ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΟΡΑΣΗ;


ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ 12/7/2016
Η περιοχή του εγκεφάλου που βρίσκεται γύρω από την επίφυση είναι αυτή που συνδέεται με την ενόραση.
Τα κύτταρα αυτά είναι ανενεργά και πρέπει να ενεργοποιηθούν προτού γίνει δυνατή η πραγματική ενορατική εποπτεία, η οποία όταν αφυπνιστεί θα φανερώνει ψυχικό έλεγχο, πνευματική φώτιση, αληθινή ψυχολογική κατανόηση των συνανθρώπων μας και την ανάπτυξη της αληθινής εσωτερικής αίσθησης.
Η ενόραση δεν προέρχεται από την αγάπη και την κατανόηση προς τους συνανθρώπους, την οποία μπορεί να αποκτήσει ένας νοήμονας άνθρωπος που ζει μέσα στον κόσμο και έχει αποκτήσει πολλές εμπειρίας στη ζωή του από αυτούς. Αυτός ο νοήμονας άνθρωπος συνήθως μπορεί συγκεφαλαιώνοντας με ευκολία τα προβλήματα και τις διαθέσεις των άλλων να κατακτήσει την αγάπη και την κατανόηση. Αυτό όμως δεν είναι ενόραση.
Η ενόραση δεν έχει σχέση με τον ψυχισμό, ανώτερο ή κατώτερο. Δεν έχει σχέση με οράματα, το άκουσμα της φωνής της σιγής ή μια ευχάριστη αντίδραση σε κάποιο Διδάσκαλο. Δεν είναι η θέα συμβόλων αν και αυτά σχετίζονται με τον Παγκόσμιο Νου, ούτε με μια μεγάλη αγάπη επιθυμίας για βοήθεια.
Ενόραση είναι η συνθετική κατανόηση η οποία είναι προνόμιο της ψυχής.
Βρίσκεται στο 3ο πεδίο του ατμικού, που σημαίνει ότι η ψυχή έχει φτάσει σε 2 διευθύνσεις. Προς την Μονάδα και προς την ολοκληρωμένη, εναρμονισμένη και ενωμένη προσωπικότητα. Είναι η πρώτη ένδειξη μιας βαθιάς υποκειμενικής ενοποίησης η οποία ολοκληρώνεται στην 3η μύηση. Όταν λειτουργεί υπάρχει παντελής έλλειψη της αίσθησης της χωριστικότητας και στον υψηλό βαθμό είναι γνωστή σαν η Παγκόσμια Αγάπη που δεν έχει σχέση με αίσθημα ούτε με όποια στοργική αντίδραση.
Τότε κυριαρχεί η φύση της ταύτισης με όλα τα όντα. Τότε εμφανίζεται η πραγματική συμπόνια, δεν υπάρχει ίχνος επίκρισης και το μόνο που αναγνωρίζει είναι το θείο σπέρμα που βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση σε όλες τις μορφές.
Ο ενορατικός βλέπει το φως των μορφών και έτσι κάνει επαφή με αυτό το φως, οπότε αναγνωρίζοντας το θείο, το πνευματικό φως μέσα στις μορφές, επιτυγχάνει μια ουσιώδη σχέση με όλες τις μορφές χωρίς την αίσθηση της χωριστικότητας και της υπεροχής.

    Η ενόραση φέρνει με την παρουσία της 3ης ιδιότητας, την φώτιση.

Αυτή η φώτιση δεν σχετίζεται με το φως στο κεφάλι, αλλά με το φως του δρόμου, το φως της διανόησης. Το φως που φωτίζει τον νου και αντανακλάται στο όργανο του νου, τον εγκέφαλο που συγκρατείται σταθερά στο φως του κόσμου, που αποκαλύπτεται μόνο όταν το ατομικό εσωτερικό φως αναγνωρίζεται σαν τέτοιο, ήτοι όταν το νοητικό μας έχει απόλυτη ταύτιση με τον Παγκόσμιο Νου και έχει αναγνωριστεί ότι αποτελούμε μέρος της Παγκόσμιας Ζωής και ότι συμμετέχουμε στην αιώνια Ύπαρξη, όχι θεωρητικά αλλά σαν γεγονός από την ίδια μας την εμπειρία της απολύτου ταύτισης μας με τον Παγκόσμιο Νου.

