ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ VS ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΗ ιθαγένεια δεν είναι συνώνυμο με την υπηκοότητα. Είναι συνώνυμο του έθνους.

 Η "political correct" χρήση της λέξης ιθαγένεια αντί του όρου υπηκοότητα είναι τελείως στρεβλή. Η υπηκοότητα αποκτάται με την διαδικασία της πολιτογράφησης. Ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει μια ή και περισσότερες υπηκοότητες. Δεν μπορεί όμως να έχει παραπάνω απο μια ιθαγένεια ταυτόχρονα γιατί απλούστατα η λέξη προέρχεται από το ιθύς+γένος (ιθύς=ευθύς, ο κατ' ευθείαν βαίνων + γένος -γενέσθαι / γίγνομαι) και αφορά το γένος και όχι την εντοπιότητα - τόπο γέννησης / διαβίωσης κάποιου. Νομίζω πως η ετυμολογία δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρανόηση της λέξης ιθαγένειας και χρήση αντί της λέξης υπηκοότητας.
Η υπηκοότητα αντίστοιχα μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστικό που απορρέει από τον τόπο γέννησης ή διαβίωσης κάποιου. Μπορεί για παράδειγμα ένα παιδί να γεννηθεί στην Γερμανία από Έλληνες ( στο γένος ) γονείς και να αποκτήσει την γερμανική υπηκοότητα. Ο όρος υπήκοος ιστορικά υποδηλώνει το πρόσωπο που υπόκειται στην εξουσία του μονάρχη πράγμα που παραπέμπει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Και πάλι όμως η μη ετυμολογική ερμηνεία της λέξης μας οδηγεί στην στρεβλή ιστορική σημασία της λέξης υπήκοος. Αντίστοιχα λοιπόν έχουμε : υπήκοος < ὑπήκοος < ὑπό + ἀκοή
Ο "υπήκοος" σήμερα αποτελεί τον πολίτη. Το ενεργό υποκείμενο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Ο πολίτης λοιπόν ενός δημοκρατικού - μη απολυταρχικού κράτους, δηλώνει και σε αυτή την περίπτωση την υπακοή του στο σύνταγμα και τα ψηφίσματα του κράτους στο οποίο είναι υπήκοος. Η λέξη υπηκοότητα λοιπόν δεν σημαίνει υπακοή στο μονάρχη αλλά υπακοή στο ίδιο το κράτος το οποίο ελέγχεται από τους πολίτες του. Στην Ελλάδα κυριαρχούμαστε από φοβίες και ιδεοληψίες οι οποίες κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Άλλο ένα παράδειγμα είναι το γνωστό "τοίς Βασιλεύσι" το οποίο έγινε "τοις ευσεβέσι" για να εναρμονίζεται με το πολιτειακό σύστημα της Ελλάδας.
Τώρα τι σχέση έχει η βασιλεία των ουρανών με τους βασιλιάδες της γης μάλλον δε θα το μάθουμε από αυτούς που έκαναν την αλλαγή!!!
Ιθαγένεια και Εθνικότητα έχουν ταυτόσημες έννοιες και όχι Ιθαγένεια και Υπηκοότητα. Το έθνος αναφέρεται στο γένος (άτομα με κοινά χαρακτηριστικά και στοιχεία) και όχι με το κράτος (νομική έννοια και οντότητα). Συνεπώς, οι Βορειοηπειρώτες ως μέλη εθνικής ελληνικής μειονότητας είναι Έλληνες ιθαγενείς και Αλβανοί Υπήκοοι.
Όπως και οι αδελφοί μας Κύπριοι ενω έχουν Ελληνική ιθαγένεια έχουν Κυπριακή υπηκοοτητα εφόσον η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος.
Είναι γνωστή ,βέβαια, η επίμαχη απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, το 2011 , πού  επικυρώθηκε  το 2012  από την ολομέλεια του Σ.Τ.Ε.    και έκρινε τον  νόμο περί ιθαγένειας (ν. 3838/2010),  ως αντισυνταγματικό…
Αιτιολογώντας την απόφασή τους, τότε,οι δικαστές υποστήριξαν ότι ο συνταγματικός νομοθέτης «εμερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων και διά της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας, του οποίου οι ρυθμίσεις εβασίζοντο, κατ’ αρχήν, στο σταθερό κριτήριο του «δικαίου του αίματος», δηλαδή την καταγωγή από Έλληνες γονείς».
Οτιδήποτε άλλο είναι στρέβλωση εννοιών με πονηρό σκοπό....
ΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.