιαδήποτε παράλειψη, οποιαδήποτε παρέλευση προθεσμίας για την άσκηση ένδικων μέσων μπορεί να αποτελέσει ποινικό αδίκημα της απιστίας και να επισύρει τις αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις, αλλά και αστικές κυρώσεις κατά παντός υπευθύνου!

Του Ηλία Γιαννόπουλου


επιμελεια ΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.