    Κατανόηση

Με την κυριολεκτική της έννοια σαν αυτός που βρίσκεται κάτω από την ολότητα των μορφών. Υποδηλώνει την δύναμη της αποχώρησης ή την ικανότητα της απόσυρσης του ανθρώπου από την προαιώνια ταύτιση του με την ζωή της μορφής. Αυτή η απόσυρση είναι σχετικά εύκολη για τους πρωτακτινικούς τύπους διότι αντιστέκονται στην ταύτιση. Το πρόβλημα είναι να αποσυρθούν με την εσωτερική έννοια αποφεύγοντας όμως την αίσθηση της χωριστικότητας, της απομονώσεως και της υπεροχής.
Το να έχει κανείς αληθινή κατανόηση, προϋποθέτει μια αυξημένη ικανότητα να αγαπά όλα τα όντα και όμως ταυτόχρονα να διατηρεί απόσπαση της προσωπικότητας. Η απόσπαση αυτή δεν πρέπει να βασίζεται στην ανικανότητα να αγαπά ή στο εγωιστικό ενδιαφέρον για ατομική άνεση, φυσική, συναισθηματική ή νοητική. Με άλλα λόγια δεν πρέπει να φοβάται τον πόνο που απορρέει από το συναίσθημα. Η κατανόηση προϋποθέτει επαφή με την ζωή σαν ολοκληρωμένη προσωπικότητα και επιπρόσθετα υποκειμενική αντίδραση στους σκοπούς και τα σχέδια του ομίλου. Υπονοεί ενοποίηση προσωπικότητας και ψυχής. Πλατιά εμπειρία πάνω στην ενοποίηση και έκφραση της Χριστικής συνείδησης στην καθημερινότητά μας.
Η ενορατική κατανόηση είναι πάντα αυθόρμητη. Όταν υπεισέρχεται συλλογισμός προς κατανόηση δεν υπάρχει ενόραση.

