Η Σκέψη ως μορφή ενέργειαςΗ σκέψη παράγει αόρατο φως, άγνωστο στη γήινη τεχνολογία και αυτό είναι που μορφοποιεί και μεταφέρει τις εικόνες της σκέψεως, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο όταν ανακαλύψει την ύπαρξη και τη χρήση του.
Η μικρότερη μορφή υποατομικού σωματιδίου είναι το Σκεπτόνιο, το οποίο αποτελεί το συστατικό πυρήνα του Νιονίου (σωμάτιο μεταφοράς της σκέψης). Το Σκεπτόνιο υλοποιεί τη φωτεινή ενέργεια της σκέψης και κινείται με άπειρη ταχύτητα, όπως άλλωστε και το Νιόνιο.
Τα Σκεπτόνια παράγουν την ενέργεια της σκέψης του εγκέφαλου και μεταφέρουν ακαριαία τις σκέψεις των ανθρώπων σε άπειρες αποστάσεις. Η ενέργεια αυτή είναι πανίσχυρη και χρησιμοποιείται και για τις μετακινήσεις των ουράνιων οντοτήτων και μέσων.
Τα Σκεπτόνια ανάλογα με την ψυχική διάθεση του ανθρώπου, τη νοητική του κατάσταση, την κατάσταση υγείας του, επιταχύνονται ή επιβραδύνονται. Οι καταστάσεις αυτές αυξομειώνουν το ενεργειακό πεδίο του ανθρωπίνου σώματος. Τα Σκεπτόνια μηδενίζουν τον χωροχρόνο, δεν πειθαρχούν στις δεσμεύσεις του, δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν και έχουν τη δυνατότητα να τον παραμορφώνουν. Απορροφούν ακαριαία τον χρόνο και επηρεάζουν το παρελθόν και το μέλλον, εκμηδενίζουν την κίνηση και μόνο δική τους κίνηση υπάρχει. Υπάρχουν και δεν υπάρχουν κατά βούληση. Βρίσκονται παντού όπου υπάρχει ζωή. Βρίσκονται πάνω και κάτω από τη ζωή σαν εκφράσεις του Όλου Φωτός.
Σχολιασμός  από τον Σηματωρό : Δεν τα λέω μόνο εγώ αυτά , αλλά έχω πει με παραδείγματα πως γίνεται και ότι δεν μπορούν άλλοι να επέμβουν σε αυτό το επίπεδο, μόνο πάνω από την Τρίτη διάσταση και με ελεγχόμενες συνθήκες του ΟΛΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΚΛΕΙΔΙΑ.
Σημειωτέον  ότι τα λαμόγια σαν υποοντότητες μπορούν μέχρι το πολύ 3- διαστάσεις και αυτό κάτω των τριών [δεν είναι δημιουργία] , συχνότητες καθοδικές , όχι διαστάσεις , συχνότητες είναι άλλο πράγμα, περιορισμός όρασης δικιά μας σε συγκεκριμένες συχνότητες και πιξελ ανάλυση, όχι διάσταση, αυτό είναι μόνο νοητικό που δεν ξέρουν αυτοί, δείτε π.χ. το φίδι ή τα  έντομα, μία ή δύο διαστάσεις, αλλά ορούν σε άλλες συχνότητες, σαν τις συχνότητες του ραδιοφώνου που αν δεν είσαι στην ίδια συχνότητα δεν αντιλαμβάνεσαι ή δεν  ακούς τον σταθμό, ούτε όμως ενοχλεί την άλλη συχνότητα, δεν μπαίνουν η μια στην άλλη συχνότητα,  γι’αυτό  φωνάζω ότι οι σολομωνικές και τα πνεύματα είναι ηλιθιότητες όταν είσαι συνειδητοποιημένος άνθρωπος 3 διαστάσεων, δεν μπορούν οι συχνότητες 2 διαστάσεων να επέμβουν, έκτος αν έχεις υποβιβαστεί τόσο, αλλά  ακόμα και να έχεις υποβαθμιστεί δεν μπορούν  συνέχεια, μόνο ελάχιστα. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.

Άρα άλλο συνειδητοποιημένος άνθρωπος,  εν ψυχος  και άλλο ένα εργαλείο να συνεννοούνται τα άψυχα μέσω συχνοτήτων.

Ψυχή= υψισυνχνότητα πέρα των 4-5 διαστάσεων
ΜΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ
Ἀστρολόγος
Ἀστρολόγος ἐξιὼν ἑκάστοτε ἑσπέρας ἔθος εἶχε τοὺς ἀστέρας ἐπισκοπῆσαι.
Καὶ δή ποτε περιιὼν εἰς τὸ προάστειον καὶ τὸν νοῦν ὅλον ἔχων πρὸς τὸν οὐρανὸν ἔλαθε καταπεσὼν εἰς φρέαρ.
Ὀδυρομένου δὲ αὐτοῦ καὶ βοῶντος, παριών τις, ὡς ἤκουσε τῶν στενάγμων, προσελθὼν καὶ μαθὼν τὰ συμβεβηκότα, ἔφη πρὸς αὐτόν·
" Ὦ οὗτος, σὺ τὰ ἐν οὐρανῷ βλέπειν πειρώμενος τὰ ἐπὶ τῆς γῆς οὐχ ὁρᾷς;"
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ…
Τούτῳ τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τις ἐπ' ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων οἳ παραδόξως ἀλαζονεύονται, μηδὲ τὰ κοινὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐπιτελεῖν δυνάμενοι...

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.