ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΙΟΣ: ΟΛΟΝ ΦΩΣ!!

-"Το Όλον Φως είναι η μοναδική και αναμφισβήτητη υπέρτατη αρχή των κόσμων. 

-Κάθε προσπάθεια ερμηνείας του προσκρούει στην αδυναμία των γνώσεών μας και θεωρείται ασέβεια. 

-Η ασύλληπτη σε ένταση ενέργειά του, δεν μπορεί να περιγραφεί γιατί δεν υπάρχει αντιστοιχία λέξεων στο λεξιλόγιό σας.

-Κανένας δεν γνωρίζει τι είναι το Όλον Φως και κανένας δεν μπορεί να το αντικρίσει, γιατί ανατρέπονται δομές, γνώσεις και οργανικές λειτουργίες. 

-Μόνο νοητικά μπορούμε να το προσεγγίσουμε από τις εκφάνσεις του.

-Καμία οντότητα δεν έχει πρόσβαση στο άπειρο νόημά του.

-Ελάχιστη προσέγγιση έχουν οι Ιεροί Άρχοντες Φωτός, όπως ο Ιερός Άρχων Φωτός, Ζευς, οι οποίοι διαφυλάσσουν πιστά τα ουράνια μυστικά που δεν κοινοποιούν σε άλλους.

-Η κλίμακα των επιπέδων που οδηγεί στο «Όλον Φως» είναι άπειρη. Κανένας δεν μπορεί να την ανεβεί ολόκληρη.

-Οι βαθμίδες των οντοτήτων που μεσολαβούν μεταξύ των ανθρώπων και αυτού είναι 12.330 τάξεις που απέχουν πολύ η μία από την άλλη. Δεν είναι θεϊκές οντότητες αλλά ανώτερες και ανώτατες υπερβατικές.

-Μην θεοποιείτε ανθρώπινες οντότητες όπως συμβαίνει με τα κρόνεια ιερατεία γιατί είναι ασέβεια στο Όλον Φως.

-Δεν υπάρχουν θεόπνευστα κείμενα και γραφές, υπάρχουν κείμενα εμπνευσμένων φωτεινών ανθρώπων και κείμενα σκοτεινών οντοτήτων των αποστατών.!!!
ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΕΛΛΗΝ ΑΡΙΣΤΑΙΑΣ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.