    Αγάπη

Η αγάπη δεν είναι φιλόστοργο αίσθημα ή ιδιότης της διάθεσης για αγάπη. Όταν αναπτυχθεί η ενόραση τότε εκδηλώνεται και η αγάπη στην αγνή της μορφή. Η αγάπη προκύπτει από την σύνθετη και βαθύτερη κατανόηση της ζωής και των αναγκών όλων των όντων. Αγνοεί ότι προβάλλει εμπόδια ή προκαλεί επίκριση και δημιουργεί χωριστικότητα. Δεν βλέπει διάκριση, διότι δρώντας σαν ψυχή έχει άμεση ταύτιση με το αντικείμενο της αγάπης άρα αγαπά ισότιμα όλα τα όντα.
Οι λέξεις φώτιση, κατανόηση και αγνή αγάπη συνοψίζουν τις 3 ιδιότητες της ενόρασης.
Το πεδίο που ενεργοποιείται η ενόραση είναι το βουδικό. Ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους αφύπνισης της ενόρασης είναι τα σύμβολα που είναι οι εξωτερικές και ορατές μορφές των εσωτερικών και πνευματικών πραγματικοτήτων. Γι’ αυτό ο τεκτονισμός λειτουργεί μέσω των συμβόλων και όχι μιας δογματικής διδασκαλίας.
Τα στάδια ανάλυσης ενός συμβόλου είναι :
Α. η εξωτερική μελέτη – γραμμή, σχήμα, χρώμα
Β. την κατανόηση στο αστρικό, την ποιότητά του και την αντίδραση της κρούσης στην προσωπικότητα, αυτής της ποιότητας.
Γ. την εννοιολογική μελέτη της υποκρυπτόμενης ιδέας, του τι προτίθεται να διδάξει και της διανοητικής έννοιας που προτίθεται να μεταδώσει.
Δ. το στάδιο της συνθετικής σύλληψης του σκοπού του συμβόλου, της θέσεως του στο σχέδιο, της αληθινά ενοποιημένης πρόθεσης.
Ε. την ταύτιση με την ποιότητα και το σκοπό του συμβόλου όπως φωτίζεται από τον νου που συγκρατείται σταθερά στο φως. Αυτό το τελικό στάδιο φέρνει σε δραστηριότητα τον εγκέφαλο και τον νου. Από ότι λένε η δύναμη να μελετάμε να ερμηνεύουμε και να εισδύουμε στην έννοια των συμβόλων και κατ’ επέκταση των γεγονότων προωθεί την πνευματική μας εξέλιξη.
Εμείς οι ίδιοι είμαστε η εξωτερική μορφή μιας θείας ιδέας. Είμαστε το σύμβολο της θείας ιδέας.
Η ενόραση βρίσκεται στον αντίθετο πόλο της πλάνης. Είναι η αναγνώριση της πραγματικότητας η οποία γίνεται δυνατή καθώς θυμαπάτη και πλάνη  εξαφανίζονται.
Μια ενορατική αντίδραση στην αλήθεια θα λάβει χώρα όταν ο μαθητής έχει κατορθώσει να ηρεμήσει τις ροπές της διάνοιας για την δημιουργία μορφών σκέψεων, ώστε το φως να μπορεί να διαχύνεται αμέσως και χωρίς καμία παρέκκλιση από τους υψηλότερους πνευματικούς κόσμους.
Η ενόραση μπορεί να αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της όταν η θυμαπάτη δεν κρατά πια σφικτά τον κατώτερο άνθρωπο και οι κατώτερες ή ανώτερες ανθρώπινες επιθυμίες οι οποίες ερμηνεύονται συγκινησιακά ή εγωιστικά δεν θα παρεμβάλλονται πια μεταξύ της εγκεφαλικής συνείδησης και της ψυχής.
Παροδικές στιγμές αυτής της υψηλής ελευθερίας έρχονται συχνά σε όλους τους αληθινούς ζηλωτές κατά την διάρκεια του αγώνα της ζωής τους. Έχουν τότε μια ενορατική λάμψη κατανόησης. Η σκιαγραφία του μέλλοντος και η φύση της αλήθειας περνά στιγμιαία δια μέσω της συνείδησης τους και η ζωή τους δεν είναι ποτέ πια ίδια όπως πριν.
Η ενόραση μια ανώτερη δύναμη από τον ανώτερο νου και μια ικανότητα λανθάνουσα στην Πνευματική Τριάδα. Είναι η δύναμη της αγνής λογικής, μια έκφραση της βουδικής αρχής και βρίσκεται πέρα από τον κόσμο της προσωπικής μορφής.
Μόνο όταν ο άνθρωπος είναι μυημένος μπορεί να γίνει κανονικά δυνατή η άσκηση της αληθινής ενόρασης. Με αυτό εννοούμε ότι η ενόραση θα είναι τόσο εύκολα αποτελεσματική, όπως είναι το στοιχείο του νου στην περίπτωση ενός ενεργά νοήμονος ανθρώπου.
Μπορεί η ενόραση να κάνει αισθητή την παρουσία της πολύ νωρίτερα σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή επείγουσα ανάγκη. Η πλειονότητα των ζηλωτών, όπως αυτών που βρίσκουμε σε αυτό τον όμιλο πρέπει να αναζητούν την φώτιση. Πρέπει να καλλιεργούν την δύναμη να χρησιμοποιούν τον νου σαν αντανακλαστικό καθρέπτη του φωτός της ψυχής.
Η θυμαπάτη δεν διαλύεται μέσω της ενόρασης. Πρώτα θα διαλύσουμε την θυμαπάτη σε όλες τις όψεις της και μετά θα εμφανιστεί η ενόραση.
Η θυμαπάτη είναι συναισθηματική διαταραχή π.χ. υλιστές, εκλεκτός λαός, εγώ είμαι ο θεραπευτής κλπ.
Η πλάνη είναι νοητική διαταραχή π.χ. αυτός που πιστεύει ότι είναι δάσκαλος ή ότι οι ιδέες του είναι οι μόνες σωστές.
Η πλάνη διαλύεται μέσω διάκρισης, πειθαρχημένης ζωής και μέσω νοητικής ανάλυσης.
Η φώτιση επιτυγχάνεται μέσω διαλογισμού, ταπεινότητας και τεχνικών ελέγχου της σκέψης.
Η φώτιση διαλύει τη πλάνη. Η έμπνευση διαλύει την μάγια

